Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 321 – 1. juli 2012 – side 8

Fynsk Forår

Lene Junker

Fynsk Forår eller Frit Fald står der på vores banner, og det slogan giver desværre mere og mere mening. I Odense har alle partier fra DF til SF været enige om at lukke skoler og fyre op mod 500 ansatte i 2012.

Der er nedlagt 134 lærerstillinger, og 75 lærere har fået en fyreseddel. I januar da, fyringerne blev varslet, så Odense Lærerforening, at fyringerne kunne undgås, hvis man lod faste lærere blive vikarer og hvis man afventede naturlig afgang.

Det ville skoleforvaltningen ikke, for nu gjaldt det om at ”sætte det bedste hold” gennem fyringer.

Her i starten af juni, viste tallene så at fyringerne kunne have været undgået. Derfor lavede Fynsk Forår en lille happening forud for Byrådsmødet den 6. juni. Og inde i byrådssalen stillede vi en række skarpe spørgsmål til byrådets politikere angående fyringerne.

Samtidig havde Enhedslisten i Byrådet også stillet forslag om en Jobbank, som kunne sikre fyrede medarbejdere i Odense Kommune ville blive tilbudt næste ledige job. Endelig foreslog Enhedslisten, at Odense Kommune satte jobrotationsprojekter i gang, sådan at arbejdsløse kunne få reelle jobs, mens de fastansatte kunne videreuddanne sig.

De skarpe spørgsmål blev mødt med snik, snak og en garanti for at besparelser og fyringer næste år ville foregå på samme måde som i år. Enhedslistens forslag fik kun én stemme – Enhedslistens egen!

Fynsk forår ruster sig nu til at tage kampen om med de kommende besparelser i Odense Kommune.

Vi ønsker at blive et fælles forum for alle ansatte i Odense Kommune, som ikke passivt vil se på at jobs og velfærden forsvinder.

Se mere på vores facebook gruppe, som nu i mere end 5 måneder har haft over 1500 medlemmer – den hedder "Nej til lærerfyringer og forringelser i undervisningen i Odense Kommune".

Se også:
SAA 321: Interview om skattereformen: ”Regeringen skal trækkes til venstre”
SAA 321: Efter skattereformen: ”Lørdage for Lighed”
SAA 321: Klassekamp i hverdagen: Et angreb på arbejderklassen
SAA 321: Stormøde i Århus og tillidsmandsmøde i København: Er bevægelsen fra 2006 igen på vej?

Flere artikler fra nr. 321

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 2162 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside