Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 324 – 2. november 2012 – side 16

Akutpakke 2

Et hold-kæft-bolsje til dagpengetruede

Jørn Andersen

FOAs formand, Dennis Kristensen: ”Regeringen har købt sig et halvt års fred på dagpenge-området.”

SRSF-regeringen har indgået en ”aftale” med de offentlige arbejdsgivere om, at de vil ”arbejde for at tilvejebringe et antal ledige akutjob frem til 1. juli 2013 målrettet dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten.”

Akutpakke 2 skal sikre dagpengereformen

Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jørn Neergaard Larsen, siger meget klart, hvad den såkaldte Akutpakke 2 handler om: ”Det her er et godt bidrag til at løse et overgangsproblem i forbindelse med implementeringen af en enormt god dagpengereform.” (DR Debatten, 25.10.2012)

DA-direktøren gjorde det i samme udsendelse klokkeklart, at arbejdsgiverne ikke har lovet noget som helst, bortset fra at slå ledige jobs op i en særlig del af JobNet, hvor dagpengetruede kan søge. De har ikke lovet at ansætte dagpenge-truede, blot at slå jobbene op.

Med andre ord: Arbejdsgiverne vil gerne (så længe det ikke forpligter dem til noget som helst) være med til at hjælpe regeringen, som er presset af utilfredshed, fordi den ikke vil sikre de 20-30.000, som står til at miste deres forsørgelsesgrundlag i 2013 pga. dagpenge-forringelserne.

Det vil de, fordi dagpengereformen for dem er det vigtige – den skaber et øget pres på løn- og arbejdsforhold.

Tankegangen bag Akutpakke 2

Regeringen vil give arbejdsgiverne 25.000 kr. for hver gang de ansætter én, som er dagpenge- truet. (I øvrigt uden at arbejdsgiverne har bedt om det – de ville have indgået aftalen uden at få pengene.)

Ifølge ”aftalen” forventes 7.500 dagpenge-truede at få jobs hos private arbejdsgivere og 5.000 hos kommuner, regioner og staten – i alt 12.500.

Tankegangen er meget enkel og i princippet solidarisk: I de 6 måneder, som ”aftalen” løber, vil der være ca. 350.000, der får jobs pga. almindeligt jobskifte samt til- og fragang på arbejdsmarkedet pga. alder, sygdom etc.

Ifølge ”aftalen” skal 12.500 dagpenge-truede ”sluses ind” i dette job-flow – altså skubbes længere frem i køen, så der er større chance for, at dagpenge-truede får jobs, mens de, der ikke er så truede, kommer længere ned.

Så langt er det en solidarisk ordning, der minder lidt om de ”længst ledig-lister”, der findes i en del lokale fagforeninger. Socialister og fagforeninger bør naturligvis støtte, at flest muligt fastholdes i dagpenge-systemet frem for at havne på en langt ringere kontanthjælp.

I modsætning til de fleste andre ordninger er der tale om ordinære jobs, så man kan genoptjene dagpengeret i ansættelses-perioden. (Men der er ikke garanteret ansættelse i de 12 måneder, som genoptjenings-perioden nu er iflg. dagpengereformen.)

Akutpakke 2 sikrer ikke de dagpenge-truede

Akutpakke 2 sikrer ikke den enkelte dagpenge-truede et job, eller nogen som helst andre rettigheder – ud over retten til at søge jobs.

Der vil givetvis være nogle dagpenge-truede, som får jobs, de ikke ellers ville have fået. Men det vil afhænge af, om fx fagforeninger lægger pres på de enkelte arbejdsgivere, eller om venstrefløjen i kommuner og regioner tvinger kommunen til at sætte dagpenge-truede forrest i køen.

Det er ikke kun den enkelte dagpenge-truede, der ikke er sikret. Selv om det på papiret ser overkommeligt ud at ”sluse” 12.500 ind i et jobskifte-flow af 350.000, så er det ikke helt så simpelt.

De 350.000 omfatter også jobskifte inden for samme virksomhed. Det omfatter folk, der skifter fra én byggeplads til en anden, eller fra ét hospital til et andet osv. Det omfatter sæson-arbejdere, der har fast tilknytning til én eller flere arbejdsgivere, men ikke arbejder hele året etc.
Antallet af reelle ”jobåbninger” er langt, langt mindre end statistikkens 350.000.

De 25.000 kr. i præmie til arbejdsgiverne vil ikke få ret mange af dem til at vælge en langtidsledig frem for én, der for nylig har haft job.

Ingen nye jobs

Ingen kan vide noget om effekten af Akutpakke 2 – det er ren tal-magi fra regeringens og arbejdsgivernes side.

Selv om akutpakken taler om at ”iværksætte en helt ekstraordinær, midlertidig og massiv indsats”, så er det eneste sikre ord i den svada ordet ”midlertidig”.

Den samme sprogbrug har vi hørt, når arbejdsgivere og regering har lovet en ”ekstraordinær indsats” for at skaffe praktikpladser til unge. Bagefter har statistikken vist, at der absolut intet er sket.

Hvad vi kan vide er, at der absolut ingen nye jobs er i pakken. Der er kun, med Dennis Kristensens ord, tale om at ”røre rundt i gryden” af arbejdsløse.

Hvad vi også kan vide er, at regeringen ikke vil gøre mere for de mange tusinde dagpenge-truede. Det siger ikke kun den socialdemokratiske og radikale del af regeringen. Det siger også SF-formand Annette Vilhelmsen og SF-næstformand Mattias Tesfaye.

Skal vi nu holde kæft?

FOAs formand, Dennis Kristensen sagde: ”Regeringen har købt sig et halvt års fred på dagpenge-området.” Ja, den har sikkert købt sig fred fra de folketingsmedlemmer i S og SF, som i lang tid har været utilfredse med regeringens politik. Og fra andre, der på trods af realiteterne gerne vil tro på SRSF.

Nu kan de gå ud og gentage det, som Thorning, Vestager, Astrid Krag og Villy Søvndal sagde efter Akutpakke 1: ”Regeringen har gjort en rigtig stor indsats, nu kan vi ikke gøre mere.”

Men der en positiv ting ved Akutpakke 2: Den er faktisk et resultat af, at der de seneste mange måneder har været en synlig utilfredshed med og protester mod regeringens politik. Det viste sig, at regeringen faktisk kunne gøre mere, selv om det var meget lidt.

Derfor er det afgørende, at vi fortsætter med at synliggøre utilfredsheden. Vi skal kræve, at ingen falder for de nye dagpengeregler. Vi skal kræve, at offentlige og private arbejdsgivere ansætter dem – ikke bare håbe på det.

Vi skal kræve, at regeringen opretter klimajobs, ansætter folk til at lette arbejdspresset på daginstitutioner, skoler, hospitaler, i hjemmehjælpen osv. Der er fx stadig tusinder af nyuddannede uden jobs.

Og ikke mindst skal vi, ved at organisere protester af enhver art, være med til at sikre, at fleksjobbere, førtidspensionister, langtidssyge osv. ikke bliver glemt.

Regeringen forbereder sammen med Venstre nye angreb på kontanthjælp og SU til studerende. Det er en del af en langt bredere dagsorden for at lade arbejdende, arbejdsløse og fattige betale for en krise, vi ikke selv har skabt.

Der er ingen grund til at tage imod regeringens og arbejdsgivernes hold-kæft-bolsje.

Se også:
SAA 324: Social massegrav – nu er det nok
SAA 324: Det mener vi: Op med hovedet (så blikke kan mødes)
SAA 324: Protester sejrer i Portugal
SAA 324: Største reallønsfald i 30 år
SAA 324: 2. oktober: Nej til forringelser og nedskæringer

Flere artikler fra nr. 324

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 3532 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside