Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 327 – 11. marts 2013 – side 5

SU protester bliver til lokal aktivitet i Bagsværd

Mathias Rølle Graversen + August Bille Demescko

Den 28. februar gik vi og mange af vores medstuderende på gaden for at demonstrere mod regeringens SU-forringelser.

Det var godt, at der var mange, der mødte op, men der er behov for, at vi bliver ved.

Hvis vi ikke arrangerer nye aktioner og holder gejsten oppe, glider kampen ud af folks bevidsthed, og den hidtidige indsats ender med at være spildt. Det er vigtigt at sørge for, at folk bliver holdt til ilden. Vi må arrangere nye demonstrationer, flere politiske tiltag og sørge for at holde debatten i live.

Vi må også holde for øje, at regeringens nedskæringer af SU'en ikke skal ses som et enkeltstående indgreb, men som endnu et i en række af mildt sagt ærgerlige tiltag.

Hvis SU-protesterne for alvor skal slå igennem skal vi forstå, at det er en del af et større billede. Når lærernes og en række andre faggruppers overenskomster bliver forværret, skal vi gå på gaden med dem, og deltage lige så aktivt i den del af debatten. Det er først når vi står sammen, at protesterne for alvor kan få en betydning. Sammen kan vi foretage politiske aktioner, der for alvor kan mærkes, og sammen kan vi præge den offentlige debat i en retning, der får folk til at se de egentlige problemstillinger.

En del af løsningen på disse udfordringer er at skabe netværk og debat. For at fremme debat og skabelse af netværk er vi en flok på vores gymnasium, som vil skabe et sådan forum.

Ideen er at samle en gruppe elever, der har lyst til at gøre noget ved den nuværende tilstand. Tanken er, at vi med tiden vil komme i dialog med lignende initiativer på andre gymnasier.

På den måde vil der bliver et netværk af aktive gymnasieelever, hvor der både vil blive skabt debat og handling. Vi har nemlig brug for et gymnasialt netværk, der i modsætning til DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tør tage stilling og indrømme, at kampen er politisk, og at den ikke kan vindes alene.

Se også:
SAA 327: Tusinder af unge protesterede mod SU-reform
SAA 327: Antikapitalistiske Elever og Studerende

Flere artikler fra nr. 327

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
Mathias Rølle Graversen
August Bille Demescko

Siden er vist 1253 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside