Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 335 – 16. januar 2014 – side 2

Der er brug for en faglig venstrefløj

Lene Junker

Jeg har lige genset dokumentarfilmen om Påskestrejkerne i 1985. Det var
slående, at fagtoppen ingen rolle spillede i de mange forskellige
tillidsmandsmøder, aktioner og blokader, som foregik overalt i landet.

Det var tydeligt, at der var en stærk faglig venstrefløj, som
selvstændigt organiserede kampen. Og det var tydeligt, at den stærke
faglige venstrefløj havde sin rod på stærke arbejdspladser, i
tillidsmandsringene og i forskellige netværk.

Dengang for næsten 30 år siden var situation en anden. Den økonomiske krise og angrebene på velfærden var ganske vist startet, arbejdsløsheden var høj, men kravet om 35 timers arbejdsuge var et solidarisk svar på arbejdsløsheden.

Store arbejdspladser med solide faglige traditioner dominerede. De offentlige ansattes fagforeninger var i rivende udvikling. Og venstrefløjen udfordrede den socialdemokratiske fagtop.

Et svagere udgangspunkt i dag

I dag er den økonomiske krise et grundvilkår. Arbejdstiden er stigende. Arbejdsløshed er forbundet med social deroute. De store arbejdspladser med stærke faglige traditioner og gode løn og arbejdsvilkår er nedlagt eller outscourset. Og de offentlige ansattes fagforeninger er presset af nedskæringer og omstruktureringer af hele den offentlige sektor.

Den sociale dumpings mange ansigter svækker den faglige organisering, selvtilliden og styrken til at sætte sig op mod regeringens krisepolitik og arbejdsgiverne krav om mere arbejde for en lavere løn. Stemningen veksler mellem vrede, afmagt og frustration. Kun sjældent veksles dette til modstand og kollektiv handling.

Venstrefløjen er ude at stand til at udfordre fagtoppen, hvor alle (undtagen Dennis Kristensen) bakker op om regeringens krisepolitik.

Behovet for en stærk faglig venstrefløj skriger til himlen. Lærerkonflikten i foråret 2013 viste det. Forhandlingerne om OK 14 har fået en stille start. Social dumping og forhøjelse af mindstelønnen er de solidariske krav, som alle burde stå sammen om. Men der er ingen fælles kampagner og næsten ingen aktiviteter planlagt.

Vi må lære af arbejderklassens og venstrefløjens bedste erfaringer og omsætte dem til virkeligheden anno 2014. Samtidig skal vi lade os inspirere af den modstand, som udfolder sig i globalt mod krisepolitikken.

Der er brug for en ny faglig venstrefløj, som kan organisere solidariteten og modstanden fra neden, presse de faglige ledere til at handle – eller handle selv for at bygge styrke op. Som den stærkeste kraft på venstrefløjen har Enhedslisten muligheden for at spille en afgørende rolle i at opbygge en ny faglig venstrefløj.

Dette arbejde er i gang omkring Enhedslistens faglige landsudvalg, men i øjeblikket er de fleste fagligt aktive i Enhedslisten enten ansatte i deres fagforeninger eller valgt til en faglig post på fuld tid. Det betyder, at de ikke deler en hverdag og vilkår med medlemmerne på arbejdspladsen. Derimod deler de hverdag og vilkår med fagburokratiet og fagtoppen. Det giver andre perspektiver.

Det er afgørende at det faglige arbejde i Enhedslistens fremover tager afsæt i medlemmernes mulighed for at være aktive på deres arbejdspladser og derfra bygge stærke og solidariske faglige klubber som de kan bruge i deres hverdag. Det arbejde håber jeg du vil deltage i, vi har nemlig brug for dig og du har brug for os.

Lene Junker er medlem af den faglige klubs bestyrelse på sin arbejdsplads, Enhedslistens Lærernetværk og Fagligt Landsudvalg.

Se også:
SAA 335: Interview med fagligt aktiv: “Det er ikke nok at brokke sig i skurene”
SAA 335: Arbejderklassen lever
SAA 335: Arbejderklassen i tal
SAA 335: Arbejdere kan forandre verden – hvis de vil...
SAA 335: Faglige møder i Enhedslisten

Flere artikler fra nr. 335

Flere numre fra 2014

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 1711 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside