Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 336 – 21. februar 2014 – side 11

Overenskomst-14

“Vi skal vise hvordan virkeligheden ser ud”

Christine Kyndi

Regeringen og arbejdsgiverne prøver at bilde os ind, at der ikke er råd til forbedringer ved de igangværende overenskomstforhandlinger.

Anders Olesen

Anders Olesen

Socialistisk Arbejderavis har talt med Anders Olesen om, hvad de centrale spørgsmål er ved dette års overenskomstforhandlinger, og hvad Enhedslistens planlægger at gøre.

Anders Olesen er faglig koordinator i Enhedslisten og tidligere formand for Byggefagenes Samvirke.

Ved redaktionens slutning lå der overenskomst-forlig klar på industri-, butik og hotel- og restaurationsområdet.

Social dumping og mindsteløn

Hvad har de centrale krav været i overenskomstforhandlingerne?

Fra arbejdernes side har spørgsmålet om at få et effektivt værn mod social dumping været helt centralt. Det gælder specielt for bygge- og transportområdet. Desuden har det været et krav at få en væsentlig forhøjelse af mindstelønnen.

Arbejdsgiverne siger, at der ikke er ikke råd til at gennemføre lønforhøjelser, det vil koste arbejdspladser. De har ønsket øget fleksibilitet og vil ikke forpligtes til at påtage sig ansvaret for at forhindre social dumping.

På en måde godkender arbejdsgiverne at social dumping kan finde sted, når de så klart afviser at lave regler om kædeansvar, forhøjet mindsteløn osv. I princippet ville de regler ikke koste dem noget – hvis de ellers overholder de overenskomster, som de selv har været med til at indgå.

Hvad mener du om overenskomsterne på industri-, handel og restaurationsområdet, som ligger klar nu?

Det er jo en forholdsvis beskeden lønudvikling de indeholder – man kan diskutere, om den kan følge med inflationen. Med den inflation, der er nu, så vil man lige holde skinnet på næsen. Det er for mig at se på ingen måde godt nok!

Omfordeling

Overenskomstforhandlingerne er der, hvor lønmodtagerne har den mest direkte mulighed for at sikre en fornuftig og retfærdig omfordeling af værdierne i det danske samfund.

Ifølge Enhedslistens analyser ejer 10 % af befolkningen 70 % af alle værdierne. Virksomhederne har meget store overskud – noget af det bruger de til reinvestering, men ganske meget bliver brugt til profit, og så bruges ret meget til opsparing.

Enhedslisten regner med, at 100 milliarder kroner om året ikke bliver reinvesteret. Det vil sige, at de penge, som er skabt gennem produktionen, ikke bliver omsat til arbejdspladser.

Topdirektørernes lønninger i Danmark var i 1983 8,5 gange højere end gennemsnits-arbejdernes løn – i 2012 var den 30 gange højere.

Hvad gør Enhedslisten i forbindelse med overenskomstforhandlingerne?

Truslen om at miste sit arbejde, truslen om at velfærden ikke vil kunne bære flere lønstigninger osv. får folk til at have en falsk krisebevidsthed, og det betyder at mange vil resignere. Men den krisebevidsthed baserer sig på fejlagtig information.

Vi prøver fra Enhedslistens side at rette op på det fejlagtige billede ved at vise hvordan virkeligheden ser ud.

Viden om, hvordan virkeligheden ser ud, spiller en afgørende rolle for den stilling, man ender med at tage.

Dårlige resultater

Hvad anbefaler Enhedslisten at gøre hvis man er utilfreds med overenskomsterne?

Sådan som det ser ud på nuværende tidspunkt, er der ikke noget der tyder på, at vi kan anbefale et “ja”.

Når faglige ledere går ud og anbefaler dårlige resultater så stiller det arbejderklassen svagt, og det er et problem, som vi må arbejde på at løse gennem faglige aktivitet og mobilisering, og ved at styrke de faglige netværk.

Se også:
SAA 336: dyrebosser.dk
SAA 336: Stem nej til OK-14
SAA 336: Overenskomst – hvad rager det mig?
SAA 336: Letz Sushi: Endnu engang til kamp for ordentlige arbejdsforhold
SAA 336: Slagteriarbejderne truet med lønnedgang på 53.000 kr.: Det gør vi sku ikke!

Flere artikler fra nr. 336

Flere numre fra 2014

Se flere artikler om emnet:
Overenskomst 2014

Se flere artikler af forfatter:
Christine Kyndi

Siden er vist 1470 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside