Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 337 – 1. april 2014 – side 2

Børnecheck

Enhedslisten på nationale afveje

Jesper Juul Mikkelsen

Når de borgerlige udpeger “østarbejderne” som problemet, for senere at angribe os alle, så står vi på østarbejdernes side. Men det er virkeligt bekymrende at se Enhedslistens ageren i denne sag.

Argumentet fra Enhedslisten er, at vi skal se de sociale ydelser som en del af problematikken omkring social dumping. Arbejdsgiverne kan ifølge Enhedslisten udbetale lavere løn til østarbejderne, med henvisning til, at østarbejderne i stedet kan få en dansk børnecheck.

Så Enhedslisten vil afskaffe børnechecken for arbejdere med børn i et andet land end Danmark.

Enhedslisten fortsætter det “nationale forsvar”, når det gælder optjening af dagpenge.

Ifølge EU-regler er optjeningskravet for udenlandske arbejdere 3 måneder for at få dagpenge, mens optjeningskravet for danske arbejdere er et helt år. EU’s krav er, at arbejdere skal have arbejdet et år i et eller andet land for at leve op til at få danske dagpenge.

Enhedslistens svar er at forringe vilkårene for de udenlandske arbejdere. Argumentet fra Enhedslisten er desuden, at EU ikke skal blande sig i den danske velfærd.

Hvad er der galt med Enhedslistens tilgang?

Den går galt, fordi man tænker mere og mere i at administrere, i stedet for i at slås. Og man er ved at købe argumentet om, at staten er “vores” stat.
Problemet er, at Enhedslistens ”løsning” på presset på velfærd og lønninger er noget danske politikere skal ordne for danske arbejdere.

Det bliver sagt fra Enhedslistens top, at det er alt for let at være principiel i den her sag. Vi bliver nødt til at have nationalistiske svar for at have konkrete svar på truslen om social dumping – og for at kunne tale til arbejdere, som oplever social dumping.

Det er heldigvis ikke rigtigt. Det kan godt være, at det er lettere at acceptere den nationalistiske logik. Men det bliver den altså ikke mere rigtig af – og heller ikke mindre farlig!

Svar på social dumping vi kan bruge til noget

For det første er det ikke udenlandske arbejdere, der sænker lønnen eller presser velfærden.

Den danske regering har lavet de største angreb på den danske arbejderklasse i mange år! Det er regeringen, som har givet skattelettelser og bankpakker for milliarder – det er hos de rige pengene er.

For det andet styrker det ikke vores faglige organisering. Fagforeningen svækkes ved at tjekke fremmede arbejderes pas. Eller ved at indføre ID-kort på arbejdspladsen. Eller ved at kræve arbejdstilladelse og derved alliere sig med politi og toldere.

Vi styrker heller ikke vores klasses organisering ved at én gruppe bliver frataget sociale ydelser, som andre grupper har adgang til. Den politik vil ikke få flere udenlandske arbejdere til at føle sig velkommen i fagforeningerne og få dem til at kæmpe sammen for fælles bedre vilkår.

Dengang kvinderne kom ind på arbejdsmarkedet, var der også reaktionære arbejdere, der mente, at de ikke skulle accepteres på lige fod med mænd. Det var en kamp at vinde det argument, men uden den kamp havde vi været langt svagere i dag.

Solidaritet mod krisepolitikken

Vi står i den dybeste krise siden 30’erne. Angrebene vælter ned over arbejdere og fattige i hele Europa. Vi har brug for socialister, der vil slås for at vores klasses sammenhold bliver stærkere. Det sker ikke med nationalistiske svar.

I en tid med global produktion og global krise er det gamle kampråb mere aktuelt end nogen sinde:

Arbejdere i alle lande, forén jer!

Se også:
SAA 337: Borgerligt og nationalistisk angreb på børnechecken
SAA 337: EU-valg med nye paroler

Flere artikler fra nr. 337

Flere numre fra 2014

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 1753 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside