Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 354 – 1. oktober 2016 – side 9

3,3 mia. fra de studerende

Anna Wolf

Uholdbare argumenter for et elitært uddannelsessystem.

På trods af løfter før sidste folketingsvalg om ikke at ville pille ved SU’en, vil regeringen nu finde 3,3 mia. kr. hos de studerende for at finansiere 2025-planen.

De vil sænke den månedlige SU-ydelse for udeboende studerende med 20 procent – fra omkring 5.100 kr. til 4.300 kr. efter skat. Desuden skal det sjette år med SU fjernes. 

Udlændinge udgør under tre procent

Hovedargumentet fra regeringens side er, at den ’generøse’ danske uddannelsesstøtte har fået udenlandske studerende til at komme hertil i stigende antal og presser SU systemet.

Udover at passe skræmmende godt ind i disse tiders italesættelse af udlændinge som nogle invaderende horder, der nasser på vores ’generøse’ system, er det også et argument som ikke holder.

Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgør udgifter til udenlandske studerende kun 2,6 procent af de samlede SU-udgifter, og det er derfor helt overdimensioneret at bruge udenlandske studerende som argument for at sænke ydelsen med 20 procent.

En gammel sang

De andre argumenter for nedskæringerne er en sang, vi har hørt før. Studerende har ikke motivation nok til at blive færdige på normeret tid. Og vi vælger heller ikke de rigtige uddannelser – dem, der fører til passende jobs i konkurrencesamfundet og giver høje lønninger.

Den lavere ydelse skal vejes op med, at vi som studerende kan låne mere. Det betyder en større gæld efter endt studie, og så kan det jo ikke betale sig at dalre rundt i f.eks. bløde humaniorastudier, der alligevel ikke har nogen værdi for det samfund, som Løkke og regeringen har en vision om.

Konservativt, elitært, socialt skævt

De nye forslag om SU-stramninger sigter mod et tiltagende elitært og konservativt uddannelsessystem. Det er endnu et forsøg på at strømline og få os hurtigere igennem systemet og ud som soldater i konkurrencesamfundet. Ingen svinkeærinder, ingen tænkepauser.

Det rammer især de studerende, der ikke kommer fra privilegerede, højtuddannede og højtlønnede hjem.

For mange studerende bliver det nu mere nødvendigt at bruge mange timer om ugen på studiejob for at få hverdagen til at hænge sammen.

Hvilket igen går ud over kvaliteten af vores uddannelse.

Modstand mod forringelserne

Regeringens planer om forringelser af SU’en vil smadre de studerendes forhold. Men regeringen er svag – modstand kan stoppe planerne.

Det kræver mere end enkeltdags-protester, men protester, demonstrationer, besættelser på uddannelserne landet over.

Og det kræver, at alle de grupper, regeringen rammer med 2025-planen, organiserer sammen. Studerende kan ikke alene vinde over regeringen.

En start er at være med til at skabe store protester, når Uddannelsesalliancen arrangerer demonstrationer mod SU-nedskæringer og forringelser af uddannelserne.

Det foregår 13. oktober i København, Odense, Århus og Ålborg.

Se mere: Uddannelsesalliancen på Facebook.

Se også:
SAA 354: En studerendes budget efter 2025
SAA 354: Gymnasiereform: Symbolpolitik, karakterræs og fortsatte nedskæringer
SAA 354: Det mener vi: De borgerliges angreb kan stoppes
SAA 354: Hvad betyder #tyve25?

Flere artikler fra nr. 354

Flere numre fra 2016

Se flere artikler af forfatter:
Anna Wolf

Siden er vist 1359 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside