Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 360 – 27. juni 2017 – side 7

Vi arbejder hårdere – bosserne lukrerer

Sigurd Sejer Skov

Siden 2008 har samfundets befundet sig i dyb økonomisk krise. De større virksomheder udnytter krisen til at presse produktiviteten op.

Det betyder, at mange af de større firmaer, som ikke er blevet ramt så hårdt af krisen eller mindre firmaer som har faldende profitter, tvinger os til at arbejde hårdere.

Vi betaler for systemets krise

Specielt de mere stabile dele af storkapitalen har udnyttet krisen til at presse deres allerede store profitter endnu højere op på bekostning af almindelige menneskers livskvalitet. For selvom langt fra alle firmaer i Danmark er truet, så producerer vi stadig disproportionalt mere for bosserne sammenlignet med den meget lave lønudvikling for almindelige arbejdere.

Kapitalen tjener på vores arbejde

Når vi som arbejdere bliver tvunget til at sælge vores arbejdskraft således, at vi kan få mad på bordet og tag over hovedet, profiterer virksomhederne på vores arbejde.

Hver gang vi arbejder, producerer vi noget af værdi, som virksomhederne kan sælge videre til deres kunder. Differencen mellem den løn vi får, plus omkostninger ved at holde selve produktionsapparatet ved lige og værdien på produktet, kaldes merværdi.

Når firmaerne øger produktiviteten betyder det reelt set, at hver enkelt arbejder producerer mere værdi pr. time. Stiger lønnen ikke i lige så stor grad som produktiviteten, må det nødvendigvis betyde at udbytningsforholdet mellem virksomhedsejerne og de ansatte er steget. Altså at vores løn ikke er steget proportionelt med det arbejde vi laver.

Tal fra LO viser, at lønnen lå på 66 % af den samlede værditilvækst i 2009, mens denne var faldet til 51 % i 2015.

Samtidig har der været vækst i produktionsapparatet, selv om krisen dikterede lavere kapitalinvesteringer i produktionen, end når økonomien er i højkonjunktur.

I perioden mellem 2009-2015 er produktionsapparatet
vokset med godt og vel 12 %.

I takt med at den økonomiske krise skrider frem, har danske virksomheder, samlet set, udnyttet almindelige lønarbejdere mere og mere.

Profitterne stiger mens vi knokler og mister velfærden

Krisen I dansk økonomi ligger også grundlag for massive velfærdsnedskæringer mens de rige, der har tjent på krisen, har gemt deres formue i skattely. De blot 320 rigeste familier i Danmark, har alene gemt mere end 60 milliarder i skattely, og yderligere 100 milliarder fra resten af den danske herskende klasse.

Det foregår, mens nedskæringsreformerne hagler ned over hovedet på os. Det sociale sikkerhedsnet i form af understøttelse når man er arbejdsløs eller under uddannelse, god kommunal service, sygehussektoren, daginstitutionerne osv. bliver dårligere og dårligere under påskuddet af, at vi ikke har råd.

Men der er råd. Ser vi bort fra skattely, kan vi se at Danmarks 1000 største virksomheder i perioden 2009-2015 tjente mere end 1000 milliarder efter skat. Dvs. at selv om man undtager en fejl i systemet såsom skattely, er systemet tydeligvis stadig sygt, om end ikke andet, så blot fordi, at vi skal arbejde hårdere, og mister vores velfærd samtidig med at virksomhederne laver milliardoverskud.

Deres vækst, vores nedslidning

Den øgede vækst i samfundet, kommer i sidste ende kun et lille mindretal til gode. Vi andre oplever ikke pengene strømme ind, kun det øgede arbejdspres, som går ud over sundhed og privatliv.

Nedskæringerne i den offentlige sektor betyder, at vi som borgere ikke har adgang til de samme goder, som man havde for blot 10 år siden. Samtidig er de offentligt ansatte nødt til at arbejde hårdere end før. Ca. 48 % af de offentligt ansatte oplever stress.

Lignede tal viser også, hvordan det er blevet hårdere at være ung i Danmark, hvor mængden af stressede unge er steget med 14 % mellem 2006-2014. Og de seneste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at 21,3 % danskere føler sig meget stressede.

Den øgede arbejdsbyrde, både i det private erhvervsliv og i det offentlige, vil fortsætte med at stige, og vores sikkerhed mod et hårdt arbejdsmarked vil falde, så længe vi ikke siger fra.

Se også:
SAA 360: 3F-toppen i ynkeligt tilbagetog om pensionsalder
SAA 360: Interview: Fagligt oprør på vej?
SAA 360: Elektrikere vinder strejke
SAA 360: Portører går i principiel strejke
SAA 360: Det mener vi: Corbyns succes giver håb for et andet Europa

Flere artikler fra nr. 360

Flere numre fra 2017

Se flere artikler af forfatter:
Sigurd Sejer Skov

Siden er vist 1584 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside