Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 363 – 1. februar 2018 – side 9

Den russiske revolutions betydning for arbejderbevægelsen i Danmark

Freddie Nielsen

Frederik Borgbjerg, redaktør for den socialdemokratiske partiavis, hyldede den russiske revolution.

“Vi socialister genoplever ved synet af den russiske revolution Socialdemokratiets gyldne barndom, vi forstår, hvad der bruser i blodet på de 170 millioner, der gennem Lenins og Trotskys taler stifter bekendtskab med Marx og Engels’ friske ungdomstanker ... selv om vi erkender at bolsjevikernes taktik er tids- og stedbestemt som al taktik og ikke passer overalt, så har vi inderst inde den sjæl, der fri for ravnekrogs-fordom skælver af begejstring for alt, hvad der er virkelig revolutionært i verden.”

Disse ord kunne man læse i Social-Demokraten (Socialdemokratiets (SD) hovedblad) i november 1917. Ordene var skrevet af Frederik Borgbjerg, ikke en hvem som helst, men netop avisens redaktør.

Den 24. november havde samme Borgbjerg igen forfattet en leder, hvori man bl.a. kunne læse:

“Samtidig søger man at sværte Freds-Revolutionen paa det frygteligste og jamrer over det Blod, den har kostet. Ja, det er sørgeligt, ligesom det var sørgeligt at Marts-Revolutionen kostede Blod – ingen af dem kostede dog nær saa meget Blod, som de engelske og franske Revolutioner, hvoraf de nuværende Regeringssystemer er udgaaet.

Men det Blod de russiske revolutioner koster, er igen kun en Draabe i Sammenligning med det Hav, som Krigen foraarsager, og som netop Ententens Kapitalistpresse vil have forøget i det grænseløse – ligesom deres hjemlige Eftersnakkere. De er netop rasende paa den russiske Freds-Revolution, fordi den vil bringe Krigens Blodsudgydelser til Ophør.”

Opposition til Socialdemokratiet

Det behøver vel næsten ikke anføres, at Borgbjergs begejstrede artikler mødte en  del kritik i SD, eller at der ikke gik ret langt ind i 1918, før også hans begejstring falmede.

Men det ændrer ikke på hvilket vidnesbyrd hans artikler er, på den indflydelse og begejstring som revolutionen medførte langt ud over Ruslands grænser – ja selv i lille Danmark.

I 1917 var det med noget til venstre for SD, noget relativt nyt. I 1910 blev Fagopppositionens Sammenslutning (FS) dannet med 34 medlemmer. Og i 1914 da verdenskrigen brød ud, var det stadig en minimal organisation med under 400 medlemmer – ikke ligefrem nogen voldsom trussel fra venstre mod SD.

Og selv med krigens dyrtid, sker der ikke den store forandring før i 1917, men det der sker er dog ikke uvæsentligt. I 1916 tilslutter SUF (den socialdemokratiske ungdomsorganisation) sig Zimmerwaldbevægelsen.

En lille bevægelse af venstrefløjssocialdemokrater, der er modstandere af såvel verdenskrigen som flertals-socialdemokraternes støtte til egne borgerskaber og krigen.

Revolutionært split i Socialdemokratiet

Men revolutionen afstedkom en venstreudskilning i SD. I foråret 1918 dannes Socialistisk Arbejderparti af Marie Nielsen og andre fra SD''s venstrefløj. Og ikke så længe efter brød flertallet i SUF med moderpartiet og dannede Danmarks Venstresocialistiske Parti.

Disse to nye partier sluttede sig i november 1919 sammen til Danmarks Kommunistiske Parti og tilslutttede sig Komintern.

Det syndikalistiske FS på sin side, voksede også i 1917 og 1918 og kom op på 3-4.000 medlemmer, ligesom Solidaritet begyndte at udkomme i et oplag på ca. 15.000.

Revolutionen styrkede arbejderklassens kampe

Alt i alt sker der en venstredrejning, også i Danmark, under indtryk af den russiske revolution. Selvfølgelig kan man sagtens forestille sig at den danske klassekamp under alle omstændigheder ville have udviklet sig, på grund af det pres der blev lagt på arbejderne.

I perioden 1906-1916 steg lønningerne med 37 %, men varepriserne steg med 75 %, altså et klart reallønsfald. Alligevel er det svært at forestille sig, at opsvinget i arbejderklassens kamp i Danmark i 1918-1920 ikke skulle være blevet forstærket af indtrykket fra den russiske revolution og de dønninger, den førte med sig ude i Europa.

Se også:
SAA 363: Hvorfor endte den russiske revolution ikke med socialisme?
SAA 363: Hvorfor Internationale Socialister?

Flere artikler i serien Den russiske revolution 100 år

Flere artikler fra nr. 363

Flere numre fra 2018

Se flere artikler af forfatter:
Freddie Nielsen

Siden er vist 506 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside