Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Revy

Nr. 4 – Maj 1998 – side 27

Hans Erik Madsen: “Frem mod år 200 – har fagbevægelsen en fremtid?”

Fagbevægelsen set nedefra

Jørn Andersen

Frem mod år 200 – har fagbevægelsen en fremtid?
Hans Erik Madsen m.fl.
Forlaget Klim
2 bind, 112 + 120 sider, kr. 115 pr. stk.

Denne vigtige bog markerer ikke kun et jubilæum – LO’s 100 år. Den markerer først og fremmest behovet for at få "genrejst den politiske diskussion i fagbevægelsen på et socialistisk grundlag," som en af bidragyderne skriver.

Bogens to bind er vidt forskellige. Bind 1, Oplægget, starter med at gendrive påstandene om, at arbejderklassen og solidariteten er død og kigger på fagbevægelsens rolle i en socialistisk strategi. Det gennemgår hovedtrækkene i den faglige kamp i Danmark de sidste godt 30 år og peger på mulighederne for at (gen)opbygge demokrati, solidaritet og klassekamp i arbejderklassen.

Det gennemgående tema i såvel Oplægget som i Debatten (bind 2) er, at al virkelig forandring sker nedefra. Men oplæggets store styrke er, at det forsøger at sætte denne opfattelse ind i en virkelig verden: Hvordan skaber vi aktivitet blandt kollegerne på tværs af politiske skel – og uden at opgive et socialistisk perspektiv? Hvordan forholder vi os til de faglige bureaukrater? Osv.

Oplægget kommer vidt omkring, men der er en god afvekslende balance mellem det argumenterende, det historiske og de mere principielle overvejelser.

Men det er bind 2, Debatten, der gør denne bog til noget særligt. De otte indlæg er alle fra socialister med princippet om forandring fra neden som udgangspunkt. Indlæggene kommer fra en bred vifte af folk – spændende fra magistrenes forbundsformand til et par fyrede skraldemænd og politisk fra SF, Enhedslisten og IS. Buddene på forandring spænder lige så vidt. Én mener, at fagbevægelsen “er ikke værd at kæmpe for”. Men for resten handler det om at stille nogle mål, som kan genskabe fagbevægelsen på den oprindelige grundidé: “Samlet er vi stærke, splittede er vi svage.”

Der er masser af stof til videre debat: Hvor går hovedmodsætningen i fagbevægelsen – mellem højre og venstre eller mellem top og bund? Kan socialister bruge faglige poster? Hvad betyder den øgede globalisering for den faglige organisering? Hvordan hænger den faglige kamp sammen med kampen for socialisme?

Selv om nogle af indlæggene bærer præg af, at socialister har været isoleret gennem 80’erne, så er de fleste optimistiske. Som Jørgen Madsen skriver:

“Hvis vi ikke bare vil lappe på problemerne, må vi angribe årsagen: kapitalismen, og erstatte den med socialisme. Det vil jo nok underbygge vores ry som ekstremister i første omgang – men der er ligesom ingen vej udenom.”

Baggrunden for optimismen er den stigende aktivitet på gulvplan, som i disse år skaber en ny generation af fagligt aktive og socialister. Når et fagligt aktivt postbud i Socialistisk Revy nr. 3 kunne fortælle, at der på hans arbejdsplads er ved at blive oprettet en studiekreds til diskussion af faglige og politiske spørgsmål, så er det oplagt, at der er behov for bøger som Har fagbevægelsen en fremtid? der kan bringe erfaringerne fra de sidste 30 års faglige kamp tilbage i debatten.

Flere artikler fra Socialistisk Revy nr. 4

Flere numre fra 1998

Se flere artikler om emnet:
Fagbevægelsen generelt

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside