[ International Socialisme nr. 4 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 6 artikler

Fra International Socialisme nr. 4

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Indhold + Introduktion: "The times they are a-changin'"

4

2

feb 93

 

Mange vil sikkert være enige i, at tiderne skifter. Der er kommet en ny præsident i USA og i Danmark har vi sandelig også fået en ny regering. Men det er ikke det, vi socialister mener med, at tiderne skifter.

 

Tom Christiansen: Er arbejderklassen død?

4

5

feb 93

 

I løbet af 1980'erne var det almindeligt blandt intellektuelle på venstrefløjen at tale om arbejderklassens død. Kapitalismen havde i følge teorierne ændret sig så meget, at Karl Marx' forudsigelse om, at arbejderklassen var hovedaktøren i omvæltningen af kapitalismen, ikke længere kunne bruges.

 

Hans Jørgen Vad: Påskestrejkerne i 1985

4

17

feb 93

 

Siden Internationale Socialisters start har læren af påskestrejkerne indgået næsten som en del af vores "politiske grundlag". For en meget lille gruppe, der i en periode med højredrejning og flugt fra revolutionær politik frejdigt prædikede "arbejderklassens selvorganisering" var det ikke mindre end en foræring at blive bekræftet i dette.

 

Peter Iversen: Venstrefløjen i 80'erne: Fra storhed til fald

4

28

feb 93

 

Ved indgangen til 80'erne stod den danske venstrefløj rimelig stærk, først og fremmest blandt de uddannelsessøgende – men fløjen nød også lydhørhed på mange arbejdspladser. 70'erne havde været præget af en øget opslutning til venstreradikale herunder marxistiske ideer.

 

Adam Johansen: Hvem er fjenden? (Misha Glenny: "The Fall of Yugoslavia. The Third Balkan War")

4

35

feb 93

 

Misha Glennys bog er en samling reportager, der dækker peioden fra efteråret 1990 til sommeren 1992. Men Glennys journalistiske reportager udmærker sig ved at indeholde meget historisk og kulturelt baggrundsstof.

 

Louise Madsen: Leon Trotskij og Kenth-Åke Anderson: "Kampen mot Hitler"

4

36

feb 93

 

Kampen mot Hitler indeholder 2 artikler. Den ene er skrevet af den svenske trotskist Kenth-Åke Anderson, og er en historisk gennemgang af Hitlers vej til magten. Den anden er skrevet af Trotskij under titlen "For arbejdernes enhedsfront mot fascismen".

 

Der blev fundet 6 artikler

< Nr. 3 –– Nr. 5 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 20. april 2024 kl. 20:57