[ Socialistisk Arbejderavis nr. 369 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 6 artikler

Fra Internasjonal Sosialisme (2) (IS-Norge) nr. 2

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Innhold (Internasjonal Sosialisme nr. 2/1998)

2

 

jun 98

 

Knut Øygard: Fagbevegelsen i Norge på 80- og 90-tallet

2

 

jun 98

 

Skulle man ha vurdert norsk fagbevegelse ut fra åpningen på LO-kongressen i 1997 og omtalen i avisene måtte man ha konkludert med at norsk fagbevegelse aldri har vært sterkere.

 

Dag Marcus Eide: Arbeiderråd og arbeiderklassens frigjøring

2

 

jun 98

 

Tony Cliff + Ahmed Shawki: 50 år med den Internasjonale Sosialistiske tradisjonen

2

 

jun 98

 

Ahmed Shawki intervjuer Tony Cliff

 

John Reed: Sovjetene i aksjon

2

 

jun 98

 

Gjennom koret av falske beskyldninger og forvrengninger rettet mot de russiske sovjeter av den borgerlige pressa, høres en stemme som panisk skriker: "Det finnes ikke noe styre i Russland! Det finnes ingen organisasjon blant russiske arbeidere! Det kommer aldri til å gå! Det kommer aldri til å gå!"
Første gang trykt i det amerikanske tidsskriftet The Liberator for oktober 1918.

 

Kjetil Kvist: "Stopp kristentvang i skolen" – en kritikk

2

 

jun 98

 

Sosialister har lange tradisjoner å forsvare når det kommer til kritikk av religionen og kristendomsundervisningen – og la det være sagt; Andreas forsvarer dem godt. Men jeg føler at det er flere punkter Andreas ikke belyser godt nok.

 

Der blev fundet 6 artikler

< Nr. 1 –– Nr. 3 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 27. januar 2023 kl. 18:32