Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 128 – 8. februar 1996 – side 8

Skraldebosserne ud af Århus

Hans Erik Madsen + Jakob Nerup + Tom Christiansen

Skraldemændene kan ikke stole på Thorkild Simonsen. Kun med en effektiv strejke og opbakning udefra kan de vinde.

Selv om de rigtige skraldemænd i det små kører skrald i Århus igen, er kampen langt fra vundet. Skraldemændene behøver mere end nogensinde opbakningen og støtten fra andre arbejdspladser. For Thorkild Simonsens og den øvrige magistrats opbakning er ikke helhjertet.

Magistraten bakker nemlig kun skraldemændene op, så længe deres strejke er ubrydelig, for de er ikke tilhængere af strejker. Det viste de klart og tydeligt sidste år, da skraldemændene var i strejke, og igen, da pædagogerne aktionerede.

Magistraten er heller ikke indstillet på at give skraldemændene skriftlige garantier om, at de alle vil blive genansat i et kommunal aktieselskab. De vil lave et råddent kompromis lige så snart, skraldemændene begynder at vise svaghedstegn.

To problemer

Skraldemændene står overfor to problemer. For det første er der en fare for, at det lykkes for renholdningsselskabet at få tilstrækkelig mange skruebrækkere til at køre skrald.

For det andet er der en endnu større fare for, at voldgiften, som skal afgøre, om det er kommunen eller renholdningselskabet, der har ret til at indsamle skrald i byen, falder ud til renholdningsselskabets fordel.

Stop skruebrækkere

Derfor kan hverken skraldemændene eller andre arbejdspladser stille og rolig vente på, at voldgiften afgiver sin kendelse. Det mest afgørende er at stoppe renholdningsselskabets planer om at sætte skruebrækkere ind. For den part, der allerede nu er i stand til at indsamle skrald, kommer også til at stå stærkest i voldgiften.

Renholdningsselskabet organiserer sine aktiviteter og ansættelsen af skruebrækkere i selskabets bygninger, hvor også skraldebilerne er låst inde. Det er her skruebrækkerne kan henvende sig. Hvis skraldemændene gennem blokader kan holde såvel skruebrækkere, ledelsen som resten af de ansatte ude, vil det være en alvorlig svækkelse af selskabet.

Kamppladsen

På den måde kan skraldemændene også gøre det klart for andre arbejdspladser, at de ikke har tænkt sig at overlade kamppladsen helt til henholdsvis Renholdningsselskabet og kommunen og passivt afvente voldgiftens dom.

Det betyder samtidig også, at den nærmeste fremtid skal bruges til at sprede og styrke solidariteten med skraldemændene. Den økonomiske støtte må fortsættes med uformindsket styrke. Arbejdspladserne i byen må være med til at stille blokadevagter og allerede nu give tilsagn om at ville nedlægge arbejdet, hvis politiet bryder blokaderne.

Vi skal være forberedte på at give Århus Renholdningsselskab igen med tillidsmandsmøder og landsdækkende strejkeaktioner. Hvis selskabet vinder voldgiften, skal de vide, at de udløser Ri-Bus-tilstande i byen.

Det bruger skraldebosserne penge til

I helsidesannoncer i Århus Stifttidende og Jyllandsposten har Renholdningsselskabet travlt med at svine skraldemændene til.

157.000 kr. har ledelsen brugt på annoncerne. Det er penge, som borgerne i Århus skal betale – ikke for at få tømt skrald, men for at sprede ledelsens løgne.

Skandaledom

Arbejderne i park- og kirkegårdsforvaltningen i Aalborg tager afstand fra det fagretlige system og dets dom over Louie Andersen:

“Højesteretsdommerne i dette land er ikke objektive, men dømmer kun ud fra de økonomiske interesser.”

Det vedtog de på et fagligt møde i forbindelse med aktionsdagen for skraldemændene. De henviser i deres udtalelse også til andre skandaledomme som Nørrebro og Færøerne.

Det kan du gøre

  • Vedtag støtteudtalelser på din arbejdsplads, klub, fagforening eller uddannelsessted.
  • Saml penge ind gennem salg af klistermærker.
  • Omdel strejkeavisen “Skraldenyt.”
  • Kontakt andre på din arbejdsplads, fagforening, uddannelsessted og Ri-Bus støttekomitéen for at deltage i støttearbejdet.

Klistermærker, Skraldenyt og flere oplysninger hos:
K.A.O.S: Bautavej 1A, 8210 Århus V. Tlf 4037 8784 og 4026 6096.
Giro: 051 7585. Arbejdernes Landsbank: 5382 057 4905.

Se også:
SAA 128: Udfordrer mindretallets tyranni: Demokrati på gulvplan
SAA 128: Skraldestrejken i Århus: Støtten strømmer ind
SAA 128: Skraldemænd hjælper strejkende
SAA 128: Læserbrev: Vi er ikke skruebrækkere

Flere artikler fra nr. 128

Flere numre fra 1996

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000
Faglig kamp (DK): Skraldemænd/renovation

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen
Jakob Nerup
Tom Christiansen

Siden er vist 1794 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside