Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 222 – 3. december 2003 – side 6

Europas Sociale Forum

Interviews med danske deltagere på ESF 2003

Rene Abel, læser Sociologi på Københavns Universitet

Hvad var fedt fra ved ESF?

Breden og mangfoldigheden i konfe-rencerne. Det var godt at se forskellige aktører i bevægelsen blive konfronteret med hinanden f.eks. i de økonomiske diskussioner omkring neoliberalismen. Det var fedt at se så mange mennesker engagere sig og deltage i kampen, som man vel kan betegne det som.

Hvad kan vi bruge ESF til?

ESF kan give erfaringer til hvordan man kan samle bevægelser, der repræsenterer mange forskellige politiske vinkler og visioner. Mere generelt vil jeg sige at der var mangel på konkrete tiltag. I stedet for at fokusere på demonstrationer burde bevægelsen have et kreativt ansigt i stedet for at fokusere på antagonisme.

Pia Hansen, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Bornholm

Hvad var det fedeste ved ESF?

Det var rart at vide hvad der sker rundt omkring i Europa. Det var rigtig fedt at gå til demonstrationen og vise at vi var med, selv om vi var små. Der blev lagt mærke til os, og der blev taget rigtig mange billeder af vores banner.

Hvad kan vi bruge ESF til?

Til at vise at det ikke kun er i Danmark at vi vil stoppe krigen, forringelserne på uddannelsesområdet osv. Vi bliver nødt til at stoppe op og følge med i hvad der sker. Vi bliver nød til at sige noget, at gøre noget, ellers løber de af med os.

Janusch Häring, studerende på RUC

Hvad var det fedeste ved ESF?

Det fede er udvekslingen af tanker og at man først bagefter handler i form af en stor demonstration.

Hvad kan vi bruge ESF til?

Til at udvikle tankerne og til at samle dem.

Det er et mødested for alle, ikke kun for venstrefløjen. Mange af tankerne er fri for politik. Men det er klart at Anders Fogh ikke kommer.

Danny Morck Jensen, medlem af ISU

Hvad var det fedeste ved ESF?

Det store udvalg af mange forskellige møder og workshops. Dejligt at se så mange mennesker fra hele Europa. Det gav en oplevelse af bred bevægelse. Det var lækker at se hvor tydelig IS-tendensen var, fedt at møde nogen fra vores søsterpartier. Der var et godt forhold mellem de danske deltagende organisationer, partier og enkelt personer, gode diskussioner med respekt for hinandens holdninger meninger og politik. Vi kom helt klart nærmere hinanden.

Hvad kan vi bruge det til?

Til sammen, at finde vejen til en anden verden, vi kan lærer af hinandens erfaringer. Men også til at vise den internationale solidaritet med hinandens kampe, som jo faktisk er mange af de samme kampe over hele Europa.

Signe Jørgensen, medlem af SFU

Hvad var det fedeste ved ESF?

At der var så mange forskellige mennesker, mange forskelligheder. Jeg var til et møde der hed “Revolution in the 21st century” – der var oplægsholdere fra Polen, Makedonien, England m.fl. På trods af forskellige udgangspunkter kunne de tale sammen og nå frem til fælles visioner om hvad det er vi kæmper for.

Hvad kan vi bruge ESF til?

Hvis der kommer en ny stor verdens-krise, som f.eks. Irak-krigen – kan vi bruge det til at presse regeringerne og EU.

Se også:
SAA 222: Europas Sociale Forum – en anden verden er mulig: Et alternativ tager form – diskussioner om bevægelsens retning
SAA 222: Europas Sociale Forum – en anden verden er mulig: Udtalelse fra forsamlingen af aktivster og sociale bevægelser
SAA 222: Europas Sociale Forum (interview): “Tingene hænger sammen”
SAA 222: Europas Sociale Forum (interview): Gymnasieelever tager erfaringer med hjem

Flere artikler fra nr. 222

Flere numre fra 2003

Siden er vist 1630 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside