Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 222 – 3. december 2003 – side 7

Europas Sociale Forum (interview)

“Tingene hænger sammen”

Klaus B. Jensen

Socialistisk Arbejderavis har talt med Anne Christensen, faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), der deltog sammen med ca. 25 andre pædagogstuderende i ESF.

På ESF deltog miljøorganisationer, venstrefløjsaktivister, fagforeninger, studerende og mange andre græsrødder, for at diskuterer en anden verden, hvordan opfatter du PLS som en del af det?

Den udvikling der i øjeblikket sker indenfor uddannelsesområdet, er jo et massivt masseangreb på det, at vi i PLS betragter uddannelsessystemet som et velfærdsgode, hvor der skal være lige adgang og lige muligheder for alle. Uddannelsessystemet er jo også vores eneste reelle mulighed for at skabe muligheder for at bryde med den sociale arv, som jo er en vending regeringen bruger i tide og utide. Men hvad er det, de reelt  gør – det er jo lige det modsatte.

Det er ord som “output-styring”, “decentralisering”, og “fleksibilitet”, der er styrende for den uddannelsepolitik der føres.

Der er lavet en universitetslov der giver erhvervslivet majoritet i bestyrlserne, der spekuleres i at lave gradueringer i SU systemet for at tvinge unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet, E-learning vinder mere og mere frem – som jo er en billig måde at lave uddannelse på – og modulopbyggede uddannelser skal sikre at man ikke tager længere uddannelse end nødvendigt for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Altså ikke mere læring end det der er nødvendigt for at udføre dit arbejde. Næste skridt på vejen i forhold til at fjerne fokus for mennesket til produktion og målbare enheder er lærerplaner indenfor daginstitutionsområdet.

Ja, det er umiddelbart svært ikke at opfatte sig som en del af det, når man er en studieorganisation.

De ting der sker på uddannelses-området, sker jo også mange andre steder i samfundet, og ESF er vel også et udtryk for at der er en fælles kamp?

Det er jo lige præcis det der gør et initiativ som ESF og også det danske sociale forum interessant for PLS, fordi vi som studieorganisation ikke kan komme udenom at den udvikling vi ser ske indenfor uddannelsesområdet, hvor flere og flere elementer af liberaliseringens “hellige køer” vinder indpas, er akkurat den samme dagsorden der vinder frem indenfor en masse andre områder.

Vi har i PLS for længst indset at tingene hænger sammen, og derfor er vi også som en organisation, der kæmper for bedre og mere demokratiske vilkår for studerende, nødt til at forholde os til, at det vi i øjeblikket oplever fra regeringens side herhjemme – og som også sker i resten af verden – er et angreb på vores fælles velfærd og at vi derfor skal stå sammen uanset om vores fokus er uddannelse, krig, miljø, bedre løn- og arbejdsvilkår eller hvad pokker det må være, hvis vi ønsker en anden og bedre verden.

The dream team på ESF

Hele vores liv fra vugge til grav, er i dag bestemt af kapitalismens behov for profit – uden nogen hensyn til basale menneskelige værdier.

Vi lever i en verden med en konstant frygt for ikke at slå til økonomisk og socialt.

George Monboit, Jonathan Neale og Michael Albert gav på mødet “Life after Capitalism” under ESF i Paris deres bud på en anden og bedre verden.

Læs den fantastiske beretning på www.socialister.dk

Se også:
SAA 222: Europas Sociale Forum – en anden verden er mulig: Et alternativ tager form – diskussioner om bevægelsens retning
SAA 222: Europas Sociale Forum: Interviews med danske deltagere på ESF 2003
SAA 222: Europas Sociale Forum – en anden verden er mulig: Udtalelse fra forsamlingen af aktivster og sociale bevægelser
SAA 222: Europas Sociale Forum (interview): Gymnasieelever tager erfaringer med hjem

Flere artikler fra nr. 222

Flere numre fra 2003

Se flere artikler af forfatter:
Klaus B. Jensen

Siden er vist 1681 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside