Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 279 – 12. juni 2008 – side 3

Kritisk pædagogisk netværk

Jesper Juul Mikkelsen

Tirsdag aften d. 3 juni samledes en broget forsamling af pædagogstuderende, fagligt valgte fra BUPL og LFS, pædagogisk personale fra københavnske institutioner og pædagogik-studerende fra RUC og Københavns universitet på et fritidshjem på Østerbro.

“Børnetestfri Zone“ og “Børns Ret til Fritid“ var tidligere på året blevet lagt sammen til Kritisk Pædagogisk Netværk, og mødet denne tirsdag var et opstartsmøde, hvor målet var så hurtigt som muligt at blive et langt stærkere og landsdækkende netværk.

Aktionsgruppen Børnetestfri Zone var dem, som stod i spidsen for den succesrige boykot af sprogtest af alle 5-årige børn i Københavns Kommune. En boykot som i sidste ende resulterede i at politikerne trak forslaget tilbage!

Grundlaget for kampagnen var, at pædagogerne havde fået nok af det, som de oplevede som “en systematisk diskvalificering af deres faglighed“. Kravene om dokumentation inden for det pædagogiske område er steget støt gennem de sidste syv år. Sprogtesten var direkte hentet fra skoleverdenen og den økonomiske ramme for det pædagogiske arbejde har været for nedadgående i mange år. Kravet om at sprogteste samtlige københavnske, 5-årige børn var sidste skud på stammen der samlet kan betegnes som nyliberale tiltag, der er ved at ødelægge det pædagogiske fag. Derfor var boykotten en stor sejr, som viste at pædagogerne ikke er magtesløse, men at de kunne udfordre nyliberalismen.

Målet for Kritisk Pædagogisk Netværks videre arbejde er at få kritikken tilbage i pædagogikken og derigennem tilbageerobre definitionsmagten over faget.

Målet for pædagogikken har været at skabe “frie“ og dannede mennesker, som selvstændigt og kritisk kan indgå i det samfund de er født ind i. Kontrol og test står for det modsatte. Det er redskaber til at finde fejl og bygger på en grundlæggende mistillid til ansatte og børn. Derfor er målet om at vinde autonomien tilbage over eget arbejde også en kamp for at sætte et andet mål for pædagogikken. Skolen flytter nedad og med skolen følger tidligere udskillelse og ødelæggelse af legen, som netop er det grundlæggende ved bardommen.

Kritisk Pædagogisk Netværk vil stille noget andet i stedet. Pædagogik er ikke bare pasning eller forberedelse til skole. Pædagogik handler om tro på mennesker og om at gøre børn til stolte og livsduelige mennesker der forstår det samfund de skal være en del af. Derfor står pædagogik i diametral modsætning til nyliberalismen, som med dens markedslogik tror på det økonomisk rationelle og på den baggrund har en grundlæggende mistillid til mennesker.

Men det er ikke kun det pædagogiske område, som er under pres, det er hele den offentlige sektor. Vi har med kæmpe demonstrationer vist, at vi er et flertal som oplever at den offentlige sektor er under afvikling, og vi har vist, at vi er mange som er villige til at gå på gaden for at forsvare den. Strejkerne har nu varet over to måneder, og har været den hidtil stærkeste konfrontation med Lars Lykke og den økonomiske udsultning. Flere hænder og mere i løn har været parolerne og er i sin essens et forsvar for den offentlige sektor. Kritisk Pædagogisk Netværk er første skridt til at udvide denne kamp, og målet er, at vi i fremtiden også vil komme til at kæmpe for hvad der skal være indholdet i den offentlige sektor. Vi kan slå deres økonomitænkning, og vi nægter at lade konkurrencelogik blive ophøjet til den herskende sociale orden.

Med Kritisk Pædagogisk Netværk er grundlaget lagt for at få det pædagogiske område i offensiven, og vi er stærke, fordi vi er akademikere og arbejdere som er gået sammen i en stærk alliance. Vi vil være lynende skarpe i vores kritik, offensive i vores retorik og solidariske og beslutsomme i vores handling.

Se mere på www.kritiskpaedagogik.dk

Se også:
SAA 279: Kan strejkerne vindes?
SAA 279: Den militante kant: Hellere én lille sejr end ingen!
SAA 279: FOA vinder – hvem taber?
SAA 279: Mediernes ligegyldige kritik

Flere artikler fra nr. 279

Flere numre fra 2008

Se flere artikler om emnet:
Overenskomst 2008

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 3273 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside