Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 279 – 12. juni 2008 – side 1

Kan strejkerne vindes?

Strejkerne finder på mange måder sted under den mest gunstige klassekampsituation siden 1985. Et stort flertal i befolkningen støtter de strejkende. De bakker op om de offentligt ansattes lønkrav, og ønsker et stop for udhulningen af velfærden.

Samtidig har der været mobiliseret internt i fagbevægelsen, og de strejkende har gennem mange ugers strejke sat handling bag kravene om ordentlig løn, og som et kollektivt forsvar af den solidariske velfærdsstat. Strejkerne er de længste og største siden 1985. Det er et nyt kapitel der er startet for bevægelsen i Danmark; mange tusinde har gjort sig erfaringer med moderne klassekamp og en ny magtfaktor er på vej tilbage.

Men på trods af denne situation er det spørgsmål der melder sig om strejkerne kan vindes for dem der stadig er i konflikt. FOA fik en sejr men hvad med de andre? Det er stadig sandsynligt at regeringen vælger at lukke strejkerne ned, ved at lave et regeringsindgreb der gør de 12,8% i lønstigninger til lov, når de på et tidspunkt vurderer at de tør. Men det er også muligt at regeringen simpelthen lukker ørene og tager på sommerferie, og lader strejkerne løbe ud i sandet. Samtidig svinder kassebeholdningen i strejkekasserne og medierne kører løs med at udstille dem der stadig kræver 15% i lønstigninger, som uansvarlige og urealistiske.

Spørgsmålet er om strejkebevægelsen er stærk nok til at overvinde regeringen. Fagtoppen har gjort deres til at splitte arbejderklassen op. Fra de fagforbund der ikke er i konflikt, har man i stedet for at være solidariske og bakke op, i høj grad brugt anledningen til at hetze mod dem der valgte at strejke. Og fra de fagforbund der er i konflikt, synes rationalet at være “hvert enkelt forbund sin egen kamp“, i stedet for at lave fælles demonstrationer og møder, der kunne samle bevægelsen og øge presset. Havde man valgt de sidste havde strejkerne uden tvivl vundet massivt, og sikret de 15% til alle grupper, hvis ikke mere.

For de sygeplejersker og pædagoger der stadig strejker, er det tvivlsomt om de kan vinde. Deres aktivitet har varet længe, og vist at solidaritet, kreativitet og kampvilje trives på gulvplan. Men hvis strejkerne skal vindes er kampen nød til at blive trappet op; hvis Lars lykke og Fogh-regeringen skal knækkes, skal der sættes et endnu hårdere pres op imod dem.

Strejkerne må udvides til at omfatte endnu flere, og evt. udvides med kollektive opsigelser, som var det der gjorde at de svenske sygeplejersker vandt deres lønkamp. Og der må mobiliseres til landsdækkende tillidsmandsmøder for alle strejkende grupper, og der skal opbygges solidaritet i form af aktioner og sympatistrejker fra andre ansatte. Man kunne starte med at kalde ind til fællesdemonstrationer for alle strejkende og deres sympatisører.

Problemet er at en sådan udvikling ikke kommer af sig selv. Fagtoppen ønsker den ikke, og venstrefløjen indenfor strejkebevægelsen er ikke organiseret eller målbevidst nok til at sætte det igennem. Men måske det kan nås endnu; for militansen blandt de strejkende er til stede, såvel som sympatien i befolkningen. Og udvides strejkerne kan de stadig knække Fogh, og sikre ordentlige lønstigniger på 15%. Men det kræver at venstrefløjen inden for strejkebevægelsen organiserer sig og tager kampen om retningen for bevægelsen.

Se også:
SAA 279: Den militante kant: Hellere én lille sejr end ingen!
SAA 279: FOA vinder – hvem taber?
SAA 279: Kritisk pædagogisk netværk
SAA 279: Mediernes ligegyldige kritik
SAA 279: Læserbrev: Regeringens skjulte dagsorden for sundhedssektoren
SAA 279: Største finanskrise siden 30erne

Flere artikler fra nr. 279

Flere numre fra 2008

Se flere artikler om emnet:
Overenskomst 2008

Siden er vist 2982 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside