Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 295 – 18. februar 2010 – side 9

Enhedslistens krisepjece

– Et godt første skridt

Jakob L. Krogh

Venstrefløjen har behov for at forstå verden for at kunne forandre den. Derfor er det enormt positivt, at Enhedslisten har udgivet en pjece, der analyserer den økonomiske krise. Endnu mere positivet er det, at analysen er marxistisk.

Enhedslistens krisepjece

Forhåbentlig vil pjecen blive læst og brugt både i og uden for Enhedslisten – det fortjener den. Derfor skal den også trykkes i mere end de 300 eksemplarer, det blev til i første oplag.

Pjecens analyse

I kapitalismen er der to grundlæggende modsætninger. Den ene er mellem arbejderklasse og kapitalister. Arbejderne producerer al værdien, mens kapitalisterne tilraner sig en del af denne værdi som profit.

Dette gør de ved at sælge de varer, arbejderne producerer. Enten til arbejdernes og andres forbrug eller til andre kapitalister, der investerer i nye maskiner, bygninger osv.

Den anden modsætning er mellem kapitalisterne, der er i indbyrdes konkurrence. Det er denne konkurrence, der tvinger alle kapitalister til hele tiden at investere i de nyeste maskiner og anden produktionsteknologi.

Det betyder, at den værdi, som kapitalisterne hver især skal udlægge for at kunne ansætte en arbejder, hele tiden vokser. Da det kun er arbejderne, der producerer værdi og dermed profit til kapitalisterne, bliver det beløb, som kapitalisterne skal udlægge for at få profitten fra én arbejder, større, dermed bliver kapitalisternes profit for hver krone, de investerer, alt andet lige mindre, dvs. profitraten falder.

Kapitalisterne investerer hele tiden, der hvor der er den største profit. Efterhånden som profitraten falder, begynder flere kapitalister at investere/spekulere på finansmarkederne.

Finansmarkederne lånte disse penge ud til til fx boligkøbere. Det var grundlaget for boligboblen. Boblen sprang, da en række fattige boligkøbere i USA ikke kunne tilbagebetale deres højt forrentede lån, de såkaldte subprime-lån. Samtidig beskrives det, hvordan en række nyliberale dereguleringer af finansmarkederne har udskudt krisen, men samtidig blæst boblen op.

En rigtig konklusion uden handlingsanvisninger

Forklaringerne på krisen er gode, og konklusionen er: Enhedslisten mener under ingen omstændigheder, at krisen kan “løses“. Krisen er et resultat af kapitalismens grundlæggende modsætninger.

Efter denne konklusion kommer en beskrivelse af, hvordan den borgerlige regering vil forsøge at presse arbejderne endnu mere, så det er dem, der kommer til at betale for krisen i form af forringelse af arbejdsløshedsunderstøttelsen, manglede investeringer i klima osv.

Afslutningsvis kommer nogle bud på reformer, som vil sikre, at det ikke er arbejderklassen, der kommer til at betale for krisen.

Slutningen er brat, man sidder tilbage med en fornemmelse af, at det eneste, man kan gøre, er at håbe, at Folketinget vedtager Enhedslistens forslag. Og konklusionen, om at krisen ikke kan løses inden for rammerne af kapitalismen, følges ikke op med et bud på, hvordan kapitalismen skal afskaffes.

En betingelse for, at det ikke er arbejderne, der kommer til at betale for krisen, er, at de, som arbejderne i Grækenland, vælger at kæmpe imod de forringelser, som regeringen prøver at presse ned over dem. Samtidig er det i disse storstrejker, at kimen til et kommende socialistisk samfund skabes. Diskussioner på arbejdspladserne før en strejke kræver et miniformat af de demokratiske fora, der vil kunne danne grundlag for en demokratisk organisering, når arbejderne i en revolution tager magten. Derfor vil det være gavnligt, hvis næste oplag også udviklede nogle bud på, hvordan alle, der er enige i analysen, kan blive ledende i at organisere denne form for kampe.

Download pjecen på:
http://www.enhedslisten.dk/krise/

Se også:
SAA 295: Enhedslisten i SFs fodspor
SAA 295: NATO og piraterne: Enhedslisten på den forkerte side
SAA 295: Hvordan Enhedslisten burde forholde sig til finanslovsforhandlinger
SAA 295: Dødstrusler mod Per Clausen

Flere artikler fra nr. 295

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten
Øk. kriser: 2000-

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 4051 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside