Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 296 – 25. marts 2010 – side 16

København efter topmødet

Jørn Andersen

Hvordan fortsætter vi klimakampen efter topmødet? Det har været det fælles tema for en række møder i København.

Møderne har været ret velbesøgte: NOAH samlede ca. 100 mennesker d. 11. februar, Mellemfolkeligt Samvirke 45-50 d. 23. februar, netværksmødet i KlimaForum09 d. 25. februar ca. det samme, mens Klimabevægelsens konference d. 27. februar samlede ca. 70 mennesker.

En anden positiv ting er, at de fleste af møderne har samlet folk på tværs af eksisterende organisationer og netværk. Det afspejler, at folk har været nødt til at samarbejde op til og under topmødet og lover godt for det kommende klimaarbejde.

NOAH: Klimalov

På NOAH-mødet fremlagde NOAH deres krav om en klimalov, der skal forpligte staten til at gennemføre de reelle, hjemlige CO2-reduktioner – i følge NOAH 6 procent om året.

Selv om de fleste syntes godt om ideen, mente en del samtidig, at det var vigtigt også at sige noget mere konkret om, hvordan det skulle ske. Det er svært at opbygge bevægelse omkring et procentkrav, men langt lettere at stille krav om vindmølleparker, kollektiv trafik osv.

KlimaForum

KlimaForum09 er opløst efter topmødet. Men samarbejdet fortsætter i to andre initiativer. Det første skal overlevere erfaringerne fra KlimaForum til 60 organisationer i Mexico, som laver KlimaForum10 under topmødet i november-december i år.

Det andet hedder GNBO – Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling (udtales: Genbo). Initiativet skal samle og sætte gang i danske initiativer. Indholdet er endnu ret uklart, men følg med på klimaforum.org.

Klimabevægelsen

På Klimabevægelsens konference fremlagde Anders Olesen fra Byggefagenes Samvirke et forslag om 25.000 klimajobs til bygningsrenovering.

Tannie Nyboe fra CJA pegede på, at klimakampen nu er blevet langt mere politisk, mens John Holten-Andersen sagde, at topmødet i København var enden på dogmet om, at man får resultater ved at “sidde lårene af magthaverne“.

Trods gode diskussioner på alle møderne mangler de konkrete svar på, hvad man kan samles om efter topmødet. Hvis ikke klimakampen skal “gå i stå“, begynder det at haste.

Bolivia-mødet i april

Det mest lovende, internationale initiativ er World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth i Cochabamba, Bolivia 19. – 22. april i år.

Der forventes deltagere fra et meget stort antal internationale organisationer og netværk. Se mere på pwccc.wordpress.com (engelsk) eller www.cmpcc.org (spansk).

Se også:
SAA 296: Klimaløsninger
SAA 296: Klimagæld og global retfærdighed

Flere artikler fra nr. 296

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Klimakamp efter COP-15

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 3102 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside