Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 3 – December 1984 – side 3

Arbejdsløse råber op

Tom Christiansen

København

Udsigterne til dagpenge-indgrebet har givet et mindre skub i arbejdsløshedsarbejdet i København. I nogle arbejdsløshedsudvalg (f. eks. PMFs) er der mødt mange arbejdsløse op.

Desuden er der forskellige tværfaglige aktionsgrupper: De Arbejdsløses Udvalg (DAU), som består af forskellige arbejdsløshedsudvalg i fagforeningerne. DAU er tydeligt præget af DKPs demonstrations- og protestlinie. Men den sorte regering bæver ikke over nogle underskrifter eller demonstrationer på Christiansborg slotsplads alene.

I Valby er der opstået en aktionsgruppe, som har lavet aktioner på arbejdsformidlinger og uddelt løbesedler, der henviser til FNs menneskerettighedserklæring. Men – de arbejdsløse kan ikke alene tilbagevise dagpengeindgrebet.

En tredie gruppe – BRØL – Bevægelsen mod Regeringens Ødelæggende Love – vil derimod forsøge at opbygge en stemning på arbejdspladserne for en storstrejke. Men det kniber i praksis for BRØL at følge det op. Man har ikke formået at komme ud på arbejdspladser, hvor der foregår noget (SAS, Astral osv.). BRØL’s pjece lægger megen vægt på, hvad indgrebet betyder for de arbejdsløse, men siger ikke noget om, at det også betyder en svækkelse af arbejdspladsernes styrke. Pjecen er derfor mere en reklame for at få arbejdsløse til at blive aktive i BRØL end agitation for den fælles kamp mellem de arbejdende og arbejdsløse.

Denne udvikling i BRØL må vendes, fordi det er nødvendigt, at det opsving, der er kommet i arbejdsløshedsarbejdet, bruges til at komme bredere ud på arbejdspladserne og forbedre muligheden for at de strejker, der opstår, breder sig til de andre dele af arbejderklassen.

Odense

I Odense har DTA været rundt på arbejdspladserne. Vi har snakket med Connie Christensen.

I anledning af folketingets åbning d. 2. oktober havde de pædagogiske fagforeninger i Odense taget initiativ til at indkalde arbejdsløse i et forsøg på at starte en bevægelse mod regeringens og De Radikales dagpengereform. Det blev i ugen efter til »Den tværfaglige arbejdsløshedsgruppe i Odense«.

Det er en meget sammensat gruppe, både politisk, fagligt og aldersmæssigt. Ca. 100 er sivet igennem gruppen, men kun ca. 30 deltager jævnligt i arbejdet. Det har ikke været en snakkegruppe. Mange aktiviteter er sat i gang, f. eks. aktion på AF og en underskriftindsamling. Men den største del af aktiviteterne har rettet sig imod fagforeninger og arbejdspladser, ud fra at det kun er gennem omfattende strejker og protester, at dagpengereformen kan fejes af bordet.

Som arbejdsløse kan vi ikke strejke, men vi kan protestere og pege på, hvad der skal til, men uden at det får nogen afgørende betydning.

Kun en enkelt arbejdsplads har vist, hvad der skal til. Renovationsarbejdernes 3-dages strejke i Odense var et skridt fremad. DTA i Odense fulgte strejken og var på andre arbejdspladser for at fortælle om den.

Ta’ ud og diskuter og gør dit til, at Odenses eksempel bliver fulgt op.

Århus

Marianne Bülow fortæller om arbejdsløshedsarbejdet i Århus

DTA, Det Tværfaglige Arbejdsløshedsudvalg, har nu eksisteret i 8 måneder i Århus. Aktiviteterne har været centreret omkring forringelserne for de arbejdsløse og bistandsklienter.

Der har været uddelt brød & vand på Strøget, demonstrationstog gennem byen, blokering af vejkryds osv. Efter at dagpengeforliget blev smidt på bordet, er dette naturligvis blevet centrum for aktiviteterne.

DTA gennemførte en aktion foran AF, da Grethe Fenger var på besøg, og ca. 60 var troppet op for at «snakke« med hende. Senere blev der afholdt en aktionsdag, hvor »paradoksproblemet« blev taget op. – (Arbejdsgiverne påstår, at der er masser af arbejde, problemet er, at ingen søger det, der er). Nogle arbejdsløse fra DTA væltede derfor ned på havnens arbejdspladser for at søge arbejde.

Problemet ved disse aktioner er, at de retter sig mod arbejdsgiverne og ikke arbejderne. Bedre gik det senere på dagen, hvor nogle fra DTA tog op i kantinen på Dannebrog-værftet og fik en snak med de arbejdende om dagpengeforliget.

Hverken Grethe Fenger eller arbejdsgiverne kan eller vil gøre noget ved arbejdsløsheden eller det sorte dagpengeforlig. Det er jo dem, der har fundet på det for at splitte arbejderklassen og dermed styrke arbejdsgivernes muligheder for at presse folk i arbejde med truslen om arbejdsløshed.

Billedtekst:
Der blev delt løbesedler ud til de ansatte, da bevægelsen BRØL besøgte F. L. Smidt.

Se også:
SAA 3: Odense: Skraldemænd tidligt ude: Klar aktion!
SAA 3: SAS: Sure Arbejdere Strejker
SAA 3: Astral-arbejderne vandt: Giftig sag for Arbejdstilsynet

Flere artikler fra nr. 3

Flere numre fra 1984

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1981-1990

Se flere artikler af forfatter:
Tom Christiansen

Siden er vist 1962 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside