Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 325 – 14. december 2012 – side 3

“KL forhandler for at forandre”

Christine Kyndi

Sådan lyder overskriften på KL’s pressemeddelelse udsendt i anledning af overenskomstforhandlingernes begyndelse. Og det er ingen underdrivelse.

Allerede før forhandlingerne officielt begyndte meldte Kommunernes Landsforening (KL) sig på banen med hårde krav der skal ændre grundlæggende på magtbalancen mellem ansatte og arbejdsgivere. Det vil ende med hårde angreb på vores faglige rettigheder, hvis vi overlader forhandlingerne til fagtoppen – det er nødvendigt at organisere modstand selv.

Hårde angreb

Annonce fra BUPL Hovedstaden

BUPL Hovedstaden og Frederiksberg Kommunelærerforening har sammen udsendt en protest mod forringelserne til Frederiksberg kommunalbestyrelse.

KL, der ansætter mere end 400.000, går benhårdt efter at svække medarbejdernes indflydelse, så der bliver “plads til ledelse”. De kræver, at det skal være lettere at fyre tillidsrepræsentanter, og at medarbejder-udvalgenes indflydelse skal svækkes.

KL foreslår, at de ansatte skal bruge deres fritid på efteruddannelse, og vil kaste et “kritisk blik” på goder som den 6. ferieuge, seniorfridage, ret til 42 ugers løn under barsel, omsorgsdage og løn under barnets 1. og 2. sygedag. KL vil have færre og mere “fleksible” arbejdstidsregler, og isolere den enkelte medarbejder i lønforhandlinger.

En del af kravene bliver fremført i en video om KL’s arbejdsgiverpolitik af en af KL’s direktører, Sine Sunesen. Hun blev direktør i KL i 2009 efter en lang karriere i fagbureaukratiets absolutte top – som formand først for DJØF-klubben af offentligt ansatte, så for DJØF og endelig for Akademikernes Centralorganisation.

KL’s krav er ikke kun økonomiske – de er også politiske. Det er et klart forsøg på at svække arbejdernes organisering og rettigheder for at styrke ledelsens magt.

Regeringen giver grønt lys til storlockout

Prøvekluden for dette forsøg skal være lærerne. Det er her KL er klar til at tage den største konfrontation.

Over de sidste år er der fyret 10 pct. af folkeskolelærerne og sparet 2,5 milliarder kroner på folkeskoleområdet. Alligevel siger KL (og regeringen), at lærernes arbejdstidsaftaler står i vejen for en ordentlig undervisning.

KL kræver, at lærernes arbejdstidsaftaler skal ændres, så de skal undervise i mere af deres arbejdstid. Og at undervisningstiden skal aftales på den enkelte skole. Det er ikke kun KL der står bag – også regeringen.

Ifølge Berlingske er KL klar til en storlockout af lærerne for at få deres krav igennem. Efter en lockout kan regeringen nemlig gribe ind politisk. Og ifølge Berlingskes oplysninger har KL støtte fra S-SF-R-regeringen, som tilgengæld har talt med Venstre for at sikre sig flertal til at vedtage overenskomsten ved lov.

Regeringen har lige fremlagt forslag til en folkeskolereform. Den indebærer flere undervisningstimer til eleverne, men de ekstra timer er ikke finansieret – og planen er derfor afhængig af, at KL får sit overenskomstforslag igennem.

Isoleret

KL kører en offensiv kampagne på arbejdstidsspørgsmålet, hvor de prøver at isolere lærerne og deres fagforening. Debatten i medierne har været hård, og en meningsmåling viser at 65 pct. af danskerne mener, at lærerne skal undervise mere.

Men vigtigst af alt: Danmarks Lærerforening har ikke fået nogen støtte af de andre fagforeninger efter truslerne om lock-out eller den hårde debat.

Den eneste undtagelse har været BUPL (pædagogernes største fagforening). De har sagt at tonen mod lærerne er for hård, og udtrykt bekymring i forhold til Folkeskolereformen. Det sker i forståelse af, at et angreb på lærerne også vil ramme pædagogerne, fx ved forlængelse af skoledagen.

Modsat har LO i en pressemeddelelse kaldt regeringens forslag til folkeskolereform for “ambitiøs”.

Dette er katastrofalt. Lykkedes det for KL og regeringen at isolere lærerne, får de alt for nemt ved at gennemtvinge angrebene. Og kan de det, vil de ikke stoppe ved lærerne. Når fagtoppen ikke handler på truslerne stikker de ikke kun lærerne i ryggen, men også deres egne medlemmer.

Et organiseret angreb kræver et organiseret modsvar

Men det er desværre ikke noget man skal håbe på kommer fra fagtoppen, det har de bevist gang på gang.

Og ikke nok med at de ikke organiserer modstand mod angrebene. De prøver også at tale utilfredsheden ned. Bl.a. ved at kalde sidste års minus-overenskomster for “solidt samfundsansvar” (FOA) og kalde nulvækst finansloven der lader de mange dagpengemodtagere i stikken for “rød og socialt ansvarlig” (HK).

Ikke engang lærerforeningen formår at levere noget modsvar. I stedet for at sige klart hvad KL’s og regeringens udspil handler om, bliver lærerforeningen ved med at “undre” sig over dem, og prøver at møde kravene med kompromisforslag for at vise deres forhandlingsvilje.

Hvis ikke de kommende overenskomstforhandlinger skal ende med en massakre, bliver vi nødt til selv at organisere modstanden – og hverken regne med fagtoppens eller regeringens gode vilje eller hjælp. Hvis vi skal skabe en modmagt der er stærk nok til at stoppe angrebene, skal den have sit udspring på de enkelte arbejdspladser – strejker og sympatikonflikter.

Små spirer af utilfredshed

Trods alt er der små spirer af utilfredshed. Ifølge Arbejderen har 3-4 ledende medlemmer af Lærerforeningen meldt sig ud af Socialdemokratiet i protest mod Skolereformen.

BUPL Hovedstaden og Frederiksberg Kommunelærerforening har sammen udsendt en protest mod forringelserne til Frederiksberg kommunalbestyrelse.

Og så er der Enhedslistens lærernetværk som tæller 500 medlemmer. Hvordan det bliver brugt i den kommende tid vil få stor betydning for modstanden mod angrebene.

Derudover har eleverne på Egå-skolen ved Århus planlagt protester.

I sig selv er det ikke nok til at vinde. Utilfredsheden skal udbredes og blive til organiseret modstand.

Se også:
SAA 325: Det mener vi: Trusler om lockout af lærerne – Svaret er fælles kamp
SAA 325: OK13: “Det er vigtigt at frustration vendes til handling”
SAA 325: Fritz Schur: “Vi har ikke været hårdhændede. Det har været livets realiteter”

Flere artikler fra nr. 325

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Christine Kyndi

Siden er vist 2937 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside