Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 331 – 22. august 2013 – side 10

Interview

Hvor skal Enhedslisten hen?

Socialistisk Arbejderavis mødte Jeanne Toxværd og Bodil Garde, som begge er med til at arrangere græsrods-konferencen "Hvor skal Enhedslisten hen?" den 7. september i Taastrup til en kop kaffe og en snak om hvad det er for et initiativ, og hvad vi kan forvente os af det.

Bodil Marie Garde er lærerstuderende og medlem af arbejdsudvalget i EL Albertslund, som er en af de fem lokalafdelinger, der indkalder til konferencen

Jeanne Toxværd er kontaktperson for Gentofte afdelingen, som også er medindkalder til konferencen. Jeanne er valgt ind i EL's Hovedbestyrelse ved årsmødet 2013.

Hvad er baggrunden for indkaldelsen til konferencen?

Bodil: "Dråben der fik bægeret til at løbe over var årsmødet. Jeg oplever, der har været en tendens til omgåelse af partidemokratiet, hvor det der besluttes på årsmødet ikke følges i hovedbestyrelsen. Partimedlemmer, der omgår partiprogrammet og årsmøde-beslutninger. Partiets netværker virker ikke. Alt i alt en højredrejning, som jeg ikke – og som vi i min afdeling – ikke er en del af."

Jeanne: "Vi var i min afdeling meget overrasket over årsmødet og endnu mere over indgåelse af finansloven. Ikke mindst var vi overrasket over, at vi pludselig var nogle af dem, der skulle sige "hov, der er noget galt her!" Vi synes jo ikke selv, det er os, der er blevet mere 'revolutionære og rabiate' end tidligere.

Vi var også meget skuffet og forundret over at opleve et årsmøde, hvor røde faner var væk osv. Den slags kan synes som småting, men vi oplever, at partiets demokratiske fundament er i gang med at skride."

Er det Enhedslistens venstrefløj, der mødes på konferencen?

Jeanne: "Jeg synes, det er for firkantet at tale om højre- og venstrefløj, det er meget mere dynamisk end dét. Der er nogle diskussioner om, hvor vi gerne vil have EL hen; skal EL være et parlamentarisk parti, hvor beslutningerne tages centralt, eller skal vi stadig være et medlemsdemokratisk parti, hvor tingene kører fra bunden og opad, og hvormed vi også vil have en stærkere gennemslagskraft i bevægelser og i forbindelsen med almindelige mennesker hvor de er.

Så det er medlemsdemokratiet, der sættes i fokus og er omdrejningspunktet for denne her konference."

Bodil: "Jamen det er klart, at vi har denne her analyse, at der er tendens til en højredrejning og topstyring. Og der vil de fleste oplægsholdere være helt eller delvis enige i denne analyse. Vi er bestemt ikke alle sammen enige om alting, men det er klart, at vi der indkalder til konferencen gør det fordi, vi ser et problem.”

Hvordan mener i forholdet mellem det parlamentariske og det  udenomsparlamentariske arbejde burde være i EL?

Jeanne: "Bedre! Og det bliver det kun ved at starte med en dialog om det, og den dialog får vi på konferencen, for der kommer også folketingspolitikere og flere HB-medlemmer."

Bodil: "Altså det da helt uhørt, at det parlamentariske arbejde blokerer for det udenomsparlamentariske i et revolutionært parti!", udbryder Bodil grinende, og uddyber; "Jeg mener, at det parlamentariske altid må understøtte det udenomsparlamentariske."

Jeanne: Ja, vi skal 'gå på to ben'

Bodil: Men jeg vil helt klart fastholde, at det er skal være det udenomsparlamentariske, der vægtes højest, for der er dér, vi kan møde almindelige mennesker, og hvor vi kan bygge bevægelse. Plus at det er dér, vi har muligheden for at udvikle noget ordentlig politik, og hvor vi skoler hinanden som aktivister.

Det er da en kæmpe mulighed, at vi pludselig er 10.000 medlemmer, og der er det vigtigt, at de ikke er bare er tal på et papir, der bakker op om de 12 i parlamentet, men at de 12 er der for de 10.000 medlemmer.

Jeanne: Det er jo vigtigt at understrege, at denne konference er å-b-e-n for alle", griner Jeanne, "vi lukker os ikke om os selv, som visse andre initiativer jo har gjort."

Har I i den forbindelse en kommentar til det andet arrangement, der efterfølgende er indkaldt af en kreds omkring toppen af EL, som de kalder “Progressiv Politik”?

Jeanne: "Ja, det er et helt anderledes ekskluderende arrangement. Det var et åbent møde i EL-regi til at begynde med. Men det ændrede sig undervejs. Jeg havde først tilmeldt mig, da jeg som HB-medlem gerne vil følge med i medlemmernes diskussioner om den kommende finanslov.

Men så får jeg efterfølgende at vide, at jeg ikke må være med, da jeg ikke har tilsluttet mig et bestemt årsmødeforslag, og dét synes jeg er ekstremt ekskluderende. Og jeg synes det er problematisk, at årsmødevalgte folketingskandidater og medlemmer er med til den slags."

Et af spørgsmålene i indkaldelsen til den konferencen, I arrangerer, er om EL er på vej til at blive et venstrereformistisk parti?

Bodil: "Jeg mener, at hvis vi fortsætter den nuværende udvikling, så kan vi ligeså godt pakke revolutionen sammen.

Det handler om ikke at skulle tilpasse vores politik efter reformistiske rammer og hvad der kan afstemmes med Socialdemokratiet, men at kunne sige til alle de her mennesker, der søger efter noget andet, at "hvis I vil noget andet, så kan I noget andet!" Men det kræver naturligvis, at EL faktisk kan vise et alternativ."

Jeanne: "Ja, hvis vi ikke kan dét, så mister vi vores eksistensberettigelse. Og det er netop derfor, vi gerne vil holde den her konference."

Hvis I skulle komme med et bud på en anden strategi for EL, hvad skulle sådan en så være?

Jeanne: "Spørgsmålet er om ikke den vej, der er begyndt at blive betrådt, i virkeligheden er en fejltagelse, og at vi bare skal tilbage på den rette sti. Måske kan konferencen her blive en opvågnen."

Bodil: "Vi skal skabe aktivisme-glæde, og det arbejde vi laver i netværker og udvalgene skal have legitimitet og lydhørhed. Og så tænke i at EL er et netværk, hvor vi har adgangen til hinanden som aktivister og til at skole hinanden til bedre aktivister og socialister i vores fagforeninger.

F.eks. var næsten alle lærere aktive under lockouten aktive og gik på gaden. Så nytter det ikke noget at komme ind i lærernetværket og opleve, at det arbejde, vi laver der, ikke har noget at skulle have sagt i forhold til partiets ageren under lockouten, og at der ikke er respekt omkring det opadtil i partiorganisationen.

Det må være en strategi at gøre politikudviklingen til noget, der har sin baggrund i det virkelige liv ude på arbejdspladserne og gennem erfaringerne i fagforeningerne, men dét er svært, hvis der er topstyring, ik? Mange resurser går tabt."

Hvad håber I der kommer ud af konferencen? Bliver vi mange, og skal vi mødes igen?

Jeanne: "Vi bliver mange, i hvert fald 200. Det kommer jo til at starte en debatrække, ikke? Vi kan jo desværre ikke på konferencens syv timer nå i dybden med alle de her væsentlige punkter."

Se også:
SAA 331: Udtalelse fra IS: Enhedslisten og kampen mod krisepolitikken
SAA 331: Enhedslisten – bredere, mere åben og mere politisk
SAA 331: EL bør reducere pladserne i Folketinget til den rene talerstol og fokusere alle kræfter på det udenoms-parlamentariske
SAA 331: Reform, revolution, arbejderklasse og parti

Flere artikler fra nr. 331

Flere numre fra 2013

Siden er vist 3085 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside