Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 333 – 5. november 2013 – side 3

Det mener vi

Stem Enhedslisten uden illusioner

Dette kommunalvalg er for mange det mest meningsløse længe. Mange kan ikke se pointen i at stemme: det kommer alligevel ikke til at gøre nogen forskel. Sidste Folketingsvalg har overbevist mange om, at det er ligegyldigt hvem man stemmer på.

Dengang stemte vi S og SF til magten på løftet om forandring, og nu fører de an i angreb efter angreb. Det borgerlige demokrati bliver med den økonomiske krise og den øgede centralisering et mere og mere udvandet demokrati.

Vi skal forberede os på de næste angreb

Når kommunalvalget er ovre, kan du godt begynde at forberede dig på flere nedskæringer i velfærden. Samtidig vil arbejdsgiverne både i det offentlige og private forsøge at presse løn og arbejdsforhold endnu en omgang. Krise øger konkurrencen, og deres svar er at angribe arbejderklassen. Derfor det nødvendigt at se sig om efter nogen, der vil organisere modstand.

Derfor opfordrer vi dig til at lade dig inspirere af de enkelte fagforeninger og klubber som er begyndt at ændre kurs.

Læs her i avisen om initiativet fra “Fagligt Fællesskab” i Silkeborg som arbejder for at skabe en “musketer-ed” på tværs af fagforeningerne, så ingen står alene næste gang sparekniven bliver løftet. Et initiativ vi håber du vil være med til at sprede til andre fagforeninger.

Stem Enhedslisten og opbyg modstand

Langt de fleste som stemmer på Enhedslisten gør det, fordi de er godt og grundigt trætte af den udvikling, vi oplever som almindelige arbejdere.

En stor fremgang til Enhedslisten skal derfor ses som et tegn på at der er mange der har det ligesom dig og mig. Vi ønsker forandring og stemmer derfor længst til venstre.

På den måde bliver Enhedslisten et symbol på utilfredshed. Desværre er der ikke meget der tyder på at Enhedslisten bliver et omdrejningspunkt for den modstand vi ellers har så hårdt brug for. 

Enhedslisten vil i kommunerne ligesom i folketinget tale imod det meste, men meget tyder på at man flere steder vil lægge stemmer til de stramme budgetter. Og det enøjede parlamentariske sigte vil desværre gøre Enhedslisten til en tandløs opposition.

Solidaritet og organisering – og et revolutionært lederskab

Det er bliver tydeligt for mange at den parlamentariske forhandlingsvej som Enhedslisten følger, ender blindt. Der er i stedet brug for at organisere vreden så den får et kraftfuldt og solidarisk udtryk.

Derfor er det nødvendigt at vi tager hver eneste angreb seriøst og ser det som en mulighed for få nye med i kampen og skabe stærkere alliancer. Og vi skal bide mærke i selv de små sejre.

Da slagteriarbejderne i Danish Crown, stemte nej til lønnedgang var det et billede på at organisering og solidaritet er vores stærkeste våben.

Derfor skal vi slås mod den racisme der splitter os, og vi skal slås mod egoistiske fagforeningsledere, der kun vil hytte deres eget skind. Vi skal organisere os på tværs af faggrupper. En omorganisering er på høje tid, fordi næste angreb allerede på vej.

Med det i baghovedet er det tydeligt at vi har brug for at styrke det politiske projekt på venstrefløjen, hvor udgangspunktet er bevægelse og klassekamp. Verden skriger på grundlæggende forandring og venstrefløjen har en vigtig rolle at spille i at forme bevægelsen for forandring.

Internationale Socialister er et politisk projekt som ser arbejderklassens selvorganisering og revolutionære oprør mod den kapitalistiske stat – som vejen til et reelt alternativ.

Fordi verden er skabt af mennesker – kan den også laves om af mennesker. Men kun hvis vi gør det sammen. Derfor har de kommende oprør har brug for et stærkere IS – og vi har brug for dig.

Se også:
SAA 333: Kommunalvalg 2013: Administrere eller bekæmpe nedskæringerne?
SAA 333: Kommunalvalg 2013: Vi vil skabe en platform for kontakt og dialog med folkelige bevægelser
SAA 333: Kommunalvalg 2013: Jeg vil understøtte kampene imod nedskæringer
SAA 333: Nu skal Enhedslisten have et fagligt gennembrud

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 333

Flere numre fra 2013

Siden er vist 3434 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside