Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 337 – 1. april 2014 – side 12

Det nye principprogram i Enhedslisten

Jørgen Lund + Jesper Juul Mikkelsen

Enhedslisten afholdt delegeret-konference den 9. marts i Nørrebrohallen for at stemme mellem de forskellige forslag til nyt principprogram.

Oven på Oscar-priskonkurrencen ugen før var der ikke meget af hverken spænding eller glamour. Vinderen blev som forventet Hovedbestyrelsens programforslag.

Men det blev bestemt ikke til prisen for bedste instruktion, men tværtimod en sejr fulgt af vrede over processen, manglende tid og modtagelse af papirer alt for sent, rodet diskussion, manglende inddragelse af kræfter og bevægelser udefra i debatten og simpelthen manglende diskussion blandt medlemmerne på grundlag af klart optrukne linjer.

Denne manglende klarhed skyldes bl.a. den strudsepolitik, der er i flere af forslagene. Altså at de undlader at sige noget præcist – og især noget klart og utvetydigt – om vigtige principper for, hvordan man vil tackle problemer med overgangen fra kapitalisme til socialisme.

Dette gælder både for hovedbestyrelsens forslag og det andet principprogram-forslag, som blev sendt videre, kaldet “Det Enkle”.

Flertallet i HB – overtagelse af staten som vejen til socialisme?

Et af de spørgsmål som fyldte på talerstolen, og som også historisk har været diskuteret i den socialistiske bevægelse, er forholdet til staten.

Her har den klare skillelinje mellem revolutionære og reformister været: Skal staten ses som en neutral størrelse, som kan overtages og bruges til at fremme det socialistiske mål? Eller skal staten ses som en klasse-stat, som et redskab til at fastholde det klassesamfund, som vi socialister søger at afskaffe?

Flertallet i Enhedslistens hovedbestyrelse er i processen med at lave nyt program blevet mere klare på det spørgsmål: Her formuleres de to forståelser som to veje til socialisme: Er det i de politiske bevægelser og klassekampen, eller er det gennem staten, at kimene til socialismen ligger gemt?

Hovedbestyrelsens flertal har valgt at betegne opbygningen af en offentlig sektor og ikke-profit-orienterede økonomiske foretagender som kimen til socialisme.

Blanke sider

Alle andre overgangsproblemer, som behovet for en international revolution, modstanden mod revolution osv., er blanke sider i hovedbestyrelsens udkast.

Der er desværre heller ingen svar på, hvordan man forestiller sig, at man gnidningsfrit kan få demokratiske reformer – både på det politiske og det økonomiske område – inden for den nuværende stat – så vi en dag opnår socialisme?

Som alle socialistiske tankeretninger, der har villet bruge den borgerlige stat som instrument til at opnå socialisme, er hovedbestyrelsens forslag en socialistisk utopi, der aldrig vil kunne gennemføres.

Det enkle program – intet alternativ

Det andet programforslag, som er gået videre til vedtagelse på landsmødet, er det forslag, som kalder sig “Det Enkle”.


Af Jørgen Lund

“Det Forenklede” vil være en mere ærlig varebetegnelse. Moses kom ned fra bjerget for at føre folket med 10 bud på 2 stentavler. Vejen til en anden verden klares her med 11 teser på 2 A4-sider.

Forslagsstillerne skriver, at de med vilje har undladt “den præcise formulering af statens rolle og den revolutionære forandring/omvæltning. Vi mener ikke, at dette spørgsmål er afgørende i dag, og slet ikke en skillelinje for, hvem Enhedslisten skal omfatte.”

Er revolutionen u-aktuel?

Det er altså ikke blot, fordi de ikke ser revolutionens aktualitet – en klassisk undskyldning fra mange, som er ved forlade revolutionære principper – men fordi de vil tilpasse Enhedslistens principper til de medlemmer, man ønsker at tiltrække.

Men statens rolle er afgørende. Forslagsstillerne siger, de vil udfordre staten på det centrale velfærdsområde og udfordre den nyliberalisme, som de statsbærende centrum-venstre partier ser som deres opgave at udføre.

Forslagsstillerne siger samtidig, at spørgsmålet om revolutionær omvæltning/forandring ikke er aktuel i dag. Det siger de i en tid hvor vi er omgivet af forsøg på omvæltninger af forskellige typer i mange dele af verden!

Fagbureaukratiet

Nogle principper for holdningen til fagbureaukratiet springer “Det enkle” også let hen over.

Netop i kampen mod nyliberalismen er dette en vigtig faktor, bl.a. fordi fagbureaukratiet er bundet til den socialdemokratiske tro på, at en velfungerende kapitalisme er forudsætningen for velfærd og reformer.

Forfatterne til det forenklede forslag har ellers deres erfaringer fra faglige organisationer, men på dette spørgsmål er der også tavshed.

Man kunne få den tanke, at bagmændene til det enkle ønsker at gøre som i eventyret, hvor man klipper en hæl og skærer en tå, og så kommer man måske, som en moderne Askepot, til bal på slottet?

Begge forslag til principprogram undlader bevidst vigtige principielle spørgsmål, men det skaber ikke klarhed. At undlade spørgsmål og gemme svar bag ryggen er ikke klarhed. I stedet skaber man det mudrede vand, som kan dække for gennemsigtighed og medlemskontrol.

Principprogram-debatten og Enhedslistens venstrefløj

I Enhedslistens gamle principprogram fra 2003 var forståelsen af staten en anden end i dag. Her var det tydeligt, at vi skal bryde med staten for at opnå socialisme.

Af Jesper Juul Mikkelsen

Her lå vejen til socialisme i opbygning til en dobbeltmagts-situation, hvor “folkemagtsorganer” skulle være alternativet til den stat, som blev beskrevet som den herskende klasses stat. En stat som var magthavernes redskab til at fastholde magten.

Forståelsen af, at socialisme kun er muligt via et brud, via opbygningen af et nyt magtcenter – den forståelse bliver ikke fastholdt af nogen af de to nye forslag til principprogram i Enhedslisten.

Revolutionære principper

Principprogram-diskussionen har vist, at der er flere grupper af revolutionære, der ønsker at fastholde Enhedslistens revolutionære principper.

Det er en venstrefløj, der er langt fra at få flertal, men som har samlet sig omkring nogle forskellige forslag til principprogram. Men ingen af disse forslag kom videre til landsmødet som hovedforslag.

Ingen af de nuværende programmer kan “reddes” med ændringsforslag. Processen i omformningen af Enhedslisten er sat på skinner.

Det at juble over, at man får stukket en lille gren i højrefløjens hjul ved at vinde et ændringsforslag hist og pist, er ikke godt nok. Det vil nemlig betyde, at venstrefløjen tilpasser sine principper efter højrefløjens linje.

Fælles retning

Venstrefløjen skal samles om sit eget principprogram-forslag, som fastholder nogle revolutionære principper. Det er ikke godt nok, at venstrefløjen har 3-4 hovedforslag og en masse ændringsforslag. Vi bør kunne finde hinanden i nogle formuleringer, der kan samle den revolutionære del af Enhedslisten.

Når Enhedslistens principper smuldrer, er det nødvendigt, at vi som venstrefløj kan udstikke en anden fælles retning. Det kræver mere selvstændig tænkning og diskussion på venstrefløjen i Enhedslisten.

Samtidig med at vi skal samles om revolutionære principper, er det afgørende, at venstrefløjen også samles om et kampperspektiv.

Det er nemlig ikke blot en kamp om perspektiver og ord, der er i gang i Enhedslisten, men en kamp om kulturen på hele venstrefløjen. Det er en kamp, som alle socialister bør tage seriøst, da meget tyder på, at det er herudfra, at fremtidens kamporganisation vil vokse.

Se også:
SAA 337: Enhedslisten i byrådet: Vi skal ikke være et pænt parti!
SAA 337: “...og så blev den gode og selvtilfredse stemning vist ødelagt på KL’s topmøde i Aalborg.”
SAA 337: Hvilken slags parti har vi brug for?
SAA 337: EU-valg med nye paroler

Flere artikler fra nr. 337

Flere numre fra 2014

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten

Se flere artikler af forfatter:
Jørgen Lund
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 3667 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside