Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 356 – 19. januar 2017 – side 3

Europæisk aktionsdag mod racisme og fascisme 18. marts

Initiativet kommer fra en international konference mod racisme og fascisme i Athen i oktober. Læs udtalelsen herunder.

Demo for flygtningesolidaritet, Chr.borg, efteråret 2015

Fra en af de store demonstrationer for flygtningesolidaritet ved Christiansborg i efteråret 2015.

Der deltog anti-racister fra København og fra Racismefri By – Odense for Mangfoldighed sammen med folk fra Tyskland, Østrig, England, Holland, Frankrig, Cypern, Katalonien og Tyrkiet.

Også i Danmark bliver der demonstrationer, se mere på side 5 og 7.

Den internationale antiracistiske og antifascistiske konference, arrangeret af Keerfa i Athen oktober 2016, udtaler:

En stærkere bevægelse mod racisme breder sig over Europa. Den kæmper mod EU’s aftale med Tyrkiet om at stoppe flygtningestrømmen og de europæiske regeringer, som har lukket grænserne, åbnet lejre og opsat hegn. EU og de europæiske regeringer nægter millioner af mennesker på flugt retten til at søge asyl.

Vi byder velkommen til de nye bevægelser, Stand up to Racism i Storbritannien og Aufstehen Gegen Rassismus i Tyskland. De styrker vores arbejde for at stoppe massedrukningerne i Middelhavet, blokaden mod indrejse fra Calais og fra De Ægæiske Øer.

Vestens krige i Mellemøsten, Asien og Afrika har betydet død og ødelæggelse for millioner af mennesker. Alligevel lukker Europa grænserne, indsætter NATO-skibe og styrker Frontex for at holde flygtningene ude.

Samtidig oplever vi en bølge af islamofobi. Den er med til at dehumanisere flygtningene, aflede opmærksomheden fra situationen i flygtningenes hjemlande og de voksende problemer med arbejdsløshed og fattigdom i Europa. Det underminerer demokratiet og frihedsrettighederne.

Denne politik baner vejen for højreradikale og fascistiske partier i flere europæiske lande. I Grækenland er Gyldent Daggry nu under massivt pres på grund af den igangværende retssag, som afslører deres organiserede fascistiske kriminalitet. Alligevel forsøger de stadig at fremstå som et legitimt protestparti, der støtter “bekymrede borgere”, og de prøver at samle deres voldelige overfaldsgrupper.

Men solidariteten med flygtningene fortsætter med at have bred støtte i befolkningen, sådan som det for nylig viste sig i Rethymnon på Kreta.

Vi må fortsætte kampen mod EU’s aftale med Tyrkiet, de lukkede grænser, lejrene og deportationerne, så flygtningene får ret til at søge asyl. Vi må kæmpe for at flygtningene bliver ligeværdige medborgere.

I Grækenland kæmper Keerfa for boliger til flygtningene, adgang til offentlige sygehuse, og fuld adgang til skolegang for flygtningebørn. De støtter lærere og hospitalsansattes krav om bedre finansiering af sundhed og uddannelse. De arbejder for at mobilisere lokalområder, kommuner og byer i solidaritet med flygtningene og isolere de fascistiske grupper.

Vi må lukke vejen for det yderste højre i hvert eneste land og i hele Europa gennem koordineret og fælles indsats. Derfor indkalder vi til en ny fælles-europæisk aktionsdag den 18. marts 2017 med landsdækkende demonstrationer i alle hovedstæder. Vi opfordrer til brede initiativer og samarbejde i lokalområder, byer, uddannelsessteder og arbejdspladser sammen med arbejderbevægelsen, indvandrer- og flygtningenetværk.

Se også:
SAA 356: Opbygning til 18. marts i Odense
SAA 356: Nyt antiracistisk netværk under opstart i København
SAA 356: Det mener vi: Racismen og højrefløjen kan stoppes
SAA 356: Interview: Kampen for at bevare multikulturel kvindesvømning i Gellerupbadet
SAA 356: Interview: Ham Den Lange: “Dagbog Fra En Flygtningelejr”
SAA 356: EU svigter flygtninge

Flere artikler fra nr. 356

Flere numre fra 2017

Siden er vist 1733 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside