Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 74 – Oktober 1991 – side 3

Leder

Støt palæstinenserne – ud med den borgerlige regering

Anti-Schlüter-folk, anti-racister og socialister har i øjeblikket gode muligheder for at gå i offensiven – for at vinde sager, som går stik imod den borgerlige regerings politik, og hermed svækker højrekræfterne.

Vi tænker naturligvis på spørgsmålet om kampen for at forhindre udvisningen af de palæstinensere, som opholder sig i Blågårds kirke; vi tænker på Tamil-sagen, som mere og mere udstiller de borgerliges svinske flygtningepolitik, magtmisbrug og interne splittelse; og vi tænker på afsløringen af Den Danske Forening, som har haft fingrene dybt begravet i planer om terror og vold for at realisere deres drøm om et racerent Danmark.

Fællesnævneren for de tre sager er flygtninge og indvandrer spørgsmålet. Umiddelbart skulle man synes at netop dette spørgsmål skulle være guf for de borgerlige. For det generelle indtryk er jo, at racismen trives overalt.

Men frem for gevinst for de borgerlige, tyder meget på at de får smæk.

Hvorfor så stor modstand? Hvad er grunden til at Engell møder så stor modstand mod at palæstinenserne skal smides ud og sendes til Libanon? En tungtvejende grund for mange er, at det kan dokumenteres, at Libanon ikke er et sikkert land for palæstinensere. At regeringen påstår det modsatte vejer ikke særlig tungt efter Ellemann og Co.’s ihærdige forsøg på at “dokumentere” at demokratiet og menneskerettighederne trives i bedste velgående såvel i Kina som i Sydafrika.

Humanisme

Kombinationen af humanisme (hjælp folk i nød) og mistillid og utilfredshed med den borgerlige regering er baggrunden for den brede støtte til palæstinensernes sag. Og den kombination skal vi som socialister ikke kimse af. Tværtimod. For selv et humanistisk menneskesyn tramper de borgerlige under fode dagligt gennem den politik, de står for. Kapitalisme er grundlæggende menneskefjendsk ud fra, at det ikke er folks behov og folk selv, som styrer samfundet, men derimod jagten efter profit.

Det opløftende i sagen om palæstinenserne er, at almindelige mennesker – lige fra beboere, socialarbejdere, kirkefolk, venstrefløj osv. – er gået ind i støttearbejdet. For de oplever selv hvordan Engell og Co. tager deres hjemmehjælp, plejehjemspladser, børnehaver og skoler, planlægger broer og moterveje, forringer understøttelsen og bistanden.

Den solidaritet, den modstand og det græsrodsarbejde, som er opstået i og omkring de palæstinensiske asylansøgeres kamp for at undgå fængsel og død i Libanon, er vigtigt for socialister at støtte.

Sejr er vigtig

Forhindres udvisningen af palæstinenserne er det en sejr til alle anti-racister, men også alle anti-Schlüter-folk. For det er et tiltrængt bevis på, at de borgerliges politik kan stoppes gennem mobilisering og kamp fra neden.

Som socialister er det netop vigtigt, at vi forbinder kampen mod racismen med kampen mod regeringen. At vi netop kombinerer humanisme med klassekamp – med kampen for et andet samfund.

Vores vigtigste bidrag som socialister i den konkrete kamp er at gå på gaden med denne avis og argumenterer mod racismen og nedskæringer – og for ÅBNE GRÆNSER og ud med den borgerlige regering.

Se også:
SAA 74: Forsvar palæstinenserne: For åbne grænser
SAA 74: Marxisme i hverdagen: Åbne grænser
SAA 79: Palæstinenserne: Sejr til anti-racister

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 74

Flere numre fra 1991

Se flere artikler om emnet:
Racisme

Siden er vist 1992 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside