[ Socialistisk Arbejderavis nr. 172 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 24 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 172

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Klimatopmøde i ruiner: Masser af snak, men miljøsvinene går fri

172

1

dec 97

 

Allerede inden klimatopmødet i Kyoto startede, var det klart, at heller ikke denne gang kommer der andet end tomme løfter ud af de mange dages snak.

 

Asien: “Mirakeløkonomiers” krise udløser dominoeffekt

172

2

dec 97

 

Børskrisen, der ramte Japan i slutningen af november, viser at selv de største økonomier ikke er usårlige. Japan er verdens næststørste økonomi, og er det land i verden, der investerer den største procentdel af sit bruttonationalprodukt i andre lande. En stor del af den amerikanske økonomi er fx finansieret af japanske lån.

 

Den persiske Golf: USA får ikke støtte til krig

172

2

dec 97

 

Clinton fik ikke sin nye Golfkrig i denne omgang. Men hele Den persiske Golf er nu verdens mest ustabile område, og der kan derfor forventes nye stridigheder i fremtiden.

 

Grækenland: Statsansatte strejker

172

2

dec 97

 

Den græske fagforening for statsansatte gennemførte tirsdag 24/11 en 24-timers landsdækkende strejke.

 

Tyskland: Studenter aktionerer

172

2

dec 97

 

I hele november har de tyske studerende aktioneret for bedre vilkår. Den foreløbige kulmination kom torsdag den 28., hvor 40.000 demonstrerede i Bonn. Det var den største studenterdemonstration i tyve år.

 

Socialistisk Arbejderavis mener: Kommunalvalget: Højredrejningen der udeblev

172

3

dec 97

 

Kommunalvalget i november viste et helt andet billede end den højredrejning, som valgforskerne havde forsøgt at fremmane.

 

Socialistisk Arbejderavis mener: Kommunalvalg: Politisk udsalg efter valget

172

3

dec 97

 

Efter kommunalvalget har en lang række politikere gjort deres yderste for at bekræfte, at politik mere handler om magtpositioner end principper.

 

Finansredegørelse: Øget lighed?

172

3

dec 97

 

I den seneste Finansredegørelse praler Mogens Lykketoft med, at velfærdsstaten har ført til mindre forskel på rig og fattig i Danmark.

 

Støt Socialistisk Arbejderavis

172

3

dec 97

 

Indsamlingen til Socialistisk Arbejderavis er tæt på de 40.000 kr.

 

Tom Christiansen: Kommunismens sorte bog: Rød terror i den sorte bog

172

4

dec 97

 

Den russiske revolution i oktober 1917 hører stadig til den herskende klasses værste mareridt. Siden den blev gennemført, har de derfor produceret utallige mere eller mindre lødige “beviser” på grusomheder begået i kommunismens navn.

 

Martin B. Johansen: Kyoto-konferencen drukner i snak mens...: Klimaet går amok

172

4

dec 97

 

Selvom verdens miljøproblemer teknisk set er til at løse, vil klimakonferencen i Kyoto næppe resultere i andet end udenomssnak og fine hensigter.
Ingen regeringer har mod på at gribe ind overfor miljøsvinene – først og fremmest olie- og bilindustrien.

 

Martin B. Johansen: Marxisme i hverdagen: På afgrundens rand

172

5

dec 97

 

I dette efterår har finansminister Mogens Lykketoft flere gange påstået — iøvrigt som et ekko af den amerikanske nationalbankdirektør Alan Greenspan — at økonomien er sundere end i mange år, og at vi kan se frem til årtiers økonomisk opsving.

 

Tom Christiansen: Alternativer til markedsøkonomien

172

6

dec 97

 

På Internationale Socialisters kongres i november indledte Tom Christiansen diskussionen om, hvilke ideer der viser sig som alternativer til liberalismen.

 

Ribus: Demonstartion den 12. dec.

172

7

dec 97

 

LO Esbjerg og SiD Foreningen Esbjerg indkalder til demonstration med faneborg 12. december klokken 9.45 foran retsbygningen i Esbjerg.

 

Fåborg-Gelting: Sejr over gul fagforening

172

7

dec 97

 

Cafeteriapersonalet på Fåborg-Gelting færgen har vundet kampen for princippet om kollektiv organisering.

 

Underskriftsindsamling mod gensplejsning

172

7

dec 97

 

19 miljø- og forbrugerorganisationer er gået sammen om en underskriftindsamling mod gensplejsning.

 

Højere løn trods lave strejketal

172

7

dec 97

 

Dansk Arbejdsgiverforening beretter om det laveste antal overenskomststridige strejker i ti år.

 

IS-kongres 1997

172

7

dec 97

 

Det centrale spørgsmål på Internationale Socialisters kongres, som blev afholdt d. 22–23. november, var skiftet i den politiske stemning i Europa efter de franske storstrejker i december 1995.

 

Strejke, Hørsholm: Posten

172

7

dec 97

 

Igen har postarbejderne på et af landets posthuse haft nedlagt arbejdet, fordi bemandingen er for ringe til at få bjerge af breve og pakker ekspederet.

 

Strejke, Bornholmerfærgen: Sømænd

172

7

dec 97

 

I ét døgn sejlede færgen ikke mellem København og Bornholm.

 

Danmarks Radio

172

7

dec 97

 

Ledelsen i Danmarks Radio bøjede sig i sidste sekund for journalisternes strejkevarsel, der fra 1. december ville have betydet nød-TV og -radio.

 

Nye lønformer for offentligt ansatte: Et tveægget sværd

172

8

dec 97

 

Individuel løn for offentligt ansatte var fra arbejdsgiverne tænkt som et instrument til at splitte arbejderne. Men våbnet kan blive vendt mod dem selv.

 

Socialdemokratiet: Hvor blev humanismen af?

172

8

dec 97

 

Socialdemokratiet skulle ifølge flere folketingsmedlemmer nu have genfundet humanismen i flygtningedebatten.

 

Dansk Folkeparti: Åbning til det yderste højre

172

8

dec 97

 

Dansk Folkepartis tilknytning til den ekstreme højrefløj er blevet tydeligere efter kommunalvalget.

 

Der blev fundet 24 artikler

< Nr. 171 –– Nr. 173 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 30. januar 2023 kl. 22:37