[ Socialistisk Arbejderavis nr. 28 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 22 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 28

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Dødssejlerne

28

1

apr 87

 

Børsen jublede, da overenskomstforligene blev halet i land i januar. Men festen varede kun i kort tid. Kurserne på aktier og obligationer rasler atter ned, og ifølge Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer er den danske økonomis problemer nærmest uløselige.

 

Dødens købmænd – og deres venner

28

1

apr 87

 

Reagan og hans nye stabschef, Howard Baker, fortsætter bevillingerne til de reaktionære moderbander i Nicaragua. Reagan prøver alle kneb for at skaffe blodpenge til Contraernes kamp mod Sandinisterne.

 

Leder: Kurs mod afgrunden

28

2

apr 87

 

Efter et par år med Schlüter-optimisme dukker snakken om, at Danmarks økonomi kører i afgrunden, atter frem. Regeringen har øjensynligt ikke taget notits af det. Den har derimod lovet at bringe underskuddet på betalingsbalancen i orden inden 1990.

 

Ågot Berger + Anders Schou: Ytringsfrihed – for hvem?

28

2

apr 87

 

Ytringsfriheden er de borgerliges kæphest. Inden for de sidste måneder er der flere groteske eksempler på, hvordan den såkaldte ytringsfrihed har det.

 

Michael Mogensen: Kongres om overenskomstskænderier: Ballade i SiD

28

2

apr 87

 

Hardy Hansen og Willy Strube er meget uenige. Men uenigheden drejer sig ikke om, hvordan man bedst forsvarer SiD’ernes interesser. Uenigheden drejer sig om, hvem af de to fløje i SiD, der skal have størst magt og indflydelse.

 

Jason Meyler: Sygehusejerne vil have mere arbejde fra færre læger: Ingen fred på sygehusene

28

3

apr 87

 

Landets 6000 yngre læger har været i oprør over sammenbruddet i deres overenskomstforhandlinger. Der har været faglige møder og arbejdet har været nedlagt i enkelte dage.

 

Bryggerierne: “Giv mig ro”

28

3

apr 87

 

Overenskomstforhandlingerne for bryggeriarbejderne kan nu begynde.

 

Fart og Tempo: Faglig konference

28

3

apr 87

 

Den 4.-5. april indkalder PMF-København, Tillidsmandsringen i Lager og Handel og “Fart og Tempo” til en faglig konference.

 

Pia Larsen: På kanten: En sømand har sin enegang

28

4

apr 87

Om

Preben Møller Hansen, våbentransport,

 

Martin B. Johansen: Spørgsmål vi ofte møder: Myten om de knappe ressourcer

28

4

apr 87

Om

Poul Erik Kristensen + Hans Erik Madsen: OK-87: Hvor galt gik det!

28

5

apr 87

Om

Poul Erik Kristensen: DKP og det offentlige område

28

5

apr 87

Om

Per Jensen: Gorbatjov's Rusland

28

6

apr 87

Om

Per Jensen: Gorba ... Hvad mener venstrefløjen?

28

7

apr 87

Om

Tom Christiansen: Danmarks Radio: "Snart dages det ..." (om arbejderbevægelsen i Danmark 1871-1936)

28

8

apr 87

Om

Pia Larsen: Palle Kjærulff-Schmidt: "Peter von Scholten"

28

8

apr 87

Om

Jette Dam-Hansen: To traditioner i kvindekampen: Søsterskab eller fællesskab

28

9

apr 87

 

Igennem de sidste hundrede år har to forskellige bevægelser kæmpet for at frigøre kvinderne, marxismen og feminismen. Begge ønsker at udrydde kvinders ulige og undertrykte position og erstatte den med fuldstændig og ægte lighed mellem kvinder og mænd.

 

Anne Kaltoft: Råd og magt: Antonio Gramsci og fabriksbesættelserne i Torino i 1920

28

10

apr 87

 

Mange socialister mener, at den eneste politiske magt ligger i folketinget. Men historien viser talrige eksempler på, at arbejdere spontant har organiseret sig i råd som alternativ til det eksisterende magtapparat.

 

Peter Wedel: Libanon: Gidsler for stormagterne

28

12

apr 87

 

Endnu en bombe er sprunget i Libanon. Hver dag bringer medierne nye beretninger om bombesprængninger og gidseltagninger. Men hvem fortæller os at det libanesiske folk i 70 år har været holdt som gidsler i stormagternes spil?

 

Gerner Kristensen: Strejker i Grækenland: PASOK i knibe

28

12

apr 87

 

Den græske PASOK-arbejderregering har gjort det igen! Som et velkendt svar på en vaklende økonomi har statsminister Andreas Papandreou bekendtgjort, at nedskæringstogtet fortsætter.

 

Påske: Seminar – Undløse Kro – 16.-19. april

28

11

apr 87

 

“Arbejdernes frigørelse er dens eget værk.” Så optimistisk lød det fra Marx og Engels allerede i 1848.

 

Brug for flere pjecer

28

11

apr 87

 

Vi vil gerne udgive flere pjecer. Det kniber med at få plads her i avisen til mange af de baggrundsartikler, socialister har brug for.

 

Der blev fundet 22 artikler

< Nr. 27 –– Nr. 29 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 24. juli 2024 kl. 12:00