Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 196 – September 2001 – side 15

[Ekstra 24.9.01]

Terror forkert middel i kampen mod undertrykkelse

Terror er det forkerte middel i kampen mod undertrykkelse.

Som socialister er vi naturligvis forfærdede over terrorhandlingerne mod World Trade Center og Pentagon i USA. Både fordi vi er imod vold, og fordi vi ikke mener, at den slags massedrab er en strategi, der kan hjælpe de mange folk rundt omkring i verden, der er ofre for fattigdom og undertrykkelse.

Vi vil til enhver tid støtte disse menneskers kamp mod eksempelvis amerikansk undertrykkelse, som enten kommer til udtryk direkte gennem militære aktioner eller indirekte gennem støtte til diktatoriske regimer.

Forkert våben

Men terror er ikke vejen frem.

Det er der flere grunde til. For det første og som det mest indlysende, er det ikke muligt for små terrorgrupper at slå USA militært og på den måde tvinge dem ud af Mellemøsten, eller hvad der nu måtte være kravet. USA er verdens stærkeste militærmagt og bruger milliarder af dollars på militært isenkram, som de kan sætte ind, hvor det passer dem, hvis deres interesser skulle være truede.

Det nytter ikke noget at slå civile ihjel, eventuelt en præsident eller andre højtstående personer eller ødelægge symboler på amerikanske global dominans som WTC og Pentagon. USAs udenrigspolitik er styret af storindustriernes interesser, og det vil ikke ændre sig ved at man slår nogle ledere ihjel. Andre vil blot træde til og fortsætte med den samme politik som hidtil.

Og ofte vil terror give baglag, på den måde at magthaverne – som det også sker nu – kan få opbakning til at bruge endog meget skrappe midler i “kampen mod terrorisme”. Det vil betyde hævnaktioner mod de formodede bagmænd med store civile tab til følge, og det vil betyde en øget kontrol og overvågning indadtil. Noget der vil komme til at gå ud over alle politiske og religiøse grupper, der tillader sig at være kritiske overfor USAs politik. Som Bush har sagt: “Hvis I ikke er med, er I imod os!”

Ikke masse-strategi

Derudover er det store problem ved terror, at det er en strategi, der i sin natur ikke er i stand til at samle de mennesker, der er utilfredse med eksempelvis USAs politik i Mellemøsten, omkring aktiviteter imod denne politik. Det hele er op til en lille, veltrænet elite, der handler 'på vegne' af andre.

Det eneste, der reelt vil kunne tvinge de amerikanske ledere til at føre en anden politik, er at folk både i den arabiske og den vestlige verden kræver det og giver udtryk for deres krav ved at handle aktivt – f.eks. gennem demonstrationer. Det var på den måde, man i 70'erne fik stoppet USAs krig i Vietnam.

Arbejderklassen

Men det er paradoksalt, at terror ofte går ud over netop de mennesker, der på denne måde kunne have været med til at reelt at ændre nogen ting, og at det samtidig får flere til at tage afstand fra den sag, der kæmpes for. Derfor er terror ikke en vej frem og må erstattes af en reel kamp for at opnå bred modstand og aktivitet mod USAs imperialisme verden over.

Se også:
SAA 196: [Ekstra 24.9.01]: Krig stopper ikke terror
SAA 196: [Ekstra 24.9.01]: Stop krigen – opbyg antikrigsbevægelsen
SAA 196: [Ekstra 24.9.01]: USA’s krige viser hykleriet
SAA 196: [Ekstra 24.9.01]: Magthaverne puster til racismen
SAA 196: [Ekstra 24.9.01]: USA’s del og hersk-politik i Mellemøsten

Flere artikler fra nr. 196

Flere numre fra 2001

Se flere artikler om emnet:
Terrorisme

Siden er vist 1162 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside