Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 288 – 30. april 2009 – side 8

Nyt krigerisk forsvarsforlig på vej

Lene Junker

For kort tid siden udsendte forsvarskommissionen sin rapport, der udstikker hovedlinjerne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik de næste 5 år. Alle partier har deltaget i forsvarskommissionen, og alle, på nær Enhedslisten, støtter rapportens konklusion.

Der har ikke været nogen militær trussel mod Danmark de sidste 20 år. Siden “Den Kolde Krigs“ start og Danmarks indmeldelse i NATO i 1949 blev Sovjetunionen og Warszawa-pagten anset for at være en militær trussel mod Danmark. Men da Sovjetunionen og Warszawa-pagten blev opløst i 1989-91 forsvandt denne trussel som dug for solen.

Alligevel er Danmarks forsvarsudgifter vokset, og sidste år har Forsvaret overskredet sit årlige budget på godt 20 mia. kr. med 2 mia. kr. Det skyldes de hårde kampe, som danske tropper har været deltaget i Afghanistan. Dels er der brugt masser af krudt og kugler. F.eks. 16.000 mortergranater. Og dels er der ødelagt meget udstyr.

Militære operationer

Alle partier, undtagen Enhedslisten, er enige om at fortsætte den såkaldt aktivistiske udenrigspolitik, som Danmark har ført siden 2001. Truslen kommer nu fra den “globale terrorisme“. Og “krigen mod terror“ er svaret på denne trussel. Det betyder, at Danmark skal deltage i militære operationer overalt i verden sammen med sine allierede i NATO. Kommissionen vurderer også, at klima, økonomi, befolkningstilvækst og kamp om ressourcer vil påvirke Danmarks sikkerhed.

Danmark skal kunne sende op til 2000 soldater ud i verden. Lige nu er der 1400 danske soldater i henholdsvis Kosovo og Afghanistan.

Nye kampfly til afløsning af F16-flyene er en nødvendighed for at forsvare Danmarks suverænitet og deltage i NATO-aktionerne i Afghanistan. Det er planlagt at bruge 20 mia. kr til køb af 48 nye kampfly.

Søren Gade og Dansk Industri presser på for, at der skal meget snart tages en principbeslutning om, hvilken type. Meget taler for Joint Strike Fighters (JSF). Seks andre NATO-lande, heriblandt USA, Canada, Holland og Norge har allerede besluttet at købe dem. Regeringen og danske våbenindustrier som f.eks. Falck Schmidt Defense har på forhånd betalt millioner af kr. for at få lov til at være med i konkurrencen om kontrakter på at levere dele til flyene.

Modkøbsordre helt op til 25 mia. kr. har været nævnt, når pengene skulle bevilges. Endnu er det kun blevet til mindre ordrer til danske virksomheder. De presser på for, at der skal tages en hurtig beslutning, og for at regeringen skyder flere penge i JSF-projektet. Søren Gade er enig og fremhæver også hensynet til beskæftigelsen!

Fundamental ændring

Socialdemokraten, Hans Hækkerup, som har været formand for forsvarskommissionen, er meget glad for rapporten, der er “den bredeste tilslutning til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik de sidste 150 år“. SF, R og DF har nogle forbehold som dog ikke ændrer ved hovedlinjen.

Kun Enhedslisten har ikke underskrevet rapporten, og har i stedet udsendt en mindretalsudtalelse. Heri skriver Frank Aaen: “Enhedslisten ønsker en fundamental ændring af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. I stedet for at indrette forsvaret, så det passer ind i forhold til nye krige sammen med NATO og USA, ønsker Enhedslisten at vi går i retning af forhandlinger, politiske løsninger, demokrati og udvikling. Vi skal bruge ressourcer på støtte til civilsamfundet og styrkelse af folkelige bevægelser, som kan hjælpe demokrati på vej fra neden.“

Trods den store enighed viser forhandlingerne om næste års forsvarsbudget, at S og SF ikke vil forhøje forsvarsbudgettet, sådan som regeringen og Dansk Folkeparti ønsker. S og SF ønsker at prioritere den aktivistiske udenrigspolitik uden at bruge flere penge på militæret. Og de stiller spørgsmål ved nødvendigheden af at købe så mange nye kampfly.

Civil genopbygning

20 mia. kr. er mange penge. For dem kunne der laves meget civil genopbygning i Irak og Afghanistan. Vi kunne også forbedre velfærden og give gratis mad til børn i vuggestuer, børnehaver og skoler. Vi kunne forbedre den kollektive trafik og bygge masser af vindmøller. Det ville skabe jobs med mening i. Så væk med våbnene og ind med vindmøller og velfærd.

Se også:
SAA 288: Interview: Massakre mod tamiler
SAA 288: Interview med Gaza-læge: Stort møde om Palæstina og Gaza-krigen på Odense Universitet
SAA 288: Hvad sker der for SF?
SAA 288: USA’s forsvarsbudget vokser i 2010
SAA 288: Sandheden om 9-11

Flere artikler fra nr. 288

Flere numre fra 2009

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 2434 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside