Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 310 – 1. juli 2011 – side 3

CSC: Et unødvendigt nederlag

Christine Kyndi

Efter 4½ måneds konflikt besluttede et stormøde af PROSA-ansatte i CSC at vende tilbage til arbejdet. Beslutningen blev taget dagen efter, at Arbejdsretten bestemte, at CSC ikke længere er bundet af sine to overenskomster med PROSA og i stedet kan indgå en ny – og ringere – overenskomst med HK.

Nederlaget skyldes ikke manglende kampvilje fra PROSAs CSC-ansatte. De har flere gange stemt for at fortsætte, selv når PROSA ellers prøvede at afslutte konflikten. Fx da de CSC-ansatte for anden gang måtte stemme nej til stort set den samme aftale indgået mellem PROSA og CSC gennem forligsinstitutionen.

Aftale ville bl.a. betyde lønnedgang, forhøjet arbejdstid, individuelle lønforhandlinger og fratagelse af strejkeretten for en del af de ansatte. Den aftale anbefalede PROSA at stemme ja til.

Forhandling

Selv om CSC hele vejen igennem konflikten har været ekstremt aggressive i deres metoder, har PROSA alligevel valgt at tro på forhandling med CSC og på at overholde de fagretslige regler.

Det viste sig, at CSC længe før konflikten startede havde taget kontakt til andre it-firmaer for at høre, om de ville overtage konfliktramt arbejde. Og da strejken blev varslet, tvang CSC deres PROSA-ansatte til at oplære de skruebrækkere, der skulle overtage deres arbejde.

Alligevel valgte PROSA at overholde regler om strejkevarsler, og undlod at kalde alle ud i strejke.

I stedet prøvede PROSA at forhandle med CSC lige til det sidste. Lige fra starten af konflikten havde PROSAs top gang på gang sagt, at det var som om CSC slet ikke ville forhandle.

Alligevel bliver de ved med at prøve og foreslog endda 20 pct. lønnedgang (CSC krævede 30 pct.).

Illusionen om forhandling blev ikke engang brudt af Arbejdsrettens sidste beslutning.

PROSA skrev på sin hjemmeside efter at have mistet begge overenskomster: ”PROSA forventer dog, at CSC vil være klar til en forhandling, som kan medføre en afslutning på konflikten, som er acceptabel for begge parter.”

Også helt til det sidste troede PROSA på arbejdsretten, selvom den gennem konflikten har dømt til fordel for CSC.

Tiltroen til en ”retfærdig” arbejdsret var endda så stor. at PROSA lavede et postkort, der viser Lucky Luke med PROSA-vest, der har fanget en CSC-chef og bærer ham til Arbejdsretten.

Konkurrence mellem fagforeninger

En anden ting er, at ledelsen i CSC har kunnet udnytte spliden mellem HK og PROSA under konflikten. HK og PROSA organiserer begge it-ansatte, og har ligget i konkurrence om hvem, der skal organisere de ansatte hos CSC.

I marts 2010 hev HK CSC i arbejdsretten fordi de havde indgået en overenskomst med PROSA i 2005, som HK mente var ”organisationsfjendtlig” over for HK. PROSA støttede CSC i sagen som HK tabte.

Under HK’s kampagne for at afskaffe 50 pct.-reglen skrev PROSA i sit medlemsblad (også i marts 2010): ”selvfølgelig skal 0 procent medlemmer ikke medføre en overenskomst pr. automatik”, og at HK’s egentlige problem var at de havde ”en dårlig overenskomst”.

Under PROSA-konflikten tvang HK’s øverste ledelse en underafdeling af HK til at trække en støttemeddelelse til CSC-arbejderne tilbage. HK/Privats formand Karen Retvig begrunder det over for Computerworld med, at ”bestyrelsen for HK/Privat har besluttet, at vi ikke kommenterer PROSA-konflikten, og det holder vi os til”!

I et lækket referat fra et bestyrelsesmøde i HK siger samme Karen Retvig ifølge netavisen CRN: ”Det er ikke nogen hemmelighed, at HK og PROSA har ligget i en organisatorisk og faglig kamp med hinanden igennem hele EDB/IT-tidsalderen.”

Det er sandsynligt, at det er HK der har forhindret LO i at varsle sympatikonflikt mod CSC, og at de dermed har været med til at isolere PROSA.

Udvid kampen

Angrebet på de CSC-ansatte kommer i en periode hvor magthavere har brugt krisen som en anledning til at sætte fart på angreb på vores velfærd og arbejdsforhold. Der er ingen grund til at tro, at CSC’s sejr ikke også vil inspirere andre arbejdsgivere til at forsøge det samme.

Det er vigtigt at stoppe dem, før de kommer for godt i gang. Det har nogle fagforeninger og forbund godt kunne se – og har støttet CSC-arbejderne moralsk og/eller økonomisk.

Men nogle fagforeninger tænker mest på indviklede love, forhandling for enhver pris og indbyrdes konkurrence – og lader de strejkende i stikken. De har enten ignoreret (eller i HK’s tilfælde modarbejdet) CSC-arbejdernes kamp.

PROSAs tro på arbejdsretten og forhandlinger har slået totalt fejl og har også skabt frustrationer blandt de strejkende – hvilket bl.a. kan ses af debatten på deres egen hjemmeside.

Tilsammen har disse ting betydet, at strejken har fået lov til at stå isoleret – det må ikke ske næste gang.

Denne omgang gik til arbejdsgiverne – men det var et unødvendigt nederlag.

Se også:
SAA 310: Interview: Erfaringer fra en strejkende på CSC
SAA 310: Interview: Solidaritet på tværs
SAA 310: Krise og modstand

Flere artikler fra nr. 310

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Christine Kyndi

Siden er vist 2066 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside