Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 354 – 1. oktober 2016 – side 5

Racistisk opdeling på Langkær Gymnasium

Konni Nørlem

Opdeling af mennesker efter såkaldt “etniske” kriterier er helt uacceptabelt. Det er en glidebane mod yderligere at legitimere kulturelt begrundet racisme i Danmark.

Langkaer: Dimission 2016

Johanne Schmidt Nielsen og andre på venstrefløjen har erklæret deres opbakning til, at rektor på Langkær Gymnasium i Århus opdeler eleverne efter etnisk baggrund. Det er ikke en god løsning, men det er den mindst ringe løsning, lyder argumentet.

I Internationale Socialister/ISU er vi 100 pct. uenige.

Ifølge Yago Bundgaard, rektor på Langkær Gymnasium, er opdelingen foretaget på grundlag af pædagogiske hensyn. Det klinger endog meget hult.

Hvordan kan han, ud fra om en elev har et “danskklingende” navn, vurdere elevens faglige og sproglige niveau? Nej, det kan man nemlig ikke!

Og hvis man mener det, ja så gør man sig skyldig i stigmatisering af bestemte grupper og laver en forskelsbehandling af mennesker, som i bund og grund er racistisk.

Normal ungdom?

Han siger desuden, at han vil undgå, at de “etnisk danske unge” kommer i mindretal og ikke kan udleve en “normal” dansk ungdom, hvad det så end er.

Senest har han nedlagt forbud mod religiøs bøn på gymnasiet, fordi han gerne vil sætte fokus på faglighed og læring. Gad vide om manden også er i gang med at forbyde fredagsbarer og fester? Næppe!

Rektors linje ligger fuldstændig i tråd med den højredrejning, som ikke blot regeringen, men også Socialdemokratiet har været talsmænd for, hvor man laver en “dem og os”-retorik.

Som en af eleverne på Langkær udtrykte det: “Os – aberne – putter de i den ene klasse, og de hvide konger i den anden.”

Det er meget forståeligt, at det skaber vrede og splittelse blandt eleverne, hvis man ikke får talt sammen og får afvist denne politik.

Hvornår er man dansk?

Ifølge Danmarks Statistiks definition er man “dansker”, når mindst en af forældrene er født i Danmark og samtidig har dansk statsborgerskab. Det gode ved denne definition er, at den er farveblind og bygger på nogle objektive kriterier.

Men denne definition accepterer højrefløjen helt højlydt ikke. Ifølge dem er du kun dansker, hvis du er enig med dem i deres fortolkning af en påstået fælles kristen kulturarv – og helst også er hvid.

I deres racistiske optik kan du simpelthen ikke være dansk, hvis din familie har rødder tilbage i den muslimske del af verden. Og du kan ikke være dansk, hvis du bærer tørklæde og er troende muslim.

Begrebet “etnisk dansker” lægger sig fuldstændig op ad højrefløjens argumenter og kan legitimere forskelsbehandling i “integrationens” hellige navn.

Etnisk mangfoldighed

I mere progressive kredse siger nogle, at det er vigtigt at modvirke en forfejlet boligpolitik og med styring og tvang at sørge for, at vores skoler repræsenterer diversitet såvel kulturelt som socialt og økonomisk. Problemet er her, at man mener målet helliger midlet.

Fordi vi lever i et klassesamfund, bosætter vi os der, hvor vi har råd til at betale terminen eller huslejen. Så jo, der vil opstå skoler og gymnasier, hvor arbejderklassens og underklassens børn er i flertal. Eller hvor flere har mørkere hud.

De fleste unge – hvide som mørke – vokser i dag op i en flerkulturel virkelighed og identificerer sig selv gennem deres fællesskab med andre på kryds og tværs af køn, etnicitet, religion og fritidsinteresser.

Stå sammen

Den vigtigste forskel mellem unge handler ikke om etnisk baggrund, men om social baggrund.

Det store flertal af unge har en fælles interesse i at kæmpe for en SU, man kan leve af, og bekæmpe forringelserne af vores fælles velfærd.

Se også:
SAA 354: Gymnasiereform: Symbolpolitik, karakterræs og fortsatte nedskæringer
SAA 354: Velfærdsnationalisme
SAA 354: Det mener vi: De borgerliges angreb kan stoppes
SAA 354: Flygtninges brev til Folketinget: Vi kan ikke finde job, hvordan kan man så skære i vores ydelse?
SAA 354: Nye højrerabiate borgerdyr

Flere artikler fra nr. 354

Flere numre fra 2016

Se flere artikler af forfatter:
Konni Nørlem

Siden er vist 1079 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside