Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 355 – 18. november 2016 – side 3

Det mener vi

1930’erne i slow-motion

Efter Trumps valgsejr har der været mange henvisninger til 1930’erne i den offentlige debat og på de sociale medier. Der tales om fascisme og højrefløjens fremgang som en næsten uimodståelig kraft.

Socialistisk Arbejderavis 355

Grunden er ikke svær at forstå. I Europa har racistiske højre-populistiske (og endda egentligt fascistiske partier) haft fremgang i flere år.

I de kommende måneder vil en række valg formentlig give nogle af dem endnu mere fremgang: I december er der omvalg i Østrig mellem en “grøn” og en fascistisk præsident-kandidat (se side 5).

Geert Wilders’ “Frihedsparti” i Holland og det fremmedfjendske AfD, Alternative für Deutschland, i Tyskland står begge til fremgang ved valg i 2017.

I Frankrig står Marine le Pen, leder af det franske fascistparti, i alle meningsmålinger til at gå videre til anden runde ved præsidentvalget i april. Osv.

Ikke underligt at folk begynder at drage historiske paralleller.

30’erne og i dag: Ligheder og forskelle

Som i 30’erne har vi i dag en dyb økonomisk krise, som ikke har nogen løsning i sigte. Krisen og krisepolitikken har kastet millioner ud i fattigdom.

Som i 30’erne oplever millioner, at det politiske system kun tjener kapitalens og de riges interesser.

Som i 30’erne er den politiske midte i en dyb krise. Det fører til politisk polarisering – fremgang for såvel radikale højrepartier og radikale venstrepartier.

Men: Vi er stadig langt fra de 40 pct.s arbejdsløshed i Tyskland eller 20-30 pct. i USA – de to største økonomier på den tid.

Årsagen er især staternes langt større rolle i økonomien i dag. USA og EU kunne efter 2007-8 organisere en enorm redningsaktion (med vores penge), der reddede bankerne og holdt økonomien i gang.

De har stadig enorme problemer. Men krisen udvikler sig langt langsommere.

Det er 30’erne i slow-motion: Den samme grundlæggende krise og de samme grundlæggende modsætninger, men i et betydeligt langsommere tempo.

Nej til panik og afmagt, ja til at forstå og organisere

Men også i slow-motion film skrider handlingen fremad. Tiden er ikke til naive drømme om en tilbagevending til velfærdsstaten, men til refleksion, organisering og modstand.

Tiden er heller ikke til lige så naive håb om, at den politiske midte vil være en garant mod den yderste højrefløj. Det var den ikke i 30’erne, og det amerikanske valg har bøjet i neon, at den heller ikke er det i dag.

Problemet er langt fra kun højrefløjens fremgang, men i lige så høj grad den politiske midtes følgagtighed over for den (se side 6).

Vores styrke og svagheder

Tiden er derimod til nøgtern refleksion over styrke og svagheder på vores side – og hos vore modstandere.

Vores styrke er først og fremmest, at vi er de mange – kapitalistklassen og deres lakajer er de få. Arbejderklassen er i dag langt større end i 30’erne, i Europa, i USA og ikke mindst globalt.

Dernæst har vore modstandere mange svagheder: Deres system fungerer ikke. De er utroværdige. Og der er mange, der kan se det.

Til gengæld er der svagheder på vores side: Arbejderklassens organisationer bliver ledet af folk, der ikke vil røre en finger for at organisere deres medlemmer til kamp mod krisepolitik og racisme.

Og værre: De reformistiske arbejderpartier af S- SF-typen har kapituleret til “den nødvendige politik”. Og oftest også til racisme og muslim-hetz.

Venstrefløjens svigt er, at den har taget udgangspunkt i vores svagheder frem for i vores styrke. Og det er et meget dårligt udgangspunkt at organisere modstand og opbygge et alternativ ud fra.

Udfordringen i den kommende tid er påtrængende: At opbygge en venstrefløj, der går forrest i kampene mod forringelser og racisme – og samtidig begynder at levere reelle svar til de mange, der er trætte af højrefløjen, deres racisme og deres nedskæringer.

Vi vil i de næste numre af Socialistisk Arbejderavis have en mere grundig dækning af 1930’erne – krisen, de politiske kampe, fascismens eksplosive fremvækst og sammenligninger med i dag.

Se også:
SAA 355: USA: Clinton tabte mere end Trump vandt
SAA 355: USA: Trump vandt i Rustbæltet
SAA 355: USA: Modstand mod Trump
SAA 355: Østrig: Protester mod racisme og fascistisk præsidentkandidat
SAA 355: Polen: Modstand mod abortforbud og håb for en ny venstrefløj
SAA 355: Er Dansk Folkeparti vores største problem?
SAA 355: International antiracistisk konference i Grækenland
SAA 355: Revolutionær uden for Enhedslisten – og hva’ så?

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 355

Flere numre fra 2016

Siden er vist 1963 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside