Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: Marxistisk tradition

Se også: Se også: Marxisme; Marxistisk filosofi

Marxistisk tradition
Se også: Marxisme; Marxistisk filosofi
Mark Thomas: Marx and morals
Socialist Review nr. 379, apr 13 – side 14
Note: What does Marxism say about ethics? Mark L Thomas argues that Marx had a coherent theory of ethics that can overcome the contradictions of bourgeois morality, which is the subject of a new book by Paul Blackledge.
 
Jørn Andersen: Hvad mener vi med: Udbytning
Socialistisk Arbejderavis nr. 326, jan 13 – side 15
Note: ”men det, jeg laver, er mer’ værd end det, jeg får”
(”Sangen om merværdi” af Jesper Jensen)
 
James O’Toole: Marx and Self Emancipation
Irish Marxist Review (Irland) nr. 2, jun 12 – side 60
Note: ‘Both for the production on a mass scale of this communist consciousness, and for the success of the cause itself, the alteration of men on a mass scale is, necessary, an alteration which can only take place in a practical movement, a revolution; this revolution is necessary, therefore, not only because the ruling class cannot be overthrown in any other way, but also because the class overthrowing it can only in a revolution succeed in ridding itself of all the muck of ages and become fitted to found society anew.’
K.Marx and F.Engels, The German Ideology, (1845)
 
Amy Leather: The struggle for the heart of Marx
Socialist Worker nr. 2179, nov 09 – side 13
Note: Karl Marx’s ideas have seen a resurgence in popularity in recent years. Most mainstream commentators, however, concentrate on Marx’s economic theories and tend to ignore the other fundamental aspect of his politics – his belief in the ability of the working class to liberate itself.
 
Alexander Lassithiotakis: Introduktion til socialisme: Kapitalismen er organiseret tyveri
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 5
Note: I den første artikel i serien Introduktion til socialisme kigger vi på kapitalismen.
 
Martin B. Johansen: John Bellamy Foster: The Ecological Revolution: Økologi og socialisme – to sider af samme sag?
Socialistisk Arbejderavis nr. 292, okt 09 – side 15
Note: Efterhånden er det kun et lille mindretal af blinde og døve, som under indflydelse af typer som Bjørn Lomborg betvivler klimaproblemernes alvorlige omfang. Det store spørgsmål er snarere, hvor radikalt det er nødvendigt at gå til værks for at undgå en miljømæssig katastrofe i løbet af dette århundrede.
 
John Rees: A to Z of Socialism: Q is for quantity and quality
Socialist Review nr. 330, nov 08 – side 24
Note: How is it that history makes an unexpected leap forward?
Take the sudden onset of the economic crisis. We were told this could never happen again, but banks are failing, the financial system is in turmoil and a recession is opening up beneath our feet.
 
Grace Lally: A to Z of Socialism: P is for production
Socialist Review nr. 329, okt 08 – side 21
Note: References to production come up all the time in Marxist writing.
 
Sally Campbell: A to Z of Socialism: O is for oppression
Socialist Review nr. 328, sep 08 – side 20
Note: One of the common accusations thrown at Marxism by others in the movement is that it is "economistic" – it reduces everything to the economy and class relations and therefore can't deal adequately with questions of oppression.
 
Hannah Dee: A to Z of Socialism: G is for gay liberation
Socialist Review nr. 320, dec 07 – side 21
Note: The modern gay liberation movement was born out of two nights of rioting in June 1969 after a police raid on the Stonewall Inn gay bar in New York.
 
Robert Jackson: Review: No more heroes
International Socialism Journal nr. 114, apr 07 – side 205
Note: Louis Althusser, Politics and History (Verso, 2007), £6.99
 
Ian Birchall: Our History: Alfred and Marguerite Rosmer kept the flame of revolution burning
Socialist Worker nr. 1930, dec 04 – side 6
Note: The final part in our series on the socialists who opposed Stalin looks at Alfred and Marguerite Rosmer
 
Rachel Aldred: Between the no longer and the not yet (Daniel Bensaïd: "Marx for Our Times")
International Socialism Journal nr. 98, mar 03 – side 89
 
Mark O’Brien: A comment on "Tailism and the Dialectic"
International Socialism Journal nr. 89, dec 00 – side 119
Note: George Lukács's recently published 'A Defence of History and Class Consciousness' provokes Mark O'Brien's critical response.
 
Jim Wolfreys: In defence of Marxism (Georg Lukács: "A Defence of 'History and Class Consciousness': Tailism and the Dialectic")
International Socialism Journal nr. 86, mar 00 – side 125
Note: A newly discovered work by Georg Lukács, unearthed from the Communist Party archives in Moscow
 
Anne Alexander: All power to the imagination (Marshall Berman: "Adventures in Marxism")
International Socialism Journal nr. 85, dec 99 – side 119
Note: Marshall Berman's Adventures in Marxism, reviewed by Anne Alexander, is a sympathetic study of Marxism.
 
Alex Callinicos: Marx – myte og virkelighed
Socialistisk Revy nr. 12, feb 99 – side 23
Note: Kapitalismens åbenlyse problemer har mange steder ført til fornyet interesse for Marx. Men, siger Alex Callinicos i denne artikel, der fastholdes stadig mange myter om Marx' ideer. Her gendriver han nogle af dem.
 
Tom Christiansen: Terry Eagleton: "Marx – and freedom": Månedens bog: Marx og friheden
Socialistisk Revy nr. 6, aug 98 – side 23
Note: Et af de mest brugte argumenter mod marxismen er, at den er imod individets frihed. Tom Christiansen ser på en ny bog, der forsvarer socialismen som ægte frigørelse af menneskeheden.
 
Peter Morgan + Martin B. Johansen: Anmeldelse: Det Kommunistiske Manifest. En verden at vinde
Socialistisk Revy nr. 1, feb 98 – side 15
Note: "Proletarerne har kun deres lænker at tabe.
De har en verden at vinde. Proletarer i alle lande, foren jer!"
Disse berømte afslutningsord i Det Kommunistiske Manifest er blevet hængende i luften, siden de første gang blev formuleret for 150 år siden.
 
Martin B. Johansen: Mennesket skaber selv sin historie
Socialistisk Arbejderavis nr. 154, mar 97 – side 6
Note: Med sin materialisme gik Marx imod ideerne om, at kun en lille elite kan ændre samfundet og de herskende ideer på vegne af de passive masser. Marx fastholdt, at mennesket med sit arbejde selv er med til at ændre sine omgivelser og dermed sin bevidsthed.
 
Jørn Andersen: Karl Marx & Fr. Engels: “Det kommunistiske partis Manifest”: Et spørgelse går gennem Europa, kommunismens spørgelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 26, jan 87 – side 9
Note: “Et spøgelse går gennem Europa, kommunismens spøgelse.” Med disse manende ord indledte Marx og Engels i 1848 Det Kommunistiske partis Manifest. Manifestet blev skrevet til “Kommunisternes Forbund” – en gruppe europæiske socialister.
 
Ole Mølholm Jensen: Den marxistiske tradition: Fra Lenin til IS
Socialistisk Arbejderavis nr. 18, mar 86 – side 6
Note: Marxismen er ikke blot teorien om proletariatets modstand mod kapitalismen. Det er først og fremmest teorien om arbejderklassens sejr – den internationale proletariske revolution frem mod et klasseløst samfund.
 
Hans Jørgen Vad: Den marxistiske tradition
Socialistisk Arbejderavis nr. 17, feb 86 – side 6
Note: Internationale Socialister bekender sig til den marxistiske tradition. Det er vi imidlertid ikke alene om. Så forskellige folk som Formand Mao, general Jaruzelski og ungdomsoprørets ideolog Marcuse opfatter sig hver på sin måde som marxister. Uden vi dog føler noget fællesskab med nogen af disse.
 
Ole Mølholm Jensen: Marxismens betydning: Hvad lærte vi af historien
Socialistisk Arbejderavis nr. 11, aug 85 – side 7
Note: Hvis vi kigger på de sidste 100 års historie, ser vi et sandt virvar af begivenheder. Der har været et utal af oprør, strejker, demonstrationer, krige og revolutionsforsøg, som har givet genlyd i mange år fremover. Samtidig kan vi stadig høre ekkoet fra store begivenheder i de senere år.
 
Alex Callinicos: Perry Anderson and 'Western Marxism' (Perry Andersen: "In the Tracks of Historical Materialism")
International Socialism Journal nr. 23, mar 84 – side 113
 
John Molyneux: What is the real Marxist Tradition?
International Socialism Journal nr. 20, jun 83 – side 3
Note: Er oversat til dansk og udgivet som pjece på Internationale Socialisters Forlag under titlen Den marxistiske tradition
 

Der blev fundet 26 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside