[ Socialistisk Revy nr. 1 ]
Socialistisk Revy nr. 1
feb 1998

Socialistisk Revy hjemmeside

 

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

 

Temasider

Temaer

 

Indhold nr. 1

Udskriv artikel

 

Nr. 1

Side 1
· Dansk imperialisme

Side 3
· Besat af danske imperialister

Side 4
· Mere tid til børnene, tak
· Ingen kan vide sig sikker

Side 5
· Massakre for land og olie

Side 6
· Færøsagen - røveri ved højlys dag

Side 8
· Kan krisen kureres?

Side 10
· Den herskende klasse på hævntogt

Side 11
· Fra ide til handling

Side 13
· Skal vi frygte højredrejningen?

Side 15
· Det Kommunistiske Manifest. En verden at vinde

Side 19
· LO 100 år - Hvad skal vi fejre?

Side 21
· Che Guevara - den revolutionære helgen

Side 24
· Tyske studenter kan vælte kansler Kohl

Side 26
· Månedens bog: Skraldemandsmodel og arbejderstyre

Side 27
· Klassekamp eller kærlighed?
· Økonomernes fallit

Side 28
· Royale glansbilleder
· Håndbog i samfundsændring

Side 29
· Politisk klimaforandring

Side 30
· Er sandheden diktatorisk?

 

Hovedmenu

Internationale Socialisters Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English version

   

Socialistisk Revy nr. 1 – Side 28 – Februar 1998

Udskriv

Bøger

Håndbog i samfundsændring

A Socialist Review
Red.: Lindsey German og Rob Hoveman
Bookmarks
426 sider, 120 kr.

Lad det være sagt med det samme: Denne bog, der består af de bedste artikler fra det britiske magasin Socialist Reviev gennem 20 år, bør stå på hylden hos enhver, som ud fra en socialistisk grundholdning vil lave om på samfundet.

Bogens 59 artikler dækker et meget bredt spektrum – den russiske revolution, marxisme, postmodernisme, det engelske kongehus, genteknologi, kultur, feminisme og så videre. I det hele taget er denne bog noget af det tætteste, man kommer på et nutidigt marxistisk leksikon. Den meget brede dækning af emner gør, at man kan finde indgangsvinkel til næsten alle spørgsmål og få en idé om, hvordan man skal angribe videre studier af det.

A Socialist Review

Et udvalg af artikler fra et britisk magasin vil naturligvis have en stor vægt af artikler om britiske forhold. Men her er det positivt for læsere i Danmark, at det kun er knap en fjerdedel af artiklerne, som tager udgangspunkt i specifikt britiske forhold. Og alligevel kan denne del af bogen læses med interesse, dels fordi britisk politik stadig spiller en rolle internationalt, dels fordi artikler om fx kriminalitet, socialpolitik eller Labour har pointer, som nemt kan bruges på danske forhold.

Hvis der er noget fælles træk, som har domineret perioden siden 1978, hvor Socialist Review første gang udkom, så har det været en generel tilbagegang for venstrefløjen og marxistiske ideer. Først med den desillusionering, der satte ind i slutningen af 1970erne, senere med det intellektuelle kollaps, som Berlinmurens fald i 1989 betød for mange socialister.

Mange venstrefløjsblade reagerede ved gradvist at opgive marxistiske ideer om arbejderklasse, revolution og planøkonomi og faldt for alle mulige intellektuelle modestrømninger – postmodernisme, postfordisme, postfeminisme, posthvadsomhelst – og til sidst opgav de helt sig selv. Eller de reagerede ved en steril gentagelse af marxistiske standardudtryk uden egentlig at analysere den aktuelle situation.

Socialist Review har været en undtagelse. I artikler om fx Los Angeles-oprøret i 1992, om Golfkrigen i 1990-91, om revolutionerne i Østeuropa i 1989 er det de aktuelle begivenheder, der underkastes en marxistisk analyse. Det giver for det første artiklerne konsistens, og man mærker gennem artiklerne, hvor nuanceret den marxistiske analyse kan være – her er der ikke tale om firkantede skabeloner, der trækkes ned over de forskellige emner.

For det andet får man gennem de artikler, der tager udgangspunkt i konkrete begivenheder, hvadenten det er praktisk klassekamp eller intellektuelle debatter, et godt indblik i, hvordan politikerne og venstrefløjen har reageret. På den måde er A Socialist Review også beretningen om firserne og halvfemsernes historie.

Martin Johansen

 

 

www.socialister.dk – 16. juli 2024 kl. 21:15