Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 252 – 23. februar 2006 – side 1

Muhammed-tegningerne

Venstrefløjen og muslimer kan snart blive en magtfaktor mod islamofobien

Peter Kjær

Socialistisk Arbejderavis har talt med Imran Hussain, The Network, arrangør af den mest succesfulde demonstration mod islamofobien i Danmark.

- Vi har gjort det for at komme på banen. Der er i medierne blevet diskuteret meget om styrkeforhold, og hvem der repræsenterer muslimerne og så videre. Og der har vi forsøgt at slå flere fluer med et smæk.

- Vi ville gerne vise, at vi har det vi kalder ’street power’. At vi kan samle folk. Vi kan samle mange flere, end alle de andre som har forsøgt.

- Det næste vi gerne ville bevise, det var, hvad vi kunne samles om, og det var fred og dialog, det er budskabet. Hele vores netværk, skal på en eller anden måde handle om fred, dialog, frihed og tolerance. Vi mener at repræsentere det tavse flertal. Så vi føler selv, at vi står mellem Naser Khader og imamerne, hvis man sådan skal placere os. Og det var vigtigt for os, at markere os overfor venstrefløjen.

Hvorfor var det vigtigt at få ikke-muslimer med i demonstrationen?

- I Danmark er religiøsitet ikke normaliteten, alle er ikke religiøse. Men vi føler selv, at vi er en del af det danske samfund og vil derfor også afspejle det danske samfund i vores arrangementer. Så det er helt naturligt at ikke-muslimer deltager. Ikke nødvendigvis som medarrangør, men som anbefaler og deltager fx.

- Det, som også var vigtigt for os med demonstrationen, var at når vi gik mellem hinanden på gaden kunne, man få afkræftet myten om, at man ikke kan fungere sammen.

- Vi håber at demonstrationen kan være med til at afmystificere det.

- Men hovedformålet var at vise styrke. At vi er en værdig modspiller til regeringen og til andre, som har interesse i den her konflikt. At man bør diskutere tingene med os. Det er, hvad jeg mener med at bringe sig selv på banen.

Hvad er næste skridt imod islamofobien?

- Jeg vil sige, at en af de vigtigste ting, er at få knyttet nogle bånd med andre. Ikke et forpligtende politisk samarbejde, men tusinder af møder. Men at man bevarer kontakten, så når der er nogle kampagner, da kan vi slå hovederne sammen og markere os stærkt. Jeg har lagt mærke til noget hamrende irriterende ved venstrefløjen, for at sige det lige ud: Hver gang der er en kampagne, så skal der et nyt forum op at stå, men efter kampagnen er slut, har man glemt hinanden. Og så skal vi ud, og bygge dem op på ny.

Vi burde i stedet skabe varige netværk. Det er en af de ting, jeg savner meget. Så er det Nej til krig, så er der Gensidig respekt osv. Der er altid et nyt, men ofte de samme mennesker, som kerne. Oplever du ikke det med venstrefløjen?

Joh, og mange initiativer virker tit lidt indadvendte, når alt kommer til alt ...

- Ja, indadvendte. Og så vil de gerne have at navnet lige rammer den kampagne, de skal i gang med. Så er det Irak-krigen man har noget imod, og så hedder det Ingen krig mod Irak, Fredsvagten eller et eller andet. I stedet for at tænke lidt bredere, og have det mål at blive en bredere spiller.

- Men for at det samarbejde kan komme op at stå, så må I på venstrefløjen have nogle foreninger vi kender. Det er svært at starte samarbejdet op hver gang, og så lægge det samme i det.

- Det afgørende er vores fællespunkter, det skal være afsættet for vores samarbejde. Fx er vi fælles om de humanistiske sager, de spørgsmål der handler om individet osv.

- Vi er måske mere forskellige på det økonomiske spørgsmål. Og selvfølgelig det religiøse spørgsmål. Men det er fællespunkterne som er afgørende. Vi skal have kontinuitet og bygge en magtfaktor, som er reel. Den street power vi lige har kunnet vise, holder ikke Fogh vågen og det vækker heller ikke venstrefløjens partier, men det kan gøre, at vi til næste aktivitet og demo får flere organisationer med. Vi ringede rundt til partierne og spurgte, om de ikke ville deltage, men de var enormt tøvende. Jeg tror, de ville se, om vi var magtfaktor, før de sluttede op.

- Nu siger politiet, at der var 2500, jeg ved ikke om der var 4000, mern det er enormt mange for København. Og for første gang så vi et miks på ca. 40-60 i forhold til etniske danskere og muslimer. Det må være en af de første gange, man har haft en så blandet flok. Der synes jeg også, vi fik vist noget. Nu ringer venstrefløjsorganisationer for at høre om de må skrive os på som anbefalere osv. Det har jeg aldrig oplevet før.

- Der er så mange fællespunkter muslimer og venstrefløjen har omring humanisme. Det er dem vi skal spille på.

- Vi skal opbygge netværk, som muslimer og venstrefløjen føler er en magtfaktor, som kan repræsentere deres interesser.

Se også:
SAA 252: Det mener vi: Respekt og dialog blandt de undertrykte
SAA 252: Salma Yaqoob på “Marxism 2005”: Muslimer og socialister – stå sammen
SAA 252: Muhammed-tegningerne: Det handler om racisme
SAA 252: JPs tegninger: Ytringsfrihed – et spørgsmål om klasse
SAA 252: Teori for bevægelsen: Ideologien bag den manglende dialog og respekt
SAA 252: Interview: Palæstina og islamofobi: Europas islamofobi afspejles i JPs tegninger

Flere artikler fra nr. 252

Flere numre fra 2006

Se flere artikler om emnet:
Muhammed-krisen 2005-6

Se flere artikler af forfatter:
Peter Kjær

Siden er vist 2702 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside