Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 252 – 23. februar 2006 – side 3

Muhammed-tegningerne

Det handler om racisme

Jørn Andersen

Vi skal være helt klare på, at Muhammed-tegningerne handler om racisme og undertrykkelse af en minoritet. Socialister bør af princip og i handling forsvare alle muslimer, som gør modstand mod islamofobien. Og vil antiracister gøre en forskel, må vi vende vores vrede mod Fogh, hans krig og Pia K, som er ansvarlige for racismen.

Venstrefløjen har været for usynlig, for defensiv og for tvetydig i sagen om Muhammed-tegningerne. Den har været uklar omkring, at sagen handler om racisme, og at socialister klart og principielt må forsvare muslimer som en undertrykt gruppe i det danske samfund.

Krisen kan være med til at ændre det politiske billede i Danmark i lang tid fremover – som det skete i Holland efter mordet på racisten van Gogh i 2004. Meningsmålinger viser markant fremgang for Dansk Folkeparti, først og fremmest på bekostning af Socialdemokraterne.

At Socialdemokraterne går tilbage kan ikke overraske. De har valgt tavshedens og det nationale sammenholds vej. Mens Jyllands-Posten har fået Foghs accept af, at det er i orden at “håne og latterliggøre“ muslimer, har Socialdemokraterne i bedste fald været tavse.

Det er ikke en given ting, at højrefløjen og racismen skal gå frem. Hvis venstrefløjen fra starten havde vist solidaritet med muslimer, kunne krisen meget hurtigt være blevet en meget dyb krise for Fogh og hans racistiske støtter.

I Holland var den indenlandske krise efter van Gogh-mordet på mange måder langt alvorligere. Der blev brændt skoler og moskeer af. Muslimer blev forfulgt og diskrimineret langt mere.

Men ret hurtigt kom dele af venstrefløjen ud og stod værn om forfulgte muslimer. Det betød, at den yderste højrefløj ikke uhindret gik frem. I dag er der i Holland en betydelig bevægelse under navnet “Sammenhold mod racisme“.
Men det krævede altså at venstrefløjen handlede aktivt og principielt.

Venstrefløjen for defensiv

Den danske venstrefløj har desværre hverken handlet særligt aktivt og slet ikke principielt. For SF har det vigtigste hele tiden været at forsvare ytringsfriheden. SF har kritiseret Jyllands-Posten og Fogh-regeringen, javel, men på ytringsfrihedens bane.

De har snakket om ytringsfrihed under ansvar. Men de har ikke sagt, at dette først og fremmest handler om racisme. Om retten til at håne og latterliggøre en i forvejen forfulgt gruppe.

Det har givet dem opbakning fra mange anstændige mennesker, som synes det er gået for vidt. Men det har ikke bragt mediernes, regeringens og folketingsflertallets racisme i defensiven.

Enhedslisten har været noget bedre. Fra starten har man kædet Jyllands-Postens tegninger sammen med den racistiske politik, som regeringen har ført hele dens levetid.

Men for Enhedslisten handler det ikke kun om racisme. EL sidestiller “dansk racisme og politisk islamisme“ – senest i en udtalelse 12. februar, hvor man bl.a. siger: “Så længe scenen overlades til Pia Kjærsgaard og Dansk Front på den ene side og til Hizb ut-Tahrir og andre politiske islamister på den anden side vil modsætningerne blive optrappet. De er i virkeligheden to sider af den samme mønt.“

Samme dag – midt i Muhammed-krisen – fulgte man ordene op ved at demonstrere ved et Hizb ut-Tahrir-møde i København. På det tidspunkt havde man endnu ikke taget nogen som helst initiativer til at demonstrere mod Jyllands-Posten, Fogh eller Dansk Folkeparti.

Dette er dybt absurd. At sidestille Hizb ut-Tahrir, en politisk minoritet blandt en forfulgt større minoritet, med Dansk Folkeparti, et åbenlyst racistisk parti med mange mandater i folketinget og opbakning fra nogle af Danmarks største medier, er helt ude af proportioner.

Snakken om “muslimske ekstremister“ er en glidebane. For hvem omfatter de? For EL er det Hizb ut-Tahrir. For Ekstra Bladet er det også Abu Laban, Ahmed Akari og andre fra “Det Islamiske Trossamfund“, som har stor tilslutning fra mange muslimer. Kun få kan adskille EL’s snak om “ekstremister“ med Ekstra Bladets.
Problemet med Hizb ut-Tahrir er ikke deres “ekstremisme“ og snak om “kalifatet“ og sharia-lov. Hvem tror seriøst på, at de nogensinde kan få gennemført disse krav?

Problemet med Hizb ut-Tahrir er det samme som med zionismen blandt jøder i 20erne og 30erne: At man fortæller muslimer, at deres eneste frelse er adskillelse, at de skal søge isolation fra hvide danskere – i stedet for sammen med hvide danskere at bekæmpe racismen og islamofobien.

Når EL peger på to fjender, ekstremister på begge sider, er de med til at styrke denne strømning. De gør det sværere at vinde muslimer for, at kampen mod racismen er en fælles kamp.

Pia K’s, Foghs og Ekstra Bladets hetz er i modsætning til Hizb ut-Tahrirs snak en meget nærværende ting. Hvis EL havde sat alle kræfter ind på at organisere brede offensive manifestationer for både muslimer og danskere mod racismen og islamofobien, så ville kun få muslimer føle sig tvunget til at søge frelse i indadvendt isolation.

Don’t mourn, organize!

Heldigvis er der mange – både blandt muslimer og på venstrefløjen – som ikke er hoppet på den vogn og som ikke afventende sidder og jamrer over venstrefløjens passivitet.

Det er vigtigt at samle så mange som muligt omkring de protester, der hele tiden foregår mod islam-hetzen. Også selv om de starter med et lidt abstrakt krav om “dialog og respekt“.

Vi ønsker dialog og respekt, men ikke med Fogh og hans krig eller Pia K.s racisme. Men det er gennem store protester, at vi kan opbygge styrken til også at vende vreden mod disse reelle fjender.

Se også:
SAA 252: Det mener vi: Respekt og dialog blandt de undertrykte
SAA 252: Muhammed-tegningerne: Venstrefløjen og muslimer kan snart blive en magtfaktor mod islamofobien
SAA 252: JPs tegninger: Ytringsfrihed – et spørgsmål om klasse
SAA 252: Salma Yaqoob på “Marxism 2005”: Muslimer og socialister – stå sammen
SAA 252: Interview: Palæstina og islamofobi: Europas islamofobi afspejles i JPs tegninger
SAA 252: Teori for bevægelsen: Ideologien bag den manglende dialog og respekt

Flere artikler fra nr. 252

Flere numre fra 2006

Se flere artikler om emnet:
Muhammed-krisen 2005-6

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 3496 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside