Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 252 – 23. februar 2006 – side 9

Teori for bevægelsen

Ideologien bag den manglende dialog og respekt

Jakob L. Krogh

De massive protester i Mellemøsten viser, at Foghs racistiske og krigeriske politik skaber vrede. Foghs dialog består af forsat hetz og udelukkelse af alle, der ikke vil lade sig kritisere.

Jakob Krogh beskriver, hvorfor vi ikke kan nøjes med at ønske dialog. I stedet må vi kræve respekt, som forudsætning for dialog. Respekt forudsætter, at hetzen og diskrimineringen af muslimer stoppes.

Fogh og de store medier forsøger at genoprette et billede af Danmark som et lille idyllisk land. Muslimernes vrede beskrives som kulturelt betinget had til Danmark og uden relation til den førte politik. Denne fordrejning af virkeligheden er en forudsætning for, at den racistiske hetz kan forsætte. Hvis flertallet af danskerne fik den opfattelse, at muslimernes protester skyldes den racistiske og krigeriske politik ville regerings opbakningen forsvinde.

Første argument er, at imamerne løj om Danmark på deres rundrejse i Mellemøsten, og at det er årsagen til protesterne.

Helle Lykke Nielsen, der er lektor ved center for Mellemøststudier på SDU vurderede 1. dec. at: “Imamerne strammede sagen uden at krydse den grænse der hedder fejlfortolkning.” At der var protester inden, bl.a. i Pakistan, og at der gik en måned fra imamerne kom hjem, til protesterne eksploderede viser, at imamernes rejse ikke var den direkte årsag til protesterne.

Denne tidsforskydning har medierne ikke problematiseret. De har til gengæld underbygget Foghs argument ved at bagvaske lederne i Islamisk Trossamfund. Fx. lød overskriften i Ekstra Bladet lørdag den 11. feb.: ”Laban sælger smuglervarer.”

Den byggede på, at Islamisk Trossamfund efter deres Fredagsbøn sælger Mecca Colaer uden moms. Mecca Cola giver 10 % af sine indtægter til humanitært arbejde i Palæstina og forhandles i Danmark. Det er normal praksis også i danske foreninger at supplere foreningens indtægter ved at sælge øl og sodavand til sociale arrangementer uden at betale moms.

Den næste forklaring på protesterne er at fanatiske ledere i Mellemøsten har udnyttet situationen til egen fordel. Det er der et element af sandhed i, men som de fleste læsere af denne avis ved, kræver det en vis vrede, før det er muligt at organisere kæmpe demonstrationer.

Juan Cole, professor ved University of Michigan siger, efter at have gennemgået den syriske stats udtalelser om påstanden: “Det syriske regime hader radikale islamister, og bryder sig heller ikke om uroligheder. Vi kan ikke antage at ambassade-afbrændingen var styret af den syriske stat.”

Det sidste argument er, at der eksister en generel modsætning mellem civilisationer, der var dømt til at ende i konflikt ligegyldigt hvilken politik der blev ført i Danmark.

Det handler ikke om religion og kultur

Teorien bag argumentet er hentet i Huntingtons bog Civilisationernes Sammenstød, som Per Stig Møller bl.a har refereret til. Huntingtons udgangspunkt er at den dominerende konflikt i politik vil være kulturel.

Civilisationer/kulturen er forskellige med hensyn til religion, historie og sprog. Forskellene tydeliggøres af det øgede samspil mellem kulturerne, opløsningen af en stabil social orden og identitet. Ideologier og nationalstaternes opløsning efter murens fald, og de store handelsblokkes øgede betydning. Den kulturelle konflikt vil, ifølge Huntington, nødvendigvis også eksistere i fremtiden. Teorien om Civilisationernes Sammenstød legitimerer amerikansk ledede angreb på Islam eller Kina.

Legitimeringen er den ene grund til at Per Stig Møller henviser til teorien. Den anden og vigtigste er at teorien beskriver et verdenssystem i konstant kulturel konflikt.

Det handler om det handlende menneske under kapitalismen

Konsekvensen af et sådant verdenssystem er at den konflikt, der aktuelt er opstået mellem Danmark og Islam ikke skyldes dårlig politisk ledelse, men at konflikterne er uundgåelige, fordi de er indbyggede i verdenssystemet. Teorien reducerer mennesker til kultur uden nogle almenmenneskeligværdier, og ignorerer det som flertallet af mennesker i Mellemøsten, vesten og resten af verden har til fælles. At de lever et liv hvor de er nød til at sælge deres arbejdskraft til en elite, der har mere magt og bedre forhold end de selv har. At de resurser, der går til krige, civilisations evige konflikter ifølge Huntingtons teori, kunne være brugt på til at forbedre de skoler, hospitaler og pensioner som alle ønsker var bedre.

Det er bl.a. almenmenneskelige værdi og ønsket om sociale forbedringer der gør at flertallet både i Danmark og USA er imod besættelsen af Irak. Men vigtigst, ignorer teorien hvordan politiske ledere udnytter kulturelle forskelle til at aflede opmærksomheden fra økonomiske nedskæringer. Derudover er ideen om ideologiernes opløsning udtryk for de borgerliges forventning om total accept af markedsøkonomien efter murens fald.

Krisen er ikke blevet forsøgt løst med forsoning. Hetzen mod muslimer både i Danmark og i Mellemøsten er blevet styrket. Per Stig Møller sagde til Metroexpress 14. feb. om civilisationernes sammenstød. “Det vil være en konflikt, som vil strække sig over det meste af århundredet.” Til en udenrigsminister der styrer imod 100 års religions- og kulturkrig, kan vi ikke nøjes med at ønske dialog – han skal væltes!

Dialog med Naser Khader et redskab for hetz og splid

Mange muslimer kalder Naser Khader kokosnød, fordi han har muslimsk baggrund (er brun uden på), men siger det same som racisterne (er hvid inden i). Khader har bl.a. sagt til Jyllands Posten 3. feb.: “Jeg er så træt af at høre dem (imamerne) beklage sig over forholdene i det land, der har givet dem beskyttelse, ytringsfrihed, religionsfrihed og masser af muligheder for deres børn. Imamerne skulle droppe kritikken af tegningerne og i stedet kritisere de terrorister, der skærer halsen over på uskyldige gidsler i Allahs navn og dermed misbruger islam.”

Fremhævelsen af Naser Khader er et forsøg på at splitte den muslimske befolkning i gode og dårlige muslimer. De dårlige er alle dem, der holder på deres ret til ikke at blive hånet og diskrimineret. Dem, der fastholder at et land med religionsfrihed også kræver at religiøse mindretals skikke og normer respekteres af flertallet.

De gode er dem, der, som Naser Khader og Jyllands Posten, ikke kan snakke om muslimer uden at skulle sige eller tegne terrorister. At den væsentligste grund til protesternes eksplosive karakter netop er, at islam igen og igen er blevet sammenkoblet med terrorisme og fundamentalisme i de vestlige medier, ignorerer Foghs forsoningsmøde. Målet med mødet har aldrig været forsoning, men at gøre Naser Khader til redskab for regeringens politik. Når Fogh bruger konflikten til at skabe et bedre indenrigspolitisk udgangspunkt, hvorfor skulle vi så give ham arbejdsro til at løse krisen?

Vi kan kun opbygge en stærk bevægelse mod racismen og hetzen mod Islam, hvis vi accepterer, at vi har mere tilfælles med troende muslimer end med Bush og Fogh, selv om der er elementer af Islam, vi ikke er enige i, og selv om de fleste socialister er ateister. De, der forsøger at retfærdiggøre vestens behandling af muslimer med henvisning til afbrænding af ambassader eller med terrorisme, svarer til faderen, der slår sin søn indtil han slå igen, og så siger: “Se, jeg sagde jo, at han var voldelig og fortjente prygl.”

Opbyg modvægt til regeringen

Dem der vil bruge lige så mange kræfter på at stoppe sønnens som faderens vold ville vi mene var binde gale. I England har muslimer, socialister og krigsmodstandere opbygget en af de stærkeste antikrigsbevægelser i Europa. I England var der ingen aviser der turde bringe forhåndelserne af Muhammed.

Hvis vi ønsker en kulturel dialog er første skridt at opbygge en modmagt til regeringen. En modmagt der kan stoppe hetz og diskrimination og sikre den respekt der er en forudsætning for en meningsfuld dialog.

Se også:
SAA 252: Muhammed-tegningerne: Det handler om racisme
SAA 252: Det mener vi: Respekt og dialog blandt de undertrykte
SAA 252: Muhammed-tegningerne: Venstrefløjen og muslimer kan snart blive en magtfaktor mod islamofobien
SAA 252: Salma Yaqoob på “Marxism 2005”: Muslimer og socialister – stå sammen
SAA 252: Interview: Palæstina og islamofobi: Europas islamofobi afspejles i JPs tegninger
SAA 252: JPs tegninger: Ytringsfrihed – et spørgsmål om klasse

Flere artikler fra nr. 252

Flere numre fra 2006

Se flere artikler om emnet:
Muslim-hetz
Muhammed-krisen 2005-6

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 3918 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside