Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 336 – 21. februar 2014 – side 5

Enhedslistens årsmøde

Udelukkelse af SAP, DKP og IS?

Jørn Andersen

Til Enhedslistens årsmøde i maj har 11 medlemmer med Christian Juhl, MF, i spidsen stillet et tilsyneladende uskyldigt forslag om, at “Medlemmer af andre partier er ikke medlemsberettigede”.

Forslaget er et opgør med Enhedslisten som en samling af forskellige strømninger på venstrefløjen, der samles om at sikre parlamentarisk repræsentation og om at styrke indsatsen i bevægelserne. Det var den oprindelige begrundelse, da EL blev stiftet i 1989 af DKP, VS og SAP.

VS har fornylig opløst sig selv, men de resterende to stiftende organisationers medlemmer foreslås nu smidt ud. Forslaget vil bl.a. ramme 1/3 af EL’s forretningsudvalg, 1/4 af hovedbestyrelsen, 1/6 af folketingsgruppen, et antal kommunalrødder og folketingskandidater og nogle hundrede af EL’s medlemmer.

De fleste (incl. forslagsstillerne) regner ikke regner med, at forslaget vil blive vedtaget på dette årsmøde. Bl.a. fordi det er formuleret, så det i princippet kunne ramme medlemmer af Folkebevægelsen mod EU (som stiller op til EU-valg, hvor et meget stort mindretal i EL også gerne ville stille op), eller SUF (som er en selvstændig politisk ungdomsorganisation, men tilknyttet EL).

Et flertal i EL’s hovedbestyrelse (HB) anbefaler, at forslaget ikke vedtages. Forslagsstillerne opretholder alligevel forslaget, angiveligt fordi de finder debatten nyttig.

Men knapt 1/3 af HB ville ikke støtte den indstilling. Måske det kan vedtages næste år, synes tankegangen at være hos HB-mindretallet og forslagsstillerne.

Hvilken enhed?

Ifølge forslagsstillerne har Enhedslisten “behov for at vise, at vi også er en enhed”. Spørgsmålet er: Hvilken enhed? For forslaget kommer på et tidspunkt, hvor der foregår en ret heftig diskussion i EL om vejen frem (som er grundigt dækket i denne avis).

Michael Voss, medlem af EL’s HB og af SAP, siger til Modkraft: “Umiddelbart vil effekten være at skræmme og disciplinere kritisk tænkende medlemmer og dermed svække den levende debat, som fører partiet fremad, og samtidig jage en stor gruppe aktive medlemmer ud af partiet.”

Forslaget lægger gift for den langt vigtigere debat: Når nu strategien om at “trække regeringen til venstre” er slået fejl, hvilken strategi skal venstrefløjen så forfølge? (Hvordan kan man have en kammeratlig debat, når den ene part ikke ønsker, at den anden skal være der?)

Det ville klæde forslagsstillerne at trække det.

De fleste medlemmer af SAP, DKP og IS er i forskellig grad kritiske over for den udvikling, stærke kræfter i EL (inkl. forslagsstillerne) ønsker. Men det er de langt fra alene om.

For IS’s vedkommende kan vi kun sige, at vi fortsat vil være en del af dén debat – uanset om forslagsstillerne mod forventning skulle få flertal på årsmødet.

Se også udtalelsen fra SAP’s forretningsudvalg: Trusler om kollektive eksklusioner: Et skadeligt forslag (16. feb. 2014).

Se også:
SAA 336: Interview med Preben Bjørn Madsen: Venstrefløjen i Enhedslisten må organisere sig
SAA 336: Det mener vi: Fra fjendeland til venneland
SAA 336: En venstrefløj, der gør en forskel i klassekampen
SAA 336: Enhedslistens nye principprogram: Tilbage til den moralske kritik
SAA 336: Principprogram-konferencen i Enhedslisten
SAA 336: 1914: Bruddet mellem reformister og revolutionære

Flere artikler fra nr. 336

Flere numre fra 2014

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten
IS/ISU
SAP
DKP

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 4064 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside