Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 363 – 1. februar 2018 – side 3

Det mener vi

OK 2018: En faglig konflikt er det bedste våben mod overklassens VLAK-regering

Dette års overenskomstforhandlinger om de offentligt ansattes løn og arbejdsforhold kan blive overordentligt interessante.

Socialistisk Arbejdervis 363

For det første har regeringens og arbejdsgivernes udmeldinger om, at vi nu er ude af krisen, øget forventningerne til de ansattes arbejdsforhold og løn, efter at de ansatte har holdt igen, siden krisen ramte i 2008.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det private område sidste år var Nej-kampagnen massiv og aktivistisk på en måde, man ikke har set længe. Og det sidste års tid har været præget af et mindre opsving af blokader og vilde strejker, hvor arbejderne har vundet.

For det andet har selve optakten til OK18 været bemærkelsesværdig.

På den ene side gik de offentlige fagforbund sammen i en musketer-ed om ikke at igangsætte forhandlinger med de statslige arbejdsgivere, før KL havde indledt reelle forhandlinger med lærerne om en arbejdstidsaftale. Den mistede lærerne, da KL med finansministeriets Moderniseringsstyrelse som dukkefører tromlede lærerne ved OK13.

Solidaritetsaftale

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo, har nu meldt ud, at de reelle forhandlinger med KL er påbegyndt, og de andre offentlige forbund er gået i gang. Men selv om denne “knude” ser ud til at være løst for Sophie Løhde (der, som minister for offentlig innovation, står i spidsen for  forhandlingerne), kan det meget vel ende med en konflikt.

For udover musketer-eden findes der også en solidaritets-aftale mellem de faglige organisationer på det regionale og kommunale område med tre andre krav, som skal opfyldes, inden der kan blive tale om en overenskomst.

Det drejer sig om fastholdelse af den arbejdsgiverbetalte frokost samt to puljer, der skal løfte lønnen for kvindefagene og for de lavtlønnede.

På den anden side har regeringens udspil været utrolig offensivt. Det handler om at gøre det muligt at fjerne den betalte frokostpause, at halvdelen af statens medarbejdere selv skal forhandle 25 pct. af lønnen i 2025 og endelig om generel løntilbageholdenhed.

Kollision

Arbejdsgivernes angreb på de offentligt ansatte kolliderer direkte med de offentligt ansattes egne krav.

Samtidig har Dansk Arbejdsgiverforening helt utraditionelt blandet sig i forhandlingerne. Årsagen er, at reformtempoet er gået i stå under den svage VLAK-regering, så derfor ønsker DA at sikre, at overenskomsterne til gengæld bliver stramme.

Yderligere er forholdet mellem staten og de ansattes forbund blevet forværret af offentliggørelsen af, der skal udflyttes yderligere 4000 statslige arbejdspladser.

Snak med dine kollegaer om, hvorfor I skal strejke

Regeringens asociale politik gavner de allerrigeste i samfundet. Samtidig angriber regeringen både svage grupper som fx flygtninge og syge mennesker, men også, med OK18, store grupper af ansatte.

Overenskomsterne er alletiders chance for at rejse en debat om, hvordan en storstrejke kan give den svage regering et meget smertefuldt og måske ødelæggende nederlag. Derfor er det ikke helt let for regeringen at bevæge sig ud i upopulære angreb på eksempelvis retten til frokostpausen.

Men hver gang magthaverne er i vanskeligheder, tyer de til det ældgamle trick og peger bestemte grupper ud – som f.eks.de syge, reformramte eller flygtninge – og forringer deres vilkår yderligere. Derfor er solidaritet med de reformramte, flygtninge og muslimer essentiel for at skabe en sejrrig bevægelse.

Første skridt er at vise solidaritet med “Jobcentrenes Ofre” og “Næstehjælperne”.

Find dernæst ud af, om din fagforening, arbejdsplads eller skole er med i den globale aktionsdag mod racisme den 17. marts – og få dem med, hvis de ikke er.

Se også:
SAA 363: 17. marts: Aktionsdag mod racisme
SAA 363: Interview med Jan Hoby: “Intet alternativ til fællesskabets styrke og kollektive handling”
SAA 363: Der er råd til velfærd!
SAA 363: Hvorfor Internationale Socialister?
SAA 363: Lyttemøde med Jobcentrenes Ofre og Næstehjælperne: De reformramte er klar
SAA 363: Enhedslistens blinde vinkel
SAA 363: #metoo
SAA 363: Film: Den unge Karl Marx: Kampen var hans element

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 363

Flere numre fra 2018

Siden er vist 2682 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside