[ Socialistisk Arbejderavis nr. 2 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 15 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 2

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Dagpengeforliget: Et slag mod os alle

2

1

nov 84

 

Dagpengeforligets formål er at svække solidariteten yderligere mellem arbejdende og arbejdsløse samt svække den faglige organisering.

 

Charlie Lywood: De er velkomne

2

2

nov 84

 

Sagen om flygtninge, især fra Iran, fik landsdækkende betydning på Fremskridtspartiets landsmøde i oktober. Her var noget de kunne samle sig om.

 

Jason Meyler: Iran: Krigen der får folk til at flygte

2

2

nov 84

 

Der er en væsentlig grund til, at folk flygter fra Iran. Det er den brutale og grusomme krig, som har dræbt 300.000 i løbet af fire år.

 

Ellen Christensen: Danfoss – et halvt år efter: Utilfredshed med KAD

2

2

nov 84

 

De ufaglærte Danfossarbejderes kamp mod ledelsens forsøg på at øge lønspredningen mellem faglærte og ufaglærte varede i 8 uger i foråret 1984.

 

IS mener: LO’s trusler stopper intet

2

3

nov 84

 

Det danske borgerskabs angreb på arbejderklassen har i dette efterår især været samlet omkring 3 områder, nemlig de statslig-kommunale nedskæringer omkring budgetforligene i kommunerne, oplægget til overenskomstfornyelsen, hvor der lægges op til minusløsninger, og endelig om nyeste forlig mellem regeringen og De Radikale om »radikale« forringelser af dagpengeordningen og jobtilbudsordningen. LO kan ikke ændre denne udvikling.

 

Danish Crown Kolding: Fagligt aktiv fyret

2

3

nov 84

 

Torsdag d. 27. sept. blev Jan Vesterlund bortvist fra sit arbejde på Danish Crown i Kolding. Understreget med en trussel om politi hvis han henvendte sig til sine kollegaer på arbejdet.

 

Aalborg: Nordkraft

2

3

nov 84

 

For første gang i 23 år gik arbejdere på Nordkraft i Ålborg i strejke på et krav om 3 kr. mere i timen.

 

Grundfos: Genansat efter strejke

2

3

nov 84

 

Grundfos-arbejderne ville ikke finde sig i, at en 50-årig kvinde blev fyret, fordi hun ikke kunne »omstille« sig til nyt arbejde.

 

Hans Erik Madsen: Hvordan genopbygges selvtilliden?

2

4

nov 84

 

Tillidsmandskonferencen i Brøndby Hallen i sidste måned blev ikke startsignal til en aktiv kamp mod Schlüter. Vi står stadig med alle de velkendte problemer. Manglende faglig aktivitet, manglende selvtillid, manglende solidaritet. I det følgende vil Hans Erik Madsen kigge på situationen på arbejdspladserne i dag.

 

Poul Erik Kristensen: Brønsby-hallen ‘84: Ih – hvor de presser

2

4

nov 84

 

»Erfaringerne fra Danfoss og HT viser tydeligt, at man ikke kan bygge op til konflikt uden om LO og Socialdemokratiet«. Så klart fremlagde Michael Voss (SAP) den generelle holdning på tillidsmandskonferencen 29.-30.9. i Brøndbyhallen.

 

Hans Jørgen Vad: Fagbureaukratiet

2

6

nov 84

 

De faglige topledere udgør et bureaukrati, som er opvokset historisk som et socialt lag med egne særinteresser, der står i modsætning til arbejderklassens selvstændige kamp.

 

Ole Mølholm Jensen: Marxismens betydning: Lenin og partiet i dag

2

7

nov 84

 

Få emner har affødt så megen diskussion som spørgsmålet om, hvad et revolutionært parti er og hvilke opgaver et revolutionært parti har.

 

Freddie Nielsen: Solidaritet med de britiske minearbejdere

2

8

nov 84

 

KFK’s handel med skruebrækkerkul til England blev en dyr fornøjelse for dem. Mandag den 8. oktober blev det engelske skib »Militence« blokaderamt i Århus havn, da havnearbejderne nægtede at laste skibet.

 

Jørgen Lund: »Valget« i Nicaragua

2

8

nov 84

 

Efter valget den 4. november vil FSLN ganske sikkert stadig sidde med magten.

 

Ågot Berger: Minestrejken i Storbritannien: »Vi kan ikke kues«

2

8

nov 84

 

Minearbejdere, deres koner og børn, ja hele lokalsamfund er fast besluttet på at kæmpe til »the bitter end« – til sejren er i hus. Efter 8 måneders strejke har de intet at tabe.

 

Der blev fundet 15 artikler

< Nr. 1 –– Nr. 3 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 14. juni 2024 kl. 00:57