Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 122

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 122 – 2. november 1995

Sygeplejerskerne holder fast

Sygeplejerskerne har strejket og demonstreret for at vise, at de står fast på deres lønkrav. » Læs mere

Ri-Bus

Bankgebyrer

Bankgebyrer er normalt af det onde. Men i et enkelt tilfælde har de vist sig ganske nyttige. » Læs mere

Nazismen bekæmpes ikke med bomber

Den 20. oktober blev en brevbombe, adresseret til nazi-lederen Jonni Hansen, opdaget. Politiet har kategoriseret brevbomben som et forsøg på et politisk attentat, som modstandere af Danmarks nazister skulle stå bag. Politiets Efterretningstjeneste er gået ind i efterforskningen. » Læs mere

Udtalelse fra tillidsfolk og arbejdspladser

Vil SiD acceptere uorganiserede Ri-Bus-chauffører

Vi tager hermed kraftigt afstand fra det forlig, som SiD-toppen med Hardy Hansen i spidsen har strikket sammen over hovedet på de rigtige chauffører i Esbjerg. » Læs mere

Million Man March

Oprøret ulmer

Det er tit lærerigt at læse, hvad vore mere tænkende modstandere siger. » Læs mere

SiD svigter Ri-Bus-chaufførerne

‘SiD lod sig nedkæmpe af en enkelt amtsborgmester’

“Hvad skal vi bruge SiD til efter dette forrædderi?” Det er den klare reaktion blandt tusinder af arbejdere landet over. Aftalen har selvsagt udløst bitterhed og dyb frustration blandt chaufførerne og mange andre. » Læs mere

De kongelige har penge nok, så

Støt Socialistisk Arbejderavis

Mens den herskende klasse samler 10 mio. kr. ind til Alex og Joachims liv i sus og dus, forsøger Socialistisk Arbejderavis at samle 60.000 kr. ind. » Læs mere

"Vi har lukket Frankrig"

5 millioner franske arbejdere strejker mod regeringen. Og Chirac’s opbakning er faldet til 20%. » Læs mere

Svenske kommunalarbejdere

– Stäng hele skiten!

De svenske kommunalarbejdere sluttede deres strejke 28. oktober med et forlig. » Læs mere

Tyrkiet

Strejker vælter statsminister

Den største strejkebevægelse i Tyrkiet i 15 år har væltet den konservative statsminister Tansu Çiller's koalitionsregering, og rystet den herskende klasse i Tyrkiet. » Læs mere

Angreb på velfærdsstaten

Jagten på de fattige

Vi lever i en velfærdsstat hvor der er plads til alle – næsten da. Velfærdsstaten er under kraftige angreb og det betyder, at de svageste grupper i samfundet står for skud. Samtidig er der nok af historier om folk, der tjener fedt på selskabstømning og dermed snyder skattevæsnet for adskillige millioner kr. » Læs mere

NATO skaber krig - ikke fred

NATO: En farlig krigsmaskine

NATO-bombningerne i Bosnien og de efterfølgende fredsforhandlinger i USA har i mange menneskers øjne fået NATO til at fremstå som en fredsskabende organisation, som nu har klaret, hvad FN ikke magtede. » Læs mere

Marxisme i hverdagen

Er egoisme en hindring for socialisme?

Der er folk på højrefløjen, som drager en meget generel konklusion på sammenbruddet for de tidligere regimer i Østeuropa. De siger, at med regimernes fald døde også enhver idé om, at mennesker kan løse opgaver kollektivt – at mennesker er så egoistiske og individualistiske, at det på forhånd udelukker opbygningen af et socialistisk samfund, hvor vi i fællesskab tager beslutninger i stedet for at overlade styringen til politikere og chefer. » Læs mere

Ken Loach’s nye film: “Land and Freedom” om den spanske borgerkrig

‘Der var en tro på revolutionen’

“Land and Freedom” er den bedste film i lang tid. Og den bedste film nogen sinde om den revolution, der udviklede sig i borgerkrigen mod Franco’s fascister. Jørgen Lund har set på den historiske baggrund for filmen » Læs mere

SiD-Transport i Esbjerg

Protest mod SiD-toppen

Protesten mod SiD-toppens forræderi mod Ri-Buschaufførerne, er ved at blive organiseret. » Læs mere

Fagligt Aktivt Forum

Solidaritet og sammenhold dur

At SID stak en kniv i ryggen på de fritstillede Ri-Buschauffører i Esbjerg viser endnu en gang, at der er brug for, at aktive arbejdspladser og klubber snakker sammen og koordinerer støtte og sympati med arbejdspladser i kamp. » Læs mere

Aalborg

Ri-Bus-tilstande

Selvom Bybuschafførerne i Aalborg vandt en sejr over deres arbejdsgiver efter 6 dages strejke, er deres trængsler er ikke forbi. » Læs mere

Daginstitutioner

Frederiksværk

Pædagogerne i Frederiksværk, som i sidste måned strejkede mod at kommunens beslutning om at indskrive flere børn i daginstitutionerne, vil vise deres gode vilje. » Læs mere

Taxa-Odense

Fortsætter strejken

Taxastrejken i Odense kører nu på 6. uge. 100 chauffører strejker for retten til eksklusivaftaler og retten til at vælge en tillidsmand. 60 Taxa Buschauffører sympatistrejker. » Læs mere

Annonce: Kampen mod nazisme

Demonstration i Odense på årsdagen for Krystalnatten

Torsdag d. 9. november » Læs mere

Afskaf kongehuset

Kongehuset er en samling påklædningsdukker og et vigtigt led i den herskende klasses ideologi. Vi har ikke brug for dem. » Læs mere

Ri-Bus konflikten

Opbakning fra neden

På trods af SiD-toppens forræderi og knæfald for arbejdsgiverne har en række arbejdspladser og fagforeninger besluttet alligevel at fortsætte støtten » Læs mere

« Nr. 121   –   Nr. 123 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside