Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 172

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 172 – 4. december 1997

Klimatopmøde i ruiner

Masser af snak, men miljøsvinene går fri

Allerede inden klimatopmødet i Kyoto startede, var det klart, at heller ikke denne gang kommer der andet end tomme løfter ud af de mange dages snak. » Læs mere

Asien

“Mirakeløkonomiers” krise udløser dominoeffekt

Børskrisen, der ramte Japan i slutningen af november, viser at selv de største økonomier ikke er usårlige. Japan er verdens næststørste økonomi, og er det land i verden, der investerer den største procentdel af sit bruttonationalprodukt i andre lande. En stor del af den amerikanske økonomi er fx finansieret af japanske lån. » Læs mere

Den persiske Golf

USA får ikke støtte til krig

Clinton fik ikke sin nye Golfkrig i denne omgang. Men hele Den persiske Golf er nu verdens mest ustabile område, og der kan derfor forventes nye stridigheder i fremtiden. » Læs mere

Grækenland

Statsansatte strejker

Den græske fagforening for statsansatte gennemførte tirsdag 24/11 en 24-timers landsdækkende strejke. » Læs mere

Tyskland

Studenter aktionerer

I hele november har de tyske studerende aktioneret for bedre vilkår. Den foreløbige kulmination kom torsdag den 28., hvor 40.000 demonstrerede i Bonn. Det var den største studenterdemonstration i tyve år. » Læs mere

Socialistisk Arbejderavis mener

Kommunalvalget: Højredrejningen der udeblev

Kommunalvalget i november viste et helt andet billede end den højredrejning, som valgforskerne havde forsøgt at fremmane. » Læs mere

Socialistisk Arbejderavis mener

Kommunalvalg: Politisk udsalg efter valget

Efter kommunalvalget har en lang række politikere gjort deres yderste for at bekræfte, at politik mere handler om magtpositioner end principper. » Læs mere

Finansredegørelse

Øget lighed?

I den seneste Finansredegørelse praler Mogens Lykketoft med, at velfærdsstaten har ført til mindre forskel på rig og fattig i Danmark. » Læs mere

Støt Socialistisk Arbejderavis

Indsamlingen til Socialistisk Arbejderavis er tæt på de 40.000 kr. » Læs mere

Kommunismens sorte bog

Rød terror i den sorte bog

Den russiske revolution i oktober 1917 hører stadig til den herskende klasses værste mareridt. Siden den blev gennemført, har de derfor produceret utallige mere eller mindre lødige “beviser” på grusomheder begået i kommunismens navn. » Læs mere

Kyoto-konferencen drukner i snak mens...

Klimaet går amok

Selvom verdens miljøproblemer teknisk set er til at løse, vil klimakonferencen i Kyoto næppe resultere i andet end udenomssnak og fine hensigter. Ingen regeringer har mod på at gribe ind overfor miljøsvinene – først og fremmest olie- og bilindustrien. » Læs mere

Marxisme i hverdagen

På afgrundens rand

I dette efterår har finansminister Mogens Lykketoft flere gange påstået – iøvrigt som et ekko af den amerikanske nationalbankdirektør Alan Greenspan – at økonomien er sundere end i mange år, og at vi kan se frem til årtiers økonomisk opsving. » Læs mere

Alternativer til markedsøkonomien

På Internationale Socialisters kongres i november indledte Tom Christiansen diskussionen om, hvilke ideer der viser sig som alternativer til liberalismen. » Læs mere

Ribus

Demonstartion den 12. dec.

LO Esbjerg og SiD Foreningen Esbjerg indkalder til demonstration med faneborg 12. december klokken 9.45 foran retsbygningen i Esbjerg. » Læs mere

Fåborg-Gelting

Sejr over gul fagforening

Cafeteriapersonalet på Fåborg-Gelting færgen har vundet kampen for princippet om kollektiv organisering. » Læs mere

Underskriftsindsamling mod gensplejsning

19 miljø- og forbrugerorganisationer er gået sammen om en underskriftindsamling mod gensplejsning. » Læs mere

Højere løn trods lave strejketal

Dansk Arbejdsgiverforening beretter om det laveste antal overenskomststridige strejker i ti år. » Læs mere

IS-kongres 1997

Det centrale spørgsmål på Internationale Socialisters kongres, som blev afholdt d. 22–23. november, var skiftet i den politiske stemning i Europa efter de franske storstrejker i december 1995. » Læs mere

Strejke, Hørsholm

Posten

Igen har postarbejderne på et af landets posthuse haft nedlagt arbejdet, fordi bemandingen er for ringe til at få bjerge af breve og pakker ekspederet. » Læs mere

Strejke, Bornholmerfærgen

Sømænd

I ét døgn sejlede færgen ikke mellem København og Bornholm. » Læs mere

Danmarks Radio

Ledelsen i Danmarks Radio bøjede sig i sidste sekund for journalisternes strejkevarsel, der fra 1. december ville have betydet nød-TV og -radio. » Læs mere

Nye lønformer for offentligt ansatte

Et tveægget sværd

Individuel løn for offentligt ansatte var fra arbejdsgiverne tænkt som et instrument til at splitte arbejderne. Men våbnet kan blive vendt mod dem selv. » Læs mere

Socialdemokratiet

Hvor blev humanismen af?

Socialdemokratiet skulle ifølge flere folketingsmedlemmer nu have genfundet humanismen i flygtningedebatten. » Læs mere

Dansk Folkeparti

Åbning til det yderste højre

Dansk Folkepartis tilknytning til den ekstreme højrefløj er blevet tydeligere efter kommunalvalget. » Læs mere

« Nr. 171   –   Nr. 173 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside