Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 28

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 28 – April 1987

Dødssejlerne

Børsen jublede, da overenskomstforligene blev halet i land i januar. Men festen varede kun i kort tid. Kurserne på aktier og obligationer rasler atter ned, og ifølge Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer er den danske økonomis problemer nærmest uløselige. » Læs mere

Dødens købmænd – og deres venner

Reagan og hans nye stabschef, Howard Baker, fortsætter bevillingerne til de reaktionære moderbander i Nicaragua. Reagan prøver alle kneb for at skaffe blodpenge til Contraernes kamp mod Sandinisterne. » Læs mere

Leder

Kurs mod afgrunden

Efter et par år med Schlüter-optimisme dukker snakken om, at Danmarks økonomi kører i afgrunden, atter frem. Regeringen har øjensynligt ikke taget notits af det. Den har derimod lovet at bringe underskuddet på betalingsbalancen i orden inden 1990. » Læs mere

Ytringsfrihed – for hvem?

Ytringsfriheden er de borgerliges kæphest. Inden for de sidste måneder er der flere groteske eksempler på, hvordan den såkaldte ytringsfrihed har det. » Læs mere

Kongres om overenskomstskænderier

Ballade i SiD

Hardy Hansen og Willy Strube er meget uenige. Men uenigheden drejer sig ikke om, hvordan man bedst forsvarer SiD’ernes interesser. Uenigheden drejer sig om, hvem af de to fløje i SiD, der skal have størst magt og indflydelse. » Læs mere

Sygehusejerne vil have mere arbejde fra færre læger

Ingen fred på sygehusene

Landets 6000 yngre læger har været i oprør over sammenbruddet i deres overenskomstforhandlinger. Der har været faglige møder og arbejdet har været nedlagt i enkelte dage. » Læs mere

Bryggerierne

“Giv mig ro”

Overenskomstforhandlingerne for bryggeriarbejderne kan nu begynde. » Læs mere

Fart og Tempo

Faglig konference

Den 4.-5. april indkalder PMF-København, Tillidsmandsringen i Lager og Handel og “Fart og Tempo” til en faglig konference. » Læs mere

På kanten

En sømand har sin enegang

Preben Møller Hansen, våbentransport,

Spørgsmål vi ofte møder

Myten om de knappe ressourcer

OK-87: Hvor galt gik det!

DKP og det offentlige område

Gorbatjov's Rusland

Gorba ... Hvad mener venstrefløjen?

Danmarks Radio: "Snart dages det ..." (om arbejderbevægelsen i Danmark 1871-1936)

Palle Kjærulff-Schmidt: "Peter von Scholten"

To traditioner i kvindekampen

Søsterskab eller fællesskab

Igennem de sidste hundrede år har to forskellige bevægelser kæmpet for at frigøre kvinderne, marxismen og feminismen. Begge ønsker at udrydde kvinders ulige og undertrykte position og erstatte den med fuldstændig og ægte lighed mellem kvinder og mænd. » Læs mere

Råd og magt

Antonio Gramsci og fabriksbesættelserne i Torino i 1920

Mange socialister mener, at den eneste politiske magt ligger i folketinget. Men historien viser talrige eksempler på, at arbejdere spontant har organiseret sig i råd som alternativ til det eksisterende magtapparat. » Læs mere

Libanon

Gidsler for stormagterne

Endnu en bombe er sprunget i Libanon. Hver dag bringer medierne nye beretninger om bombesprængninger og gidseltagninger. Men hvem fortæller os at det libanesiske folk i 70 år har været holdt som gidsler i stormagternes spil? » Læs mere

Strejker i Grækenland

PASOK i knibe

Den græske PASOK-arbejderregering har gjort det igen! Som et velkendt svar på en vaklende økonomi har statsminister Andreas Papandreou bekendtgjort, at nedskæringstogtet fortsætter. » Læs mere

Påske: Seminar – Undløse Kro – 16.-19. april

“Arbejdernes frigørelse er dens eget værk.” Så optimistisk lød det fra Marx og Engels allerede i 1848. » Læs mere

Brug for flere pjecer

Vi vil gerne udgive flere pjecer. Det kniber med at få plads her i avisen til mange af de baggrundsartikler, socialister har brug for. » Læs mere

« Nr. 27   –   Nr. 29 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside