[ Socialistisk Arbejderavis nr. 10 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 14 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 10

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Det handler om solidaritet

10

1

jun 85

 

Enhver strejke som rokker ved arbejdsgivernes ret til at lede, fordele og begrænse arbejdet eller rokker ved 2% rammen, vil meget hurtigt udvikle sig til en benhård konfrontation med arbejdsgiverne og statsmagten. Bryggeriarbejderstrejken er ingen undtagelse.

 

Arbejdsgiverretten

10

1

jun 85

 

Det gav »begge parter« i den hellige arbejdsret et chok, da fagforeningsformændene for både de mandlige og de kvindelige bryggeriarbejdere brød alle spilleregler og erklærede deres åbne støtte til strejken.

 

Freddie Nielsen: Bryggeriarbejderstrejken: Vi tørster til vi sejrer

10

2

jun 85

 

Aftalen fra 1980 udløb her i foråret, og der har igennem nogen tid foregået spredte forhandlinger om en ny rammeaftale for næste 5 års periode. Bryggeriledelsens udspil har været, at der skal nedlægges 1000 arbejdspladser i perioden, heraf skal ca. 200 være såkaldte disciplinærfyringer.

 

Som profitskaber og disciplinvogter: Teknologiens fremmarch

10

2

jun 85

 

Historien om De forenede Bryggerier (DfB) handler i korthed om udviklingen af en guldko, som stadig ekspanderer på det internationale marked. I dag ligger hoveddelen af Carlsberg/Tuborg-brygningen i udlandet. Deres profit på bryggerierne i Danmark i den sidste 4-års periode er blevet firedoblet og var i 1983/84 368 mill. kr. DfB’s overskud pr. ansat var i 1979/80 15.600 kr. og i 1983/84 62.000 kr.

 

IS mener: Styrken prøves af

10

3

jun 85

 

Det tager altid tid, før støvet lægger sig efter et stort slagsmål, før man kan begynde at se klart, hvor stærkt hver side står i kampen.

 

Inge-Lise Bjørn: Tillidsmandsring for offentligt ansatte i København: Opbygger for fremtiden

10

3

jun 85

 

En af udløberne af påskestrejkerne har været indkaldelsen til et møde for dannelsen af en tillidsmandsring for offentligt ansatte i København.

 

Schlüter skal oplyses væk

10

3

jun 85

 

Socialdemokratiets politiske og økonomiske krise skal løses med en kæmpebevilling fra LO og forbundene. Alt sammen under dække af en kampagne mod Schlüter. Vi skal betale gildet.

 

Gerner Kristensen: ArbejdsGIVERretten

10

4

jun 85

 

Arbejdsretten har igennem et utal af begrænsninger og sanktionsmuligheder to vigtige funktioner idag. Dels at sørge for selvjustits i folks hoveder så de ikke går ud i strejke, støtter andre arbejdere i kamp osv. Dels bruges det fagretslige system aktivt af fagbureaukratiet til at angribe og svække den selvstændige aktivitet, som udvikler sig på gulvet.

 

Arbejdsrettens historie: Fagtoppen er arbejdsgivernes politibetjent

10

4

jun 85

 

Det fagretslige system er bygget op for at bekæmpe arbejdskampe. Strejker og strejkebekæmpelse går lige så langt tilbage, som der findes ejendomsløse arbejdere.

 

Dorthe Nielsen: Svenske arbejdere holdes også nede: Palme gjorde hvad Anker vil gøre

10

5

jun 85

 

I Danmark står socialdemokratiet i den heldige situation, at det er en borgerlig regering, som står med problemerne i forhold til overenskomstforhandlingerne. I Sverige derimod er det socialdemokratiet, som sidder på regeringsmagten og skal lave det beskidte arbejde med at holde folks realløn nede.

 

Tom Christiansen: Lenins “Staten og revolutionen”: Socialisme igennem folketinget?

10

6

jun 85

 

Storstrejken er slut for denne gang. Og Schlüter sidder stadig på sin post. Derfor vil mange stille spørgsmålet: »Hvordan kommer vi så af med ham?« De fleste vil højst sandsynligt komme til konklusionen: Han må stemmes ud ved næste valg.

 

Ole Mølholm Jensen: Marxismens betydning: Derfor drikker Ivan

10

7

jun 85

 

I Østeuropa har der været mange store opstande mod de arbejds- og levevilkår, som den østeuropæiske arbejderklasse er underlagt. Det har været opstande, som i flere tilfælde har rystet den herskende klasse i parti- og statsapparatet. De største har fundet sted i Ungarn i 56, Tjekkoslovakiet i 68 og Solidarnosc i Polen i 80/81.

 

Maggie Østergaard: Libanon: Alternativet til blodbad

10

8

jun 85

 

Borgerkrigen i Libanon mellem de kristne falangister og forskellige muslimske grupper er blusset op igen. Den shia-muslimske Amal-milits har sammen med dele af den libanesiske hær været på erobringstogt i de palæstinensiske flygtningelejre i Beirutområdet. Det har skabt et nyt blodigt kapitel i Libanons historie.

 

Pia Larsen: Nye fagforeninger drivende i modstanden: Arbejdernes kamp ryster apartheid

10

8

jun 85

 

Sydafrikas apartheidregimes dage synes talte. Selv præsident Pieter Botha indrømmer, at landet aldrig har været nærmere en revolutionær omvæltning. Vestlige ledere forsøger at redde smulerne ved at lægge pres på landet for, at det skal ophæve nogle af de værste racelove.

 

Der blev fundet 14 artikler

< Nr. 9 –– Nr. 11 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 14. juni 2024 kl. 02:31