[ Socialistisk Revy nr. 11 ]
Socialistisk Revy nr. 11
jan 1999

Socialistisk Revy hjemmeside

 

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

 

Temasider

Temaer

 

Indhold nr. 11

Udskriv artikel

 

Nr. 11

Side 1
· Nej til Nyrups arbejdsgiverpolitik

Side 3
· Kampprogram for et solidarisk samfund

Side 4
· Hospitalskaos
· Tillid til Lykketoft?
· Simonsens menneskejagt
· Den hvide mands byrde
· Er der ikke råd?
· Prisfuskerne

Side 5
· Privat effektivitet
· Simonsens forbilleder?
· Arbejdsgiverne indrømmer fusk
· Nyt løftebrud på vej
· Dræb med et smil
· Studenteroprør

Side 6
· Tilpasning til liberalisme gav bagslag

Side 7
· Begyndelsen til enden for Socialdemokratiet?

Side 8
· Kommer der nye indgreb?
· På vej mod konflikt

Side 9
· "Nu er det nok!"

Side 10
· Skandale på Scandlines
· Forfølger flygtninge

Side 11
· Derfor elsker markedet Euro'en

Side 12
· En iscenesat konflikt

Side 13
· Nedlæg NATO

Side 14
· 1998: Liberalismens nedtur

Side 16
· Trotskijs aktionsprogram: Fra isolation til revolution

Side 18
· Kampen for arbejdermagt

Side 21
· Amerikas Uforenede Stater

Side 23
· 13.000 års historie

Side 24
· Modstandens teori

Side 25
· Video: Filmen du ikke må se for Big Mac
· Den kolde krig (DR2)

Side 26
· Den revolutionære tradition siden Trotskij

Side 27
· Efterlønsaktion i Århus

Side 28
· Sexmisbrugshysteri

 

Hovedmenu

Internationale Socialisters Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English version

   

Socialistisk Revy nr. 11 – Side 10-11 – Januar 1999

Udskriv

Forfølger flygtninge

Antallet af asylansøgere er faldet drastisk. Men det er stadig ikke nok for Thorkild Simonsen eller Karen Jespersen, de socialdemokratiske indenrigs- og socialministre.

Dels har regeringen forsøgt at indføre stramninger gennem ændringer i socialloven. Planen er, at udlændinge, der ikke har gennemført deres treårige integrationsforløb "tilfredsstillende", skal vente yderligere tre år på at få permanent opholdstilladelse. Fremskridtspartiets ordfører Tom Behnke gav sin varmeste støtte til forslaget: "Forskellen på Fremskridtspartiets og regeringens politik er altså på det her punkt et år. Men princippet er det samme," udtalte han. I alle tilfælde mener den socialdemokratiske top, at det skal være nemmere at sende asylansøgere tilbage.

Dels er det kommet frem, hvad myndighederne mener er et "tilfredsstillende" forløb. Røde Kors har flere gange beklaget sig til regeringen over de vilkår, asylansøgere, der er frataget deres kost-, tøj- og lommepenge, lever under. Asylansøgere, der ikke er "behjælpelige" med at opklare deres forhold, bliver nemlig frataget deres penge og får i stedet udleveret madvarer for 514,50 kroner hver anden uge – de såkaldte madpakker. Denne "motivationsfremmende" ordning skal tvinge flygtninge til at samarbejde med myndighederne.

Men hvad er det, udlændingene skal samarbejde om? Det er ikke at dokumentere, at de eller deres nærmeste har været udsat for tortur, voldtægt, trusler eller anden form for forfølgelse. Men derimod at oplyse myndighederne om, hvilken rute de har fulgt for at komme hertil, og hvem der har hjulpet dem. Formålet fra myndighedernes side er for det første at finde ud af, om flygtningene er kommet gennem et andet såkaldt sikkert land – for så kan asylansøgerne uden videre sendes tilbage dertil. For det andet er det at få ram på nogle "menneskesmuglere".

Det er de oplysninger, asylansøgerne er uvillige til at give myndighederne, for det kan betyde, at deres familie i hjemlandet bliver udsat for repressalier

I perioden 3. juli til 10. oktober sidste år blev 299 asylansøgere sendt på denne madpakkeordning. Blot 11 af dem kom senere tilbage til den almindelige ordning efter at have givet politiet de oplysninger, de bad om.

Ved festlige lejligheder hyldes de mennesker, som under anden verdenskrig hjalp jøder med at flygte til Sverige. Tænk hvis de svenske myndigheder dengang havde været lige så nidkær som Thorkild Simonsen med at få afsløret menneskesmuglere og få smidt flygtninge ud.

Frank Antonsen

 

 

www.socialister.dk – 16. juli 2024 kl. 09:18