[ Socialistisk Arbejderavis nr. 280 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 17 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 280

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Økonomisk nedtur, fødevarekrise, krig, sult ...: Mellem krise og modstand

280

1

jul 08

 

Økonomisk nedtur, fødevarekrise, krig, sult, ensretning – Strejker, protester, fristeder, klassekamp, venstrefløj
Den politiske situation i dag er markant anderledes end blot for et år siden. Valget mellem krise og modstand har skærpet situationen. Både internationalt og i Danmark.

 

Hans Jørgen Vad: Kommentar: OK-08: Kampviljen på gulvet blev afledt af sololøb i toppen

280

2

jul 08

 

Var det samlede resultat af OK-08 en sejr eller et nederlag? Dette spørgsmål kan ikke besvares entydigt pt., da det afhænger af, hvordan det vil påvirke kampviljen fremover.

 

Sinead Kennedy: Irland: Nej til et nyliberalistisk Europa

280

3

jul 08

 

Ved at stemme nej til Lissabon-traktaten har irske vælgere slået et afgørende slag imod forsøgene på at skabe en korporativ, militariseret EU-superstat. Traktaten er i sin essens, magen til den EU-forfatning som blev forkastet ved folkeafstemningerne i Frankrig og Holland i 2005.

 

Mikkel Birk Jespersen: EUs angreb på konfliktretten

280

3

jul 08

 

De seneste måneder har tydeligt vist EUs klasseansigt: En række domme ved EF-Domstolen har gjort det klart, at kapitalens interesser vejer tungere end arbejdernes og fagbevægelsens. Princippet er, at intet må stå i vejen for kapitalens frie bevægelighed – heller ikke lige og ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

 

Jakob Nerup + Jan Hoby: OK08: Et afgørende skifte

280

4

jul 08

 

Dag efter dag fyldte begejstrede SOSU’er og sygeplejersker gaderne med deres skilte og T-shirts. De råbte slogans og modtog opbakningen fra næsten alle de mødte. Selv medierne var for en stund nødt til at behandle de strejkende positivt. Spørgsmålet er om det blot var en enlig svale og resultatet af en dygtig kommunikationsstrategi eller noget helt andet og mere afgørende.

 

Jakob Nerup: Hvorfor vil de så nødig strejke

280

5

jul 08

 

Spørgsmålet rejser sig igen og igen: – Hvordan kan det være at fagbevægelsens top ikke frisætter medlemmerne og den kollektive styrke i en åben konfrontation med arbejdsgiverne? Og, – hvordan kan det være at fagtoppen ikke udnytter en historisk mulighed for at tage et grundlæggende opgør om udviklingen og retningen af samfundet?

 

Bassem Chit: Brev fra Libanon

280

6

jul 08

 

De begivenheder der for nylig har fundet sted i Libanon har vist de svagheder den USA-støttede regering har, men også hvilke styrker og svagheder den Hizbollah-ledede opposition besidder, argumenterer Bassem Chit.

 

Simon Assaf: Afghanistan – Krigen NATO ikke kan vinde

280

7

jul 08

 

Ifølge udtalelser fra britiske og amerikanske ministre og NATO-generaler er krigen i Afghanistan næsten slut. Alt som skal gøres er en sidste offensiv og så vil Taliban opgive kampen, bliver vi fortalt.

 

Chris Jones: Fort Europa på Samos: En græsk tragedie

280

8

jul 08

 

Da den britiske akademiker, Chris Jones, anerkendt for sine skrifter om radikalt socialt arbejde, flyttede til den lille græske ø Samos, opdagede han at han befandt sig ved en frontlinie. Han fortæller her om forholdene for desperate flygtninge, der sætter deres liv på spil for at flygte til Europa, og lokalsamfundets reaktioner.

 

Jørn Andersen: Krise-tema: Krise-ABC for socialister

280

10

jul 08

 

Hvad betyder krise? I en kapitalistisk økonomi er der to former for krise: Cykliske kriser opstår med jævne mellemrum. Bag dem ligger en mere grundlæggende profitratekrise.

 

Jørn Andersen: Krise-tema: Fra efterkrigs-boom til krise

280

11

jul 08

 

Den krise vi er på vej ind i handler om globale økonomiske „ubalancer“ – men også om over 30 års forfejlet krisepolitik.

 

Jørn Andersen: Krise-tema: Krise og politik

280

11

jul 08

 

Krisen er ikke længere kun et spørgsmål for økonomer og spekulanter. Den bør også være et centralt spørgsmål for venstrefløjen og fagforeninger.

 

John Bellamy Foster: Marx og den globale miljøkrise

280

12

jul 08

 

Det er almindeligt at betragte marxismen som en miljøfjendtlig filosofi. Men i virkeligheden var Marx og Engels pionerer inden for den økologiske tænkning, forklarer John Bellamy Foster i denne artikel.

 

Krig, krise og oprør: Sommertræf 23.-24. august

280

13

jul 08

 

Verden står midt i en økonomisk krise, krige raser i Irak og Afghanistan. Overalt i verden ulmer oprøret mod magthavernes politik – også i Danmark.

 

Sundhed til alle – hvis du har råd

280

14

jul 08

 

Det er blevet særdeles attraktivt at drive privathospitaler i Danmark. Men hvorfor er det overhovedet at vi ser en udvikling med en øget brug af private løsninger på sundhedsområdet som jo netop er et kerneområde i den danske velfærdsstat? Og er det overhovedet et problem at det private alternativ vinder frem?

 

European Social Forum 2008

280

15

jul 08

 

Europas Sociale Forum (ESF) kommer næsten til København – nærmere bestemt Malmø. Fra den 17. til den 21. september løber begivenheden af stablen.

 

Alex Callinicos: Kan imperiet slå igen?

280

16

jul 08

 

På trods af hans modstand mod Irakkrigen er Obama stadigvæk tilhænger af amerikansk imperialisme, skriver Alex Callinicos.

 

Der blev fundet 17 artikler

< Nr. 279 –– Nr. 281 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 21. juni 2024 kl. 14:59