Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 306 – 8. februar 2011 (Kun online)

Erklæring fra Revolutionære Socialister i Egypten

Revolutionære Socialister, Egypten

Revolutionære Socialister i Egypten udsendte 6. februar følgende erklæring.

Æret være martyrerne!
Sejr til revolutionen!

Hvad der sker i dag er den største folkelige revolution i vores lands og hele den arabiske verdens historie. Vore martyrers ofre har opbygget vores revolution, og vi er brudt igennem alle frygtens barrierer. Vi stopper ikke, før de kriminelle ‘ledere’ og deres kriminelle system er ødelagt.

Mubaraks afgang er det første skridt, ikke det sidste skridt i revolutionen

Overdragelse af magten til et diktatur under Omar Suleiman, Ahmed Shafiq og andre af Mubaraks kumpaner er en fortsættelse af det samme system. Omar Suleiman er en ven af Israel og USA, tilbringer det meste af sin tid mellem Washington og Tel Aviv og er en tjener, der er tro mod deres interesser. Ahmed Shafik er en nær ven af Mubarak og hans kollega i det tyranni, den undertrykkelse og den udplyndring, der er påtvunget det egyptiske folk.

Landets værdier tilhører folket og skal vende tilbage til det

Gennem de seneste tre årtier har dette tyranniske regime overdraget landets største ejendomme til en lille håndfuld virksomhedsledere og udenlandske selskaber. 100 familier ejer mere end 90 pct. af landets værdier. De monopoliserer det egyptiske folks værdier gennem privatiserings-politik, plyndring af magt og alliancen med kapitalen. De har gjort flertallet af det egyptiske folk fattige, jordløse og arbejdsløse.

Fabrikker, der er ødelagt og solgt for en slik, skal gå tilbage til folket

Vi ønsker nationalisering af virksomheder, jord og ejendom, der er plyndret af denne flok. Så længe vore ressourcer forbliver i deres hænder, vil vi ikke være i stand til helt at slippe af med dette system. Økonomisk slaveri er den anden side af politisk tyranni. Vi vil ikke være i stand til at gøre noget ved arbejdsløsheden og sikre en rimelig mindsteløn til en anstændig tilværelse uden at tage folkets værdier tilbage fra denne bande.

Vi vil ikke acceptere at være vagthunde for USA og Israel

Dette system står ikke alene. Som diktator var Mubarak en tjener og underordnet, der direkte handlede af hensyn til USA’s og Israels interesser. Egypten har fungeret som en amerikansk koloni, deltaget direkte i belejringen af det palæstinensiske folk, gjort Suez-kanalen og det egyptiske luftrum til frizoner for krigsskibe og kampfly, der ødelagde og dræbte det irakiske folk, og solgt gas til Israel, for en slik, mens de kvæler det egyptiske folk med stigende priser. Revolutionen skal genoprette Egyptens selvstændighed, værdighed og lederskab i regionen.

Revolutionen er folkets revolution

Dette er ikke elitens, politiske partiers eller religiøse gruppers revolution. Egyptens unge, studerende, arbejdere og de fattige er ejerne af denne revolution. I de seneste dage er en masse fra eliten, partier og såkaldte ‘symboler’ begyndt at forsøge at ride med på revolutionsbølgen og kapre den fra dens retmæssige ejere. De eneste symboler er vores revolutions martyrer og vore unge, der har været standhaftige på slagmarken. Vi vil ikke tillade dem at tage kontrol over vores revolution og hævde, at de repræsenterer os. Vi vil vælge at repræsentere os selv og repræsentere de martyrer, som blev dræbt, og hvis blod betalte prisen for at redde systemet.

En folkehær er den hær, der beskytter revolution

Alle spørger: “Er hæren med folket eller imod dem?” Hæren er ikke en samlet blok. Soldaters og underofficerers interesser er de samme som massernes interesser. Men de højtstående officerer er Mubaraks mænd, nøje udvalgt til at beskytte hans regime af korruption, rigdom og tyranni. De er en integreret del af systemet.

Denne hær er ikke længere folkets hær. Denne hær er ikke den hær, der slog den zionistiske fjende i oktober 73. Denne hær er tæt forbundet med USA og Israel. Dens rolle er at beskytte Israel, ikke folket. Ja, vi ønsker at vinde soldaterne for revolutionen. Men vi må ikke lade os narre af parolen om, at “hæren er på vores side”. Hæren vil enten undertrykke demonstrationerne direkte, eller omstrukturere politiet til at spille denne rolle.

Dan revolutionære råd hurtigst muligt

Denne revolution har overgået vore største forventninger. Ingen forventede at se så mange. Ingen forventede, at egypterne ville være så modige over for politiet. Ingen kan sige, at vi ikke tvang diktatoren på tilbagetog. Ingen kan sige, at der ikke skete et skift på Middan el Tahrir.

Hvad vi har brug for lige nu er at presse på for at gøre de sociale og økonomiske krav til en del af vore krav, så at den person, der sidder i sit hjem, ved, at vi kæmper for deres rettigheder. Vi har brug for at organisere os i folkekomiteer, der vælger dets højere råd demokratisk og fra neden. Disse råd skal danne et højere råd, som omfatter delegerede fra alle tendenser. Vi skal vælge et højere råd af mennesker, der repræsenterer os, og som vi har tillid til. Vi opfordrer til dannelsen af folkelige råd i Middan Tahrir og i alle byer i Egypten.

Opfordring til egyptiske arbejdere om at slutte sig til revolutionen

Demonstrationerne og protesterne har spillet en central rolle i at antænde og fortsætte vores revolution. Nu har vi brug for arbejderne. De kan besegle regimets skæbne. Ikke kun ved at deltage i demonstrationerne, men ved at organisere en generalstrejke i alle de vitale industrier og store koncerner.

Regimet har råd til at vente i dage og uger på, at sit-ins og demonstrationer stopper, men det kan ikke holde mere end nogle få timer, hvis arbejderne bruger strejker som våben. Strejk ved jernbanerne, i den offentlige transport, lufthavnene og de store industrivirksomheder! Egyptiske arbejdere! På vegne af den oprørske ungdom, og på vegne af vore martyrers blod, slut jer til revolutionen, brug jeres magt og sejren vil være vores!

Æret være martyrerne!
Ned med systemet!
Al magt til folket!
Sejr til revolutionen!

www.e-socialists.net

Udsendt 6. februar 2011

Oversat fra engelsk: http://leninology.blogspot.com/2011/02/statement-of-revolutionary-socialists.html

Se også:
SAA 306: Mubarak er gået – tvunget væk af folkeligt oprør. Men Mubaraks regime er stadig ved magten
SAA 306: Egyptens strejkebølge breder sig
SAA 306: Det mener vi: Når masserne skriver historie
SAA 306: Revolution i Tunesien
SAA 306: Egypten: Pas på hæren
SAA 306: Egypten: Er Det Muslimske Broderskab en trussel mod revolutionen?
SAA 306: Interview med Hossam el-Hamalawy: Egypten: Oprør har ligget i luften
SAA 306: Egypten: Støttedemonstrationer i Danmark
SAA 306: Hykleri og demokrati
SAA 306: Tunesien, Egypten ..: Protesterne spreder sig
SAA 306: Efter den første Golfkrig: Amerikansk ”demokrati”
SAA 306: Egyptisk revolutionær: ‘Vi er forandret for altid’
SAA 306: Introduktion til socialisme: Permanent revolution i Egypten
SAA 306: Høje fødevarepriser giver appetit på forandring

Flere artikler fra nr. 306

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Egypten

Se flere artikler af forfatter:
Revolutionære Socialister, Egypten

Siden er vist 4726 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside