[ Socialistisk Revy nr. 4 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 23 artikler

Fra Socialistisk Revy nr. 4

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Stem Nej. Nej til de riges union

4

1

maj 98

Om

Leder: Nej til bossernes EU – ja til international solidaritet

4

3

maj 98

Om

Ikke alle argumenter for at stemme nej til Amsterdamaftalen er lige gode. Nationalistiske og racistiske argumenter fremført af fx. Dansk Folkeparti, og til en vis grad fra Junibevægelsen og Demokratisk Fornyelse, er ikke alene afskyelige. De kan også skræmme mange antiracister og modstandere af nationalisme fra SF og Socialdemokratiet til at stemme ja, selv om de egentlig er EU-skeptiske.

 

Poul Erik Kristensen: Nyrups tomme løfter

4

5

maj 98

Om

Løfter og valgflæsk er en normal ingrediens i en valgkamp. Og traditionen byder, at regeringen bryder disse løfter. Således også denne gang, hvor Poul Nyrup Rasmussen og hans ministre har stået i kø for at være de første til at bryde de løfter, som sikrede regeringen en spinkel valgsejr ved Folketingsvalget den 11. marts i år.

 

Socialist Worker (UK): Grækenland: Generalstrejke mod socialdemokratisk regering

4

6

maj 98

Om

Grækenland blev rystet af en generalstrejke skærtorsdag vendt mod den socialdemokratiske regerings "moderniseringer". Under generalstrejken stoppede arbejdere bus-, tog- og færgelinier som et led i deres kamp for bedre løn og indførelsen af 35 timers arbejdsuge.

 

Martin B. Johansen: Økonomi: Brister boblen?

4

6

maj 98

Om

Aviserne skriver om forbrugsfest. Ministre taler om et langvarigt økonomisk opsving. Nogle økonomer begynder at snakke om faren for "overophedning" og om, at det er nødvendigt at gribe ind mod forbruget. Anders Fogh Rasmussen vil støtte regeringen i et forbrugsindgreb – efter EU-afstemningen. Signalerne er forvirrende og modsat rettede.

 

Frank Antonsen: V for vendekåbe?

4

7

maj 98

Om

Venstre ved du, hvor du har, lyder partiets slogan. Men virkeligheden er nu heldigvis ved at hale ind på selv Venstres tidligere ideologiske bannerfører og nuværende formand, Anders Fogh Rasmussen.

 

Jørn Andersen: Fred i Nordirland?

4

8

maj 98

Om

Fredstalen i Nordirland skal til folkeafstemning den 22. maj, men vil formentlig blive vedtaget med stort flertal. Hermed er der chance for en afslutning af den krigstilstand, der har domineret det nordirske samfund i 30 år.

 

Jakob Nerup + Martin B. Johansen: 30 år efter 68-oprøret: Vil der komme et nyt oprør?

4

9

maj 98

Om

Mange har i dag travlt med at lægge luft til 68-oprøret i håbet om at det aldrig vil ske igen. Men, som Jakob Nerup og Martin Johansen dokumenterer i denne artikel, eksisterer de konflikter, der udløste 68-oprøret, også i dag.

 

Chris Harman: Ved nærmere eftertanke: Er England anderledes?

4

13

maj 98

 

"Storbritannien er anderledes". Dette argument høres altid fra højrefløjen i arbejderklassen. Men nu høres det også fra andre dele, nemlig fra dem, der gerne så en revolutionær ændring, men som har opgivet alt håb om, at den kan finde sted. Denne pessimisme opstår fra kontrasten mellem, hvad der sker i nogle af de store europæiske lande og det nuværende lave niveau i klassekampen i Storbritannien.

 

Frank Antonsen: Er der grænser for vækst?

4

14

maj 98

 

Øget industrialisering og stigende befolkningstal er ikke nødvendigvis en hindring for et bedre miljø. Frank Antonsen forklarer hvorfor det alligevel forholder sig sådan under kapitalismen.

 

Tom Christiansen: Halvfemsernes nye moralbølge

4

16

maj 98

 

Det er næsten blevet et mantra blandt politikere og andre pinger at sige, at pligter kommer før rettigheder, og at vi har brug for etiske og moralske værdier. Tom Christiansen analyserer, hvor disse ideer – kommunitarismen – stammer fra, og om de kan bruges til at skabe et bedre samfund.

 

Frank Antonsen: Pol Pots død: Vesten vasker sine hænder

4

19

maj 98

 

Den tidligere cambodjanske diktator Pol Pot, leder af guerillahæren De Røde Khmerer, er død. Det er ubetinget en god nyhed. Hvad der ikke er en god nyhed er, at de forbrydelser, der blev begået i hans regeringstid 1975-79, vil blive brugt som argument mod kommunismen. Men Pol Pot var aldrig socialist, endsige kommunist, men derimod ultranationalist og stalinist.

 

Martin B. Johansen: Enhedslisten mellem reform og revolution

4

20

maj 98

 

For første gang siden dannelsen i 1989 skal Enhedslisten diskutere, hvad partiet mener med socialisme, og om man skal nå dertil med reform eller revolution. Martin Johansen kritiserer i denne artikel Enhedslistens program for at sætte sig mellem to stole.

 

Ann Rogers: Marxismen og det jødiske spørgsmål

4

23

maj 98

 

I år fejrer den israelske stat 50-års fødselsdag. Zionismen og Israels undertrykkelse af palæstinenserne forsvares tit ved at henvise til jødeforfølgelsen. Ann Rogers skriver om Abram Leons bog The Jewish Question, der forkaster zionismen og undersøger myter og realiteter bag antisemitismen.

 

Sharon Smith: USA på vrangen: Caterpillars klapjagt

4

26

maj 98

 

Den 22. marts besluttede 12.500 medlemmer af fagforeningen UAW (United Auto Workers) ansat på Caterpillar, et multinationalt selskab, der fabrikerer gravredskaber, at afslutte den længste arbejdskamp i USA's historie.

 

Lene Junker: Arbejdermuseet: “Pariserkommunen 1871” (udstilling): I Begyndelsen var Kommunen ...

4

27

maj 98

 

Den 28. marts 1871 proklamerede arbejderklassen i Paris Kommunen – den første revolution, hvor arbejdere og andre småkårsfolk spillede den afgørende rolle.

 

Jørn Andersen: Hans Erik Madsen: “Frem mod år 200 – har fagbevægelsen en fremtid?”: Fagbevægelsen set nedefra

4

27

maj 98

 

Denne vigtige bog markerer ikke kun et jubilæum – LO’s 100 år. Den markerer først og fremmest behovet for at få “genrejst den politiske diskussion i fagbevægelsen på et socialistisk grundlag,” som en af bidragyderne skriver.

 

Frank Antonsen: John Molyneux: “Er marxismen deterministisk?”: Forsvar for den levende marxisme

4

28

maj 98

 

Hvad er det, der gør marxismen forskellig fra andre teorier om, hvordan verden er skruet sammen? Det er den vægt, Marx lagde på sammenhængen mellem teori og praksis. Teorien, marxismen, er først og fremmest et redskab til at forandre verden.

 

Nina Holm Jensen: Alexandra Kollontai: “On Women's Liberation”: Vejen til ægte kvindefrigørelse

4

28

maj 98

 

Det engelske forlag Bookmarks har samlet tre centrale tekster af den russiske bolsjevik Alexandra Kollontai, der ledte bolsjevikpartiets Kvindeafdeling 1920-21 og blev forvist af Stalin i 1922.

 

Martin B. Johansen: Marxisme i hverdagen: Skal staten have monopol på vold?

4

30

maj 98

 

To begivenheder i marts måned satte fokus på venstrefløjens holdning til brug af vold i den politiske kamp. Dels Pia Kjærsgaards besøg på Nørrebro, dels PET-afsløringerne, hvor justitsminister Frank Jensen har forsvaret infiltration af venstrefløjspartier med, at partierne "flirtede" med vold som kampmiddel.

 

Martin B. Johansen: Særnummer om storkonflikten: Så blev det payback-time

4

33

maj 98

 

Overraskelsen var stor i den politiske elite, da et flertal afviste de nye overenskomster og dermed udløste en af de største overenskomststrejker nogensinde. Politikere, arbejdsgivere, LO-toppen, journalister og arbejdsmarkedsforskere sad tilbage med røde ører over, at deres forestillinger om klassekampens død pludselig blev modsagt af virkeligheden.

 

Særnummer om storkonflikten: Kan strejken vindes?

4

34

maj 98

 

Storkonflikten var knapt nok blevet annonceret, før politikere begyndte at snakke om indgreb. Danske regeringer har tradition for at gribe ind i arbejdernes ret til at strejke – og altid til arbejdsgivernes fordel.

 

Jørn Andersen + Anders Schou: Særnummer om storkonflikten: Ti dage der rystede Danmark

4

35

maj 98

 

Folk, der havde afskrevet storstrejker, har en kort hukommelse. Så sent som i 1985 fandt den hidtil største strejke i Danmarkshistorien sted. Jørn Andersen og Anders Schou beretter om Påskestrejken, der i ti dage vendte op og ned på samfundet.

 

Der blev fundet 23 artikler

< Nr. 3 –– Nr. 5 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 20. juli 2024 kl. 16:04