[ Socialistisk Arbejderavis nr. 208 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 32 artikler

Fra Socialistisk Arbejderavis nr. 208

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Stop deres vanvid: Kapitalisme skaber krig

208

1

nov 02

 

Klaus B. Jensen: Velfærdsslagter Fogh

208

2

nov 02

 

Den første tirsdag i oktober åbnede Folketinget, og statsministeren redegjorde for rigets tilstand i sin åbningstale.

 

Peter Iversen: Arbejdsmarkeds-makværk

208

2

nov 02

 

Er det de fattigste i Danmark, der skal betale for, at regeringen kan få gennemført lettelser af skatten?

 

Dansk Folkeparti: Hykleri

208

2

nov 02

 

På Dansk Folkeparti’s (DF) netop afholdte landsmøde, var der Dannebrog i lange baner, Israelsk vin og visit fra Israels ambassadør Carmi Gillion.

 

Socialistisk Arbejderavis mener: Ingen dansk støtte til krigen! Opbyg modstanden

208

3

nov 02

 

Den danske regering vil bakke op om USA ved et FN-sanktioneret amerikansk angreb på Irak.

 

26. oktober: Ingen krig mod Irak

208

3

nov 02

 

København – Århus – Odense – Esbjerg

 

Tag med til ESF i Firenze

208

3

nov 02

 

D. 6.-10. november vil aktivister fra hele Europa mødes til European Social Forum (ESF) i Firenze.

 

Mobilisér til topmødedemonstrationerne i december

208

3

nov 02

 

I forbindelse med EU-statsledernes topmøde i København 12.-13. december er der planlagt en række demonstrationer og arrangementer.

 

Mikkel Bay: Ny universitetsreform: Uddannelse for erhvervslivet

208

4

nov 02

 

I slutningen af 60’erne afskaffede de studerende, gennem aktiv kamp, ‘professorvældet.’ De studerende fik, i en vis udstrækning, indført demokrati og medbestemmelse på universiteterne. Nu må de studerende på barrikaderne igen.

 

Mikkel Birk Jespersen: 60.000 VUC’ere i strejke

208

4

nov 02

 

Blandt regeringens mange forslag til forringelser af arbejderes og studerendes forhold, er der også i udkastet til næste års finanslov et forslag om at øge brugerbetalingen på VUC.

 

Mona Munck: Gymnasieelever mod nedskæringer

208

4

nov 02

 

Torsdag den 3. oktober var Råstofinitiativet arrangører til demonstrationer landet over. Ca. 80.000 mødte op for at kæmpe imod regeringens besparelser på uddannelsessektoren.

 

Poul Erik Kristensen: Forældreaktion i Odense: Børn skal stimuleres – ikke parkeres

208

5

nov 02

 

Odense Rådhus som fritter. Blokader foran de syv institutioner ud af 193, som stod udenfor strejken. Stormøder, happenings og demonstrationer. Parkering af børnene på byens store parkeringspladser, under mottoet: “Børn skal stimuleres – ikke parkeres.”

 

Poul Erik Kristensen: Odense: LO-formand på forkert side

208

5

nov 02

 

- Strejkerne er gået ind i en farlig og nyttesløs fase. Jeg vil derfor opfordre pædagogerne til at stoppe strejken.

 

Poul Erik Kristensen: Solidaritetsdemonstrationer: Aktiv støtte fra studerende

208

5

nov 02

 

Der var stående applaus fra et par tusind strejkende pædagoger og medhjælpere, da 200 pædagogstuderende fra Skipper Clementseminariet i Aalborg troppede op til et strejkemøde i Aalborg.

 

Kommentar: Trussel mod verdensfreden

208

6

nov 02

 

En “slyngelstat” truer verdensfreden. Den besidder masseødelæggelsesvåben, og HAR anvendt dem. Den har angrebet, bombet og invaderet flere lande end nogen anden stat.

 

Mikkel Birk Jespersen: Stop krigsvanviddet

208

6

nov 02

 

I takt med at Bush kører stadigt større dele af den amerikanske krigsmaskine i stilling i Mellemøsten, opruster den internationale fredsbevægelse også.

 

Jørn Andersen: FN – en trussel mod freden

208

6

nov 02

 

Mens dette skrives foregår der en uhyggelig og kynisk tuskhandel mellem USA og især Kina og Rusland: Hvilken pris skal USA betale, for at Rusland og Kina stemmer for krig i FN’s sikkerhedsråd?

 

Allan Baumann: Styrk venstrefløjen: Forsvar for den offentlige velfærd og en strategi for dens udvikling

208

7

nov 02

 

Kommunerne har i forbindelse med budgetterne for 2003 besluttet store besparelser på den offentlige velfærd, som regel under dække af de snævre rammer, som regeringen har pålagt dem gennem aftalen om kommunernes økonomi for 2003.

 

Klaus B. Jensen: Bali: Terrorbomber – Forkerte svar på reelle problemer

208

8

nov 02

 

George Bush og Tony Blair indledte for et år siden deres “krig mod terror”, og forsikrede os om, at den ville gøre verden til et bedre sted at leve.

 

Margit Johansen: Israelsk statsterror

208

8

nov 02

 

Palæstinensernes Intifada har nu varet i godt to år, og i den periode har den israelske hærs terror dræbt mere end 1950 palæstinensere.

 

Frank Antonsen + Oddbjørn Ø. Jensen: Krise og oprør i USA’s baggård

208

8

nov 02

 

Landene i Latinamerika har siden 1980erne været ofre for Verdensbankens og IMF’s programmer. Resultatet har været øget fattigdom i det, der ellers burde være et rigt kontinent, som endelig var sluppet af med de amerikansk-støttede militærdiktaturer.

 

Anders Schou: Forhandlinger eller kamp fra neden?: Revolutionære styrker kampen for forbedringer

208

9

nov 02

 

Revolutionære socialister slås for socialisme i en fjern frem tid, mens reformister kæmper for forbedringer her og nu. Sådan ser mange forskellen mellem revolutionære og reformister, men den skillelinje er forkert.

 

Udtalelse: Odense-pædagoger ikke knækket

208

10

nov 02

 

Pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogstuderende må erkende, at vi har tabt slaget om ordentlige vilkår for børn og unge i Odense kommune. Vi vælger derfor at gå på arbejde igen, men kampen er ikke slut.

 

Søren I. Jansen: Irak og Vesten: En kort historisk tidslinie

208

10

nov 02

 

Imperialismens udnyttelse og påvirkning af Irak frem til golfkrigen.

 

Jan Hoby: Musik: Gennemsyret af politik fra neden

208

10

nov 02

 

Alle læsere af denne avis burde købe Steve Earle’s nye CD “Jerusalem” (Artermis).

 

Lene Junker: Dødsfald: Duncan Hallas

208

10

nov 02

 

Den 19. september døde Duncan Hallas – 77 år gammel.

 

Christina Munk: Film: Almindelige mennesker i fokus

208

11

nov 02

 

At der sker noget i dansk film er vist efterhånden noget almen kendt. Men hvad er det, der sker, og hvorfor sker det netop nu?

 

Ole Andersen: Boganmeldelse: Ingen løsninger

208

11

nov 02

 

Kåre Bluitgen: “Til gavn for de sorte”

 

Sygehusene: Nedskæringerne af bordet

208

12

nov 02

 

Først pædagogerne: 10.000 i strejke mod nedskæringer i kommunerne. Dernæst 60.000 kursister på VUC i strejke mod øget brugerbetaling. Så gymnasieeeleverne: 40.000 i strejke mod regeringens og amternes besparelser på uddannelsesområdet.

 

Ida H. Jakobsen: Sundhedsskadelig regering

208

12

nov 02

 

Regeringens hovedparoler i sundhedspolitikken er: Frit valg til borgerne, og nedbringelse af ventelisterne. Men hvad fup og fakta i denne politik?

 

Århus Kommunehospital: Tillidsmand: Pleje går tabt

208

12

nov 02

 

Socialistisk arbejderavis har talt med Poul Espersen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Århus Komunehospital.

 

ISU-træf i København

208

10

nov 02

 

1.-2. november på Peder Lykke Skolen, Brydes Alle 25, Kbh. S

 

Der blev fundet 32 artikler

< Nr. 207 –– Nr. 209 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 21. juni 2024 kl. 16:32